Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja międzyludzka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja międzyludzka"— Zapis prezentacji:

1 Komunikacja międzyludzka
Komunikacja międzyludzka ma niewątpliwie charakter społeczny, dlatego mówimy także o komunikowaniu społecznym. Uczestnikami komunikacji są członkowie różnych grup społecznych, dlatego mówimy o komunikowaniu społecznym jako o najszerszym zbiorze procesów porozumiewania się jednostek i zbiorowości. Procesy komunikacyjne przebiegają na różnych poziomach w zależności od kontekstu społecznego. Najniższym poziomem komunikowania interpersonalnego jest komunikowanie dwóch jednostek, kolejnym komunikowanie w grupie, następnie komunikowanie instytucjonalne, jeszcze wyżej komunikowanie publiczne, w tym także komunikowanie o charakterze politycznym oraz najwyżej ulokowane czyli komunikowanie masowe.

2 Historia komunikacji Na początku ludzie porozumiewali się różnymi gestami i postawami. Dopiero lat p.n.e. u człowieka wykształciła się mowa lat p.n.e. ludzie, by zachować informację, zapisywali (np. na skałach, ścianach grot) pierwsze symbole. Następnie wykształciły się petroglify, a potem (3300 lat p.n.e.) pismo. Niedługo potem wykształciły się piktogramy i ideogramy, a później różne rodzaje pism. Urządzenia i nie tylko powstałe do przekazywania sobie informacji to: poczta (a w niej kurierzy), telegraf, telefon, radio, komputer, telewizja i Internet. Jeszcze wcześniej wykształciła się prasa.

3 Aby dojść do obecnego sposobu komunikowania się trzeba było przejść długa drogę. Poprzez hieroglify w starożytności, następnie przez wynalezienie fonetycznego alfabetu, później wynalezienie prasy drukarskiej przez Gutenberga, dalszym etapem był rozwój języków narodowych pod koniec XV wieku aż wreszcie stworzenie mediów.

4 Komunikacja społeczna
komunikacja zcentralizowana - odbywa się za pomocą centralnej jednostki w grupie, jest to koordynator. komunikacja zdecentralizowana - kiedy wszyscy członkowie grupy społecznej mogą swobodnie komunikować się między sobą komunikacja osobowa - charakteryzuje się tym, że nadawca przekazu informacji podobnie jak odbiorca pozostają w bezpośredniej fizycznej bliskości komunikacja nieosobowa - to komunikacja zachodząca podczas rozmowy przez Internet komunikacja wertykalna - kiedy mówimy o komunikacji pomiędzy grupami lub jednostkami zajmującymi różnorodne pozycje, mówimy wówczas komunikacja werbalna - to komunikacja przy pomocy języka. Komunikacja za pomocą symboli to komunikacja symboliczna - wyraża się za pomocą symboli Komunikacja społeczna to przepływ informacji między grupami lub jednostkami zajmującymi w określonej hierarchii społecznej lub strukturze organizacyjnej zbliżone lub takie samo miejsce. Jest to tak zwana komunikacja horyzontalna. Możemy mówić o następujących przykładach komunikacji: komunikacja niewerbalna - to komunikacja przy udziale gestów lub innych form wyrażania, przez komunikacja nieformalna - komunikacja intencjonalna - inaczej nazwana zamierzoną komunikacja nieintencjonalna - to komunikacja niezamierzona niezamierzony

5 Poziomy komunikacji Każde słowo oraz gest w procesie komunikacyjnym ma wielkie znaczenie. Człowiek porozumiewa się w każdej sytuacji z drugim człowiekiem. Każde zachowanie stanowi komunikat który nie zawsze jest czytelny. Do takich komunikatów zaliczamy wypowiadane słowa, i również myśli powstające w głowie partnera w czasie procesu komunikacji. Na przykład na podstawie spojrzenia, brzmienia głosu, gestykulacji, postawy ciała i wyrazu twarzy, a także bezczynności lub milczenia. Te zachowania dostarczają odbiorcy informacji, pod jednym warunkiem, że potrafi on we właściwy sposób ją zinterpretować. Każdy komunikat składa się z treści oraz relacji. Celem relacji jest określanie charakteru pomiędzy osobami uczestniczącymi w procesie komunikacyjnym.

6 W komunikacie wyodrębniamy poziomy:
a) poziom rzeczowy - informuje nas o treściach które są zawarte w wiadomościach b) poziom ekspresji "ja" - osoby wyrażają własne uczucia c) poziom apelu - mamy do czynienia z odwołaniem się do działań partnera w akcie komunikacyjnym d) poziom relacji - poziom ten zakreśla wzajemne relacje między partnerami rozmowy

7

8 Komunikacja w Internecie


Pobierz ppt "Komunikacja międzyludzka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google