Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NEGOCJACJE jako proces komunikowania się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NEGOCJACJE jako proces komunikowania się"— Zapis prezentacji:

1 NEGOCJACJE jako proces komunikowania się

2 Komunikacja interpersonalna
Słowo komunikowanie pochodzi z łacińskiego communico i oznacza „czynić wspólnym, coś z kimś dzielić”, a także „komuś czegoś użyczyć, udzielić, dopuścić do udziału”. Powszechnie rozumiana jest jako przekazywanie wiadomości pomiędzy nadawcą a odbiorcą. „Komunikacja interpersonalna jest podejmowaną w określonym kontekście wymianą werbalnych, wokalnych i niewerbalnych sygnałów (symboli) w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania”. /Z. Nęcki/

3 Łańcuch komunikacyjny
NADAWCA PRZEKAZ KANAŁ ODBIORCA kto mówi? co mówi? w jaki sposób? do kogo? z jakim skutkiem? EFEKT

4 Typy zachowań uczestników procesu komunikacji
Uległe - oznaczające tendencję do ucieczki, oparte jest na reakcjach instynktownych, jakie przejawia się w obliczu zagrożenia. Tego rodzaju zachowania są w komunikowaniu się mało efektywne. Agresywne - Osoba agresywna czuje w stosunku do innych złość czy nawet nienawiść. Szuka poklasku i uwagi, często przerywa innym, wtrąca się, wywyższa. Asertywne - definiowane jako umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inna osobą, czy osobami, oraz umiejętność stawiania i obrony własnych praw.

5 Skuteczność przekazu reguła 7%38%55%
Badania antropologa, doktora psychologii - Alberta Merabiana

6 Sens i nonsens reguły 7%38%55%
great, honey, love maybe, oh, really no, scram, terrible

7 KOMUNIKACJA WERBALNA

8 Komunikacja werbalna Komunikacja (dialog) składa się z mówienia i słuchania. Zazwyczaj koncentrujemy się na mówieniu i przekonywaniu przeciwnika. Tymczasem wielkie korzyści płynące z uważnego słuchania umykają nam bezpowrotnie Platon określił trzy główne powody, które najbardziej utrudniają ludziom porozumiewanie się: Chęć wykazania swej racji za wszelką cenę Zmiana tematu rozmowy Nieumiejętność słuchania

9 Skuteczne i pomocne słuchanie
„Człowiek przeciętnie wykorzystuje jedynie 25 % umiejętności słuchania” Pracownicy po wysłuchaniu 10-minutowej prezentacji odtwarzają średnio tylko 50 % podawanych informacji, a po upływie 48 godzin – jedynie 25 % (Nichols 1957)

10 Uwarunkowania aktywnego i skutecznego słuchania
Nadawca Odbiorca Komunikat werbalny Aktywne i skuteczne słuchanie Czynniki zewnętrzne Źródło: J. Stankiewicz „Komunikowanie się w organizacji”, Wrocław 1999.

11 Cechy dobrego słuchacza
Obiektywizm Cierpliwość Wnikliwość Dokładność Otwartość Wrażliwość Wsparcie Szczerość

12 Mówienie Sztuka mówienia – świadome bądź nieświadome opanowanie przez nadawcę reguł i form używania języka. (Kopperschmidt 1976)

13 Sztuka mówienia ELEMENTY Jasne precyzyjne wypowiedzi
Kultura wypowiedzi Poprawność gramatyczna Umiejętność milczenia Monologowy exposé Negocjacyjny dialog Polemiczna dyskusja Referatowe wystąpienie

14 Á propos kwantyfikatorów

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NEGOCJACJE jako proces komunikowania się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google