Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak porozumiewać się miedzy sobą by być rozumianym?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak porozumiewać się miedzy sobą by być rozumianym?"— Zapis prezentacji:

1 Jak porozumiewać się miedzy sobą by być rozumianym?
Cz. I. Komunikacja interpersonalna

2 Pojecie komunikacji Z łac. Communicatio, oznacza łączność, wymianę, rozmowę. W relacjach międzyludzkich komunikacja to przekaz pewnego komunikatu, informacji i zdolności do odbioru i rozumienia przekazu. Przekazanie komunikatów odbywa się za pomocą umownych znaków takich jak: słowa, gesty, dźwięki, litery, liczby symbole.

3 Komunikowanie to.... ... mówienie i słuchanie, to akt dzielenie się z innymi swoimi myślami i uczuciami (K. Hogan) ... wzajemne przekazywanie informacji ... idei, uczuć itp. za pomocą symboli tworzonych rzez słowa, obraz, dźwięk czy dotyk (A. Wiszniewski)

4 Rodzaje komunikacji KOMUNIKACJA NIEWERBALNA WERBALNA

5 Funkcje komunikacji Pozwala wyrazić swoje myśli, przekonania i uczucia
Daje możliwość podzielenia się z innymi własnym doświadczeniem Umożliwia wymianę posiadanych informacji Pozwala nawiązać więzi miedzy ludźmi Pozwala na dokonanie zmian w zachowaniu innych Zezwala na wykonanie wspólnego zadania Daje możliwość uzgodnienia poglądów Komunikacja przyczynia się do kształtowania obrazu siebie jako człowieka

6 Model komunikacji NADAWCA ODBIORCA WIADOMOŚĆ
koduje wiadomość w słowach lub sygnałach niewerbalnych WIADOMOŚĆ Mowa, sygnały niewerbalne, diagramy, pisma, obrazy ODBIORCA Odkodowuje wiadomość, nadaje znaczenie sygnałom niewerbalnym, transmituje sprzężenie zwrotne

7 Bariery komunikacji FILTRY UWAGI FILTRY EMOCJI FILTRY SŁOWNE

8 Do filtrów uwagi zaliczamy
Hałas Niekorzystne warunki otoczenia Przerywanie Czas

9 Do filtrów emocji zaliczamy
Uprzedzenia Status Doświadczenie Z góry przyjęte założenia Wartości i przekonania

10 Do filtrów słownych zaliczamy:
Krytykowanie Moralizowanie Rozkazywanie Groźby Doradzanie Logiczne argumenty Uspokajanie Żargon

11 10 uniwersalnych reguł dobrej komunikacji
1. Zwracać uwagę na mowę własnego ciała 2. Dawać wyraz swojej uwadze 3. Dostosować się do tempa i rytmu mowy partnera 4. Swoja wypowiedź przygotować wcześniej 5. Rozpoznać naturalny styl słuchania rozmówcy oraz dostosować się do niego 6. Być świadomym ostatecznej granicy do której można się posunąć w razie różnicy zdań

12 10 uniwersalnych reguł dobrej komunikacji c.d.
7. Przyjmować sygnały przekazywane przez rozmówcę mową ciała 8. Używać ogólnie rozumianych pojęć 9.Stawiać pytania dodatkowe by upewnić się czy treść została dobrze zrozumiana 10.Sprawić, aby słuchacz zapamiętał usłyszaną treść, wskazać analogie do bliskich i znanych faktów

13 Gesty prawdę ci powiedzą...
Skrzyżowanie rąk na piersiach to podświadoma próba obrony przed tym, co nieznane. Przy tej konfiguracji należy liczyć się z negatywnym podejściem rozmówcy. Pozycja pozytywnego usposobienia, gdzie stojąca osoba ma skrzyżowane nogi jest dobrym znakiem dla rozmówcy.


Pobierz ppt "Jak porozumiewać się miedzy sobą by być rozumianym?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google