Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z OSTATNICH SZEŚCIU LAT.

Коpie: 1
OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Z OSTATNICH SZEŚCIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z OSTATNICH SZEŚCIU LAT."— Zapis prezentacji:

1 OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z OSTATNICH SZEŚCIU LAT Opracował: Zbigniew Łuczka – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

2 1. Średnie wyniki sprawdzianu w klasie VI – województwo lubuskie

3 2. Średnie wyniki sprawdzianu w klasie VI – krajowe i województw w OKE Poznań

4 3. Różnica między średnimi wynikami w kraju i województwie lubuskim

5 4. Średnie wyniki sprawdzianu w obszarach standardów wymagań

6 5. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

7 6. Średnie wyniki sprawdzianu w obszarach standardów wymagań

8 7. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

9 8. Średnie wyniki sprawdzianu w obszarach standardów wymagań

10 9. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

11 10. Średnie wyniki sprawdzianu w obszarach standardów wymagań

12 11. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

13 12. Średnie wyniki sprawdzianu w obszarach standardów wymagań

14 13. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

15 14. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna

16 15. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

17 16. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno-przyrodnicza

18 17. Porównanie różnicowe między wynikami krajowymi i wynikami w województwie lubuskim

19 18. Wyniki uczniów w województwie lubuskim na tle wyników uczniów w innych województwach - część humanistyczna 1. 34,46 32,20 32,85 32,16 32,81 31,68 2. 3. 4. 5. 6. 7. 31,67 średnia 33,18 31,40 31,48 30,75 31,29 30,34 9. 10. 11. 29,38 12. 30,70 29,85 13. 32,44 14. 15. 16. 29,95 29,76 29,33 30,36 28,60 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 19. Średni wynik uczniów w województwie lubuskim na tle wyników uczniów w innych województwach – część humanistyczna standard 1. – czytanie i odbiór tekstów kultury standard 2. – tworzenie własnego tekstu 1. 19,55 14,91 18,20 14,20 18,51 14,33 12,56 18,52 14,01 18,97 13,00 2. 3. 4. 5. 6. 13,34 7. 13,40 13,12 średnia 18,90 14,28 18,00 13,28 17,88 13,59 19,09 11,66 18,33 18,31 12,03 9. 14,10 18,16 11,75 10. 13,33 11. 11,09 12. 25,14 13. 18,76 17,75 14. 15. 18,34 16. 18,26 13,13 17,45 12,35 17,36 12,77 18,59 10,59 12,32 10,75 2005 2006 2007 2008 2009 2010

21 20. Wyniki uczniów w województwie lubuskim na tle wyników uczniów w innych województwach - część matematyczno-przyrodnicza 1. 25,84 25,24 26,77 28,58 26,54 25,08 2. 3. 4. 5. 6. 7. średnia 24,26 23,90 25,31 27,07 26,03 9. 10. 11. 12. 13. 25,14 14. 23,18 15. 16. 22,73 22,55 24,15 25,80 25,05 28,60 2005 2006 2007 2008 2009 2010

22 21. Średni wynik uczniów w województwie lubuskim na tle wyników uczniów w innych województwach – część matematyczno-przyrodnicza standard 1. – umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur ... standard 2. – wyszukiwanie i stosowanie informacji 1. 8,48 8,02 7,00 8,21 6,91 8,51 7,95 8,77 8,18 8,46 6,79 8,64 2. 3. 4. 5. 6. 7. średnia 7,92 7,69 6,63 7,96 6,40 8,24 7,41 8,52 7,74 8,22 6,30 8,39 9. 10. 11. 12. 8,07 8,28 13. 14. 6,00 15. 7,35 6,02 8,30 7,46 16. 7,34 7,38 6,17 7,68 7,99 7,28 12,32 5,85 8,16 2005 2006 2007 2008 2009 2010

23 22. Średni wynik uczniów w województwie lubuskim na tle wyników uczniów w innych województwach – część matematyczno-przyrodnicza standard 3. – wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności ... standard 4. – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania... 1. 6,28 3,07 7,28 8,27 8,60 3,18 7,80 3,09 6,60 2. 3. 4. 5. 6. 7. średnia 5,79 2,85 6,88 2,83 7,84 8,17 2,97 7,22 6,21 2,86 9. 6,15 10. 11. 2,80 12. 13. 6,90 14. 2,64 7,81 2,78 2,71 15. 6,53 2,68 16. 5,36 2,62 6,48 2,11 7,51 2,63 7,73 10,59 6,80 5,85 2,72 2005 2006 2007 2008 2009 2010

24 Rekomendacje Obszary wymagające poprawy efektów kształcenia można określić dokonując analizy wyniku sprawdzianu/egzaminu w ostatnich latach w odniesieniu do średnich wyników krajowych w rozbiciu na poszczególne standardy egzaminacyjne

25 Rekomendacje Umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w standardach pisania/tworzenia własnego tekstu kształtują się na podobnym poziomie poniżej średniej krajowej. Należy przypuszczać, że działania szkół zmierzające do poprawy wyniku w tym zakresie przełożą się na poprawę wyników sprawdzianu/egzaminu w obszarach pozostałych standardów

26 Rekomendacje Wyniki egzaminu matematyczno-przyrodniczego w obszarze zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów w standardzie 1. (umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur…) wskazują na najmniejszy postęp uczniów. Warto je przeanalizować i na podstawie wyników uczniów zaplanować szczegółowe działania.


Pobierz ppt "OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ŚWIETLE WYNIKÓW SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z OSTATNICH SZEŚCIU LAT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google