Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2008 roku Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2008 roku Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka."— Zapis prezentacji:

1 Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2008 roku Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka

2 Egzamin gimnazjalny Przeprowadzony 22 i 23 kwietnia 2008 roku Średni wynik : 27.07 punktów (50) 25,79 (lubuskie) Łatwość testu: 0,54 0,52 Łatwość zadań według standardów: I. stosowanie terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu – 0,47 (maks. 1)0,46 II. wyszukiwanie i stosowanie informacji – 0,70 (maks. 1) 0,69 III. wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności – 0,53 (maks. 1) 0,52 IV. stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejetności – 0,36 (maks. 1) 0,35

3 Mocne i słabe strony gimnazjalistów + Czytanie i odbiór tekstów kultury Wyszukiwanie i stosowanie informacji - Tworzenie własnego tekstu Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

4 Zadanie 24: parowanie

5

6 Zadanie 30: elektrownia wodna

7

8 Zadanie 29: termowentylator

9

10 Wniosek Uczniowie, którzy uzyskali słabe wyniki podejmowali przede wszystkim próby rozwiązywania zadań zamkniętych i zadań otwartych wymagających odczytywania informacji. Nie rozwiązywali zadań złożonych.

11 Uczniowie z dysleksją Kraj 9,3% pomorskie 15.3% lubuskie 10,3% podkarpakie 6.1%

12 Laureaci konkursów przedmiotowych w gimnazjach (liczba / procent) Ogółem 1778 osób0,37 mazowieckie 630,10 lubuskie 510,39 śląskie 3380,63

13 Egzamin maturalny Przeprowadzony 15 maja 2008 roku

14 Egzamin maturalny Zdawalność: Ogółem 71% (P)94% (R) Liceum ogólnokształcące 80%96% Liceum profilowane 27%53% Technikum 43%74%

15 Egzamin maturalny w lubuskiem – fizyka jako przedmiot obowiązkowy Zdawało 97 uczniów spośród tych, którzy wybrali fizykę na egzaminie maturalnym. Zdawalność: Poziom podstawowy (77 uczniów) – 92% Poziom rozszerzony (20 uczniów) – 95% Raport na stronie: http://www.oke.poznan.pl/pliki/raporty/komunik_mat_082.pdf

16 Egzamin maturalny – wynik średni Średnie wyniki krajowe: Poziom podstawowy – 57% Poziom rozszerzony – 54% Raport na stronie: http://www.oke.poznan.pl/pliki/raporty/komunik_mat_082.pdf

17 Rozwiązywalność zadań - poziom podstawowy 1. 68% 2. 75% 3. 49% 4. 69% 5. 76% 6. 68% 7. 41% 8. 60% 9. 49% 10. 62% 11. 90% 12. 42% 13.1. 71% 13.2. 49% 14.1. 44% 14,2. 26% 15.1. 65% 15.2. 73% 17. 38% 18.1. 34% 18.2.73% 19.1.56% 19.2.67% 20.1.73% 20.2.34% 20.3.77% 21.1.83% 21.2.28% 22.62%

18 Rozwiązywalność zadań - poziom rozszerzony 1. 1. 41% 1.2. 69% 1.3. 37% 1.4. 17% 1.5. 51% 2.1. 98% 2.2. 72% 2.3. 66% 2.4. 87% 2.5. 47% 3.1. 55% 3.2. 23% 3.3. 66% 3.4. 55% 4.1. 85% 4.2. 64% 4.3. 74% 4.4. 26% 4.5. 70% 4.6.55% 5.1. 39% 5.2.37% 5.3.33% 5.4.71% 5.5.44% 20.2.34% 20.3.77% 21.1.83% 21.2.28% 22.62%

19 Mocne strony zdających + Rozwiązywanie prostych zadań, w których występowały sytuacje typowe (P) Umiejętność analizowania i doboru danych przedstawionych w tabeli (P) Analizowanie informacji tekstowych (P) Rysowanie wykresów (P) Analizowanie wyników (R) Rysowanie i interpretowanie wykresów (R)

20 Słabe strony zdających - Słabo wypadły Zapisywanie własnych sądów i opinii (P) Uzasadnianie odpowiedzi (P) Umiejętność wyodrębnienia zjawiska fizycznego w zadaniu z kontekstem praktycznym (P i R) Staranność i dokładność wykonywania wykresów (P) Rozwiązywanie zadań z fizyki atomowej i jądrowej (P) Rozwiązywanie zadań z astronomii i kosmologii (P) Zadania z dynamiki bryły sztywnej (R) Kompleksowość podejścia do rozwiązania zadania (R) Działania na dużych liczbach i ułamkach, przekształcanie wzorów (P i R) Analiza sensowności wyniku

21 Przyczyny niepowodzeń Brak umiejętności: Uważnego czytania ze zrozumieniem poleceń Dokładnej analizy danych przedstawionych w formir tekstu, tabeli, wykresu i rysunku Selekcjonowania podanych informacji Uogólniania oraz formułowania wniosków i opinii Poprawnego wykonywania obliczeń matematycznych Łączenia posiadanej wiedzy i umiejętności z sytuacjami praktycznymi Radzenia sobie z sytuacjami częściowo nietypowymi lecz odwołującymi się do znanych praw Analizy otrzymanych wyników w kontekście ich realności Traktowania zadania wraz z tekstem wprowadzającym jako całości

22 Analiza i wykorzystanie wyników Warto: Szczególnym wsparciem objąć uczniów, których wyniki mieszczą się w staninach 1, 2 i 3. Zidentyfikować umiejętności słabo opanowane i na tej podstawie planować pracę z zespołem klasowym. Dokonać analizy ilościowej: –surowego wyniku ucznia (korelacja z oceną szkolną), –wyniku klasy/grupy/szkoły (porównanie ze średnimi, wyniki w skali staninowej) –łatwości zadań. Dokonać analizy merytorycznej wyników: –dobre i słabe strony zdających, –wnioski do pracy dydaktycznej.

23 Terminy egzaminów w nowym roku szkolnym Egzamin gimnazjalny: 22, 23, 24 kwietnia 2009 roku Egzamin maturalny z fizyki i astronomii: ? maja 2009 roku Uwaga! Planując pracę, należy wziąć pod uwagę terminy egzaminów maturalnych z matematyki, biologii i chemii. W ciągu tygodnia 12 – 16 maja 2008 roku uczniowie zdawali egzaminy z: biologii, chemii, matematyki oraz fizyki i astronomii)


Pobierz ppt "Fizyka i astronomia na egzaminach zewnętrznych w 2008 roku Egzamin gimnazjalny Matura Pracownia Doskonalenia Metodycznego Opracował: Zbigniew Łuczka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google