Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia dla 1330 uczniów: 40% dla uczniów szkół gimnazjalnych – 532 osoby 60% dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 798 osób stypendium w wys. 300 zł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia dla 1330 uczniów: 40% dla uczniów szkół gimnazjalnych – 532 osoby 60% dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 798 osób stypendium w wys. 300 zł"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia dla 1330 uczniów: 40% dla uczniów szkół gimnazjalnych – 532 osoby 60% dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 798 osób stypendium w wys. 300 zł brutto na okres 12 miesięcy Projekt systemowy Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014

2 Kryteria przyznawania stypendiów: obowiązkowe: stałe zamieszkiwanie na terenie w. podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie w. podkarpackiego, średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,50 oraz średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, technicznych i zawodowych na poziomie co najmniej 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2012/2013), dochód w rodzinie: 1078,00 zł i 1246,00 zł (u. z orzeczeniem o niepełnosprawności), opracowany IPR, min. 30 pkt ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie sz. podstawowej lub min. 37 pkt z części mat.-przyr. lub min.75% z matematyki lub przedm. przyrodniczych egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum. Projekt systemowy Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014

3 Kryteria przyznawania stypendiów: dodatkowe: szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych, inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria podstawowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych. Złożone wnioski będą podlegać jednokrotnemu uzupełnieniu Projekt systemowy Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014

4 Informacja o projekcie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji, Nauki i Sportu al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 63 04, 17 747 63 09, 17 747 63 15, 17 747 68 46 www.wrota.podkarpackie.pl (zakładka: Edukacja) Dziękuję za uwagę Projekt systemowy Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014


Pobierz ppt "Stypendia dla 1330 uczniów: 40% dla uczniów szkół gimnazjalnych – 532 osoby 60% dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 798 osób stypendium w wys. 300 zł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google