Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na rynku pracy województwa dolnośląskiego w 2009 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na rynku pracy województwa dolnośląskiego w 2009 roku"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na rynku pracy województwa dolnośląskiego w 2009 roku
Sytuacja na rynku pracy województwa dolnośląskiego w roku ze szczególnym uwzględnieniem podregionu legnicko - głogowskiego WROCŁAW - maj 2009

2 Tendencje na rynku pracy województwa dolnośląskiego w 2009 roku.
Tendencje na dolnośląskim rynku pracy w 2008 roku. Okres 4-miesięcy 2009 roku w porównaniu do analogicznego okresu w roku zaznaczył się na dolnośląskim rynku pracy: wzrostem napływu bezrobotnych (o 20,7 tys. osób), zmniejszeniem odpływu bezrobotnych (o 9,9 tys. osób), spadkiem liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę (o 6,9 tys. osób), spadkiem liczby zgłoszonych ofert pracy (o 11,5 tys.)

3 Napływ i odpływ bezrobotnych, liczba bezrobotnych którzy podjęli pracę oraz liczba zgłoszonych ofert pracy w województwie dolnośląskim w okresie styczeń – kwiecień 2008 i 2009 roku. Wyszczególnienie I – IV r I – IV r Wzrost, spadek [-] Napływ bezrobotnych 66954 87698 20744 w tym podregion legnicko-głogowski 11488 13969 2481 Odpływ bezrobotnych 74230 64376 -9854 13329 10857 -2472 Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę 30375 23484 -6891 5267 4090 -1177 Liczba zgłoszonych ofert pracy 36091 24617 -11474 7742 5388 -2354

4 Tendencje na rynku pracy w 2009 roku w podregionie
legnicko - głogowskim Tendencje na dolnośląskim rynku pracy w 2008 roku. W okresie 4-miesięcy 2009 roku zanotowano na rynku pracy podregionu legnicko - głogowskiego w porównaniu do analogicznego okresu w 2008 roku: wzrost napływu bezrobotnych – o 2481 osób zmniejszenie odpływu bezrobotnych – o 2472 osoby spadek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę – o 1177 osób spadek liczby zgłoszonych ofert pracy – o 2354 osoby

5 Oferty zatrudnienia w okresie I – IV. 2009 roku
W okresie 4-miesięcy 2009 roku pracodawcy zgłosili 24,6 tys. ofert pracy (o 11,5 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2008 roku). Najwięcej ofert pracy wpłynęło w okresie I – IV roku do powiatowych urzędów pracy w podregionie wałbrzyskim (7,1 tys.). W pozostałych podregionach liczba zgłoszonych ofert pracy wynosiła: podregion legnicko-głogowski 5,4 tys. podregion jeleniogórski 5,4 tys. podregion wrocławski 3,8 tys. podregion m. Wrocław 2,9 tys.

6 Liczba zgłoszonych ofert pracy do powiatowych urzędów pracy
w województwie dolnośląskim w okresie styczeń – kwiecień 2008 i 2009 roku. Wyszczególnienie Liczba zgłoszonych ofert pracy Wzrost, spadek [-] I – IV r I – IV r Województwo dolnośląskie – ogółem 36091 24617 -11474 Podregion jeleniogórski 7245 5352 -1893 Podregion legnicko - głogowski 7742 5388 -2354 Podregion wałbrzyski 10703 7120 -3583 Podregion wrocławski 5051 3820 -1231 Podregion m. Wrocław 5350 2937 -2413

7 Bezrobotni podejmujący pracę w 2008 roku.
Bezrobotni podejmujący pracę w okresie I – IV roku W okresie 4-miesięcy 2009 roku pracę podjęło 23,5 tys. bezrobotnych (o 6,9 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2008 roku). Najwięcej bezrobotnych podjęło pracę w podregionie wałbrzyskim (8,3 tys. osób). W pozostałych podregionach podjęło pracę: 5,0 tys. osób w podregionie jeleniogórskim, 4,1 tys. osób w podregionie legnicko-głogowskim, 3,9 tys. osób w podregionie wrocławskim, 2,1 tys. osób w podregionie m. Wrocław

8 Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę
w województwie dolnośląskim w okresie styczeń – kwiecień 2008 i 2009 roku. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę Wzrost, spadek [-] I – IV r I – IV r Województwo dolnośląskie – ogółem 30375 23484 -6891 Podregion jeleniogórski 6659 5041 -1618 Podregion legnicko - głogowski 5267 4090 -1177 Podregion wałbrzyski 10693 8307 -2386 Podregion wrocławski 5018 3936 -1082 Podregion m. Wrocław 2738 2110 -628

9 Skala wzrostu, spadku [-] bezrobocia w woj
Skala wzrostu, spadku [-] bezrobocia w woj. dolnośląskim w okresie marzec 2008 – marzec 2009 roku. Skala wzrostu, spadku [-] bezrobocia w województwie dolnośląskim w okresie kwiecień 2008 – kwiecień 2009 roku.

10 Skala wzrostu, spadku [-] bezrobocia w woj
Skala wzrostu, spadku [-] bezrobocia w woj. dolnośląskim w okresie marzec 2008 – marzec 2009 roku. Skala wzrostu, spadku [-] bezrobocia w podregionie legnicko-głogowskim w okresie kwiecień 2008 – kwiecień 2009 roku.

11 Zarejestrowani bezrobotni w województwie dolnośląskim
według podregionów w okresie grudzień 2008 – kwiecień 2009. Zarejestrowani bezrobotni w woj. dolnośląskim według podregionów w okresie grudzień 2008 – kwiecień 2009 Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (stan na koniec miesiąca sprawozdawczego) XII 2008 r 2009 r I II III IV Województwo - ogółem 113890 126921 135609 139957 137212 Podregion jeleniogórski 28003 31664 33986 34890 34081 Podregion legnicko-głogowski 16130 17956 19121 19741 19242 Podregion wałbrzyski 40834 45349 47797 49039 47352 Podregion wrocławski 18309 21155 22818 23548 23423 Podregion m. Wrocław 10614 10797 11887 12739 13114

12 Wzrost, spadek [-] bezrobocia w woj. dolnośląskim
według podregionów w okresie I – IV. 2009 Wzrost bezrobocia w woj. dolnośląskim według podregionów w okresie październik 2008 – marzec 2009 Wyszczególnienie Wzrost, spadek [-] liczby zarejestrowanych bezrobotnych Wzrost w okresie I - IV. 2009 2009 r I II III IV Województwo - ogółem 13031 8688 4348 -2745 23322 Podregion jeleniogórski 3661 2322 904 -809 6078 Podregion legnicko-głogowski 1826 1165 620 -499 3112 Podregion wałbrzyski 4515 2448 1242 -1687 6518 Podregion wrocławski 2846 1663 730 -125 5114 Podregion m. Wrocław 183 1090 852 375 2500

13 Stopa bezrobocia w woj. dolnośląskim i w kraju w latach 2001 - 2009
Stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim na tle kraju w latach 2001 – 2009. Stopa bezrobocia w woj. dolnośląskim i w kraju w latach

14 Stopa bezrobocia według podregionów
Stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim według podregionów Stopa bezrobocia według podregionów Na koniec marca 2009 roku najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w podregionach: wałbrzyskim 19,9% jeleniogórskim 17,0% i wrocławskim 11,8% Są to podregiony, w których stopa bezrobocia jest większa od przeciętnego wskaźnika w kraju (11,2%). Niższą stopę bezrobocia od przeciętnej w kraju odnotowano w podregionach: m. Wrocław 4,2% i legnicko-głogowskim 10,8%

15 Stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku według podregionów w okresie grudzień 2007 – marzec 2009 r.
Wyszczególnienie Stopa bezrobocia (w %) XII. 2007 IX. 2008 X. 2008 XI. 2008 XII. 2008 III. 2009 POLSKA 11,2 8,9 8,8 9,1 9,5 Woj. dolnośląskie 11,4 9,3 9,2 9,6 10,2 12,3 Podregion jeleniogórski 15,4 12,5 12,6 13,3 14,1 17,0 Podregion legnicko-głogowski 10,4 8,6 8,4 8,7 9,0 10,8 Podregion wałbrzyski 18,2 15,2 16,0 17,1 19,9 Podregion wrocławski 8,5 9,4 11,8 Podregion m. Wrocław 4,5 3,4 3,5 4,2

16 Liczba bezrobotnych w województwie dolnośląskim
pozostających bez pracy dłużej niż 12-miesięcy. Podregiony Liczba długotrwale bezrobotnych* XII. 2007 XII. 2008 III. 2009 Województwo dolnośląskie - ogółem 51601 33312 33087 Podregion jeleniogórski 11597 7229 7298 Podregion legnicko-głogowski 5919 4068 3904 Podregion wałbrzyski 17215 11803 12126 Podregion wrocławski 9156 5663 5583 Podregion m. Wrocław 7714 4549 4176 * - bezrobotni pozostający bez pracy dłużej niż 12 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji

17 Liczba zgłoszonych ofert pracy w województwie dolnośląskim
w okresie styczeń – kwiecień 2009 roku z uwzględnieniem podregionu legnicko – głogowskiego. Okres sprawozdawczy Liczba zgłoszonych ofert pracy Województwo dolnośląskie - ogółem Podregion legnicko - głogowski I. 2009 5160 1204 II. 2009 4651 1192 III. 2009 7353 1529 IV. 2009 7453 1463 Razem okres I – IV. 2009 24617 5388

18 Liczba bezrobotnych w województwie dolnośląskim, którzy podjęli pracę
w okresie styczeń - kwiecień 2009 roku z uwzględnieniem podregionu legnicko – głogowskiego. Okres sprawozdawczy Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę Województwo dolnośląskie - ogółem Podregion legnicko - głogowski I. 2009 4474 716 II. 2009 4595 840 III. 2009 6298 1116 IV. 2009 8117 1418 Razem okres I – IV. 2009 23484 4090

19 Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w województwie dolnośląskim według podregionów (stan na 30. IV roku) Liczba bezrobotnych w województwie dolnośląskim w układzie wybranych grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na 31. III roku) Grupy bezrobotnych Województwo dolnośląskie - ogółem w tym podregiony Podregion jeleniogórski Podregion legnicko-głogowski Podregion wałbrzyski Podregion wrocławski Podregion m. Wrocław Bezrobotni - ogółem 137212 34081 19242 47352 23423 13114 Powyżej 50 lat 34742 8244 4091 11619 5722 5066 Do 25 roku życia 24944 6409 4065 8252 4981 1237 Bez kwalifikacji 40490 9781 5254 14837 6683 3935 Długotrwale bezrobotni 53681 13281 7040 19836 8312 5212 Niepełnosprawni 8514 2019 1202 2910 1305 1078 Samotnie wychowujące dziecko 13886 3876 2055 5091 1798 1066

20 w województwie dolnośląskim (stan na koniec kwietnia 2009 r)
Struktura bezrobotnych w województwie dolnośląskim na tle kraju /stan na koniec grudnia 2008 r/ Struktura bezrobotnych w podregionie legnicko - głogowskim na tle struktury w województwie dolnośląskim (stan na koniec kwietnia 2009 r) Wyszczególnienie Województwo dolnośląskie % Podregion legnicko - głogowski Zarejestrowani bezrobotni - ogółem 100,0 - w wieku powyżej 50 lat 25,3 21,3 - do 25 roku życia 18,2 21,1 - bez kwalifikacji zawodowych 29,5 27,3 - długotrwale bezrobotni 39,1 36,6 - bezrobotni niepełnosprawni 6,2 - bezrobotni samotnie wychowujące dziecko 10,1 10,7

21 Bezrobotni objęci w 2008 roku subsydiowanymi programami rynku pracy
według podregionów. Podregion Szkolenia Staże Przygotowanie zawodowe Prace subsydiowane społecznie użyteczne Ogółem Województwo – ogółem 13796 12272 7795 12681 3497 50041 Jeleniogórski 2828 3275 2762 3631 1166 13662 Legnicko-głogowski 2387 2623 1939 2716 513 10178 Wałbrzyski 3344 3189 2059 4404 1276 14272 Wrocławski 1953 2262 734 1607 362 6918 m. Wrocław 3284 923 301 323 180 5011

22 Bezrobotni w woj. dolnośląskim objęci w okresie I – IV. 2009 roku
subsydiowanymi programami rynku pracy według podregionów. Podregion Prace subsydiowane Szkolenia Staże Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Prace społecznie użyteczne Razem Województwo – ogółem 2866 3535 6543 680 1604 15228 Jeleniogórski 669 488 1706 160 683 3706 Legnicko-głogowski 589 557 1306 146 278 2876 Wałbrzyski 1212 200 2135 279 463 4289 Wrocławski 344 639 1013 67 158 2221 m. Wrocław 52 1651 383 28 22 2136

23 Podział środków Funduszu Pracy w 2009 roku na aktywne programy aktywizacji bezrobotnych według podregionów (w tys. zł) Podregion Algorytm 2009 Środki na finansowanie w ramach PO KL Działania 6.1.3 Środki na finansowanie programów lokalnych Pozostałe środki na finansowanie programów lokalnych Środki na finansowanie programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciw-powodziowej Suma środków FP pozostających w dyspozycji samorządu województwa Suma środków z rezerwy MPiPS RAZEM (algorytm oraz SSWD i rezerwa MPiPS) Województwo – ogółem 112095,0 69802,6 21000,0 16396,4 4896,0 52161,7 276351,7 Jeleniogórski 27436,0 17084,7 5139,9 5064,6 412,8 27702,0 15519,9 71041,9 Legnicko-głogowski 17513,0 10905,5 3280,9 1472,6 1622,4 17281,4 10635,3 45429,7 Wałbrzyski 40637,7 25305,4 7613,1 7565,9 384,0 40868,4 16938,4 98060,5 m. Wrocław (z powiatem wrocławskim-ziemskim) 11792,9 7343,6 2209,3 0,0 518,4 10071,3 9068,1 61819,6

24 Bezrobotni podejmujący pracę w 2008 roku.
Źródła finansowania łagodzenia skutków bezrobocia Główne źródło to środki Funduszu Pracy. Na realizację programów aktywizacji bezrobotnych województwo dolnośląskie otrzymało na 2009 rok kwotę 224,2 mln zł. Z kwoty tej 50% środków tj. 112,1 mln zł przekazano powiatowym urzędom pracy na podstawie zatwierdzonych przez Sejmik Województwa „Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy”. Kryteria te preferowały powiaty o wysokiej stopie bezrobocia, a także o dużej liczbie zarejestrowanej bezrobotnej młodzieży oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

25 Bezrobotni podejmujący pracę w 2008 roku.
Źródła finansowania łagodzenia skutków bezrobocia Decyzją Zarządu Województwa na realizację w ramach PO KL Poddziałania „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” przeznaczono kwotę 69,8 mln. zł. W ramach tego Poddziałania realizowane są takie formy wsparcia dla bezrobotnych jak: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych oraz środki dla pracodawców na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

26 Bezrobotni podejmujący pracę w 2008 roku.
Źródła finansowania łagodzenia skutków bezrobocia Ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa, na finansowanie programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” przeznaczono kwotę 4,9 mln. złotych. Pozostałe środki Funduszu Pracy w kwocie 37,4 mln zł będące w dyspozycji Samorządu Województwa zostały przeznaczone na finansowanie programów lokalnych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowanych przez samorządy powiatów.

27 Bezrobotni podejmujący pracę w 2008 roku.
Źródła finansowania łagodzenia skutków bezrobocia Powiatowe Urzędy Pracy zgłosiły również do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 72 wnioski o sfinansowanie z jego rezerwy 4-ch programów aktywizacji bezrobotnych tj. program rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, program aktywizacji zawodowej osób w wieku 45/50 plus, program aktywności zawodowej osób do30 lat, program dla osób zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Na realizację tych programów powiatowe urzędy pracy otrzymały kwotę ,7 tys. zł. Z kwoty tej podregion legnicko-głogowski otrzymał ,3 tys. zł.

28 Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy w województwie dolnośląskim w okresie I – IV roku Wyszczególnienie I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2009 Razem I – IV. 2009 Napływ bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy 791 500 651 546 2488 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) 2995 3265 3654 3821 x Wzrost liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu w miesiącu sprawozdawczym 464 270 389 167 1290

29 w województwie dolnośląskim w okresie XII. 2008 – IV. 2009
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w województwie dolnośląskim w okresie XII – IV. 2009 według podregionów Podregiony Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) XII. 2008 IV. 2009 Wzrost Województwo dolnośląskie - ogółem 2531 3821 1290 Podregion jeleniogórski 739 1318 579 Podregion legnicko-głogowski 219 308 89 Podregion wałbrzyski 732 911 179 Podregion wrocławski 584 985 401 Podregion m. Wrocław 257 299 42

30 Bezrobotni podejmujący pracę w 2008 roku.
Zgłoszenia zwolnień pracowników w okresie I – IV roku W okresie styczeń - kwiecień 2009 roku pracodawcy zgłosili do zwolnienia 2,7 tys. pracowników w tym 0,4 tys. osób w podregionie legnicko – głogowskim. W okresie styczeń – kwiecień 2009 roku najwięcej pracowników do zwolnienia grupowego zgłosiły następujące zakłady: Takata Petri pow. wałbrzyski 390 osób Automotiv Poland Sp. z o. o pow. oławski 226 osób Firma VOOS Sp. z o. o. pow. legnicki 125 osób Autoliv Poland Sp. z o. o pow. oławski 113 osób Internacional Production pow. wałbrzyski osoby ARAMIS Sp. z o.o. w upadłości pow. lubański osób Storsack Polska pow. strzeliński osób AUTOLIVE POLAND Sp. z o. o. pow. oleśnicki osób Jelcz-Komponenty Sp. z o. o pow. oławski osób „PASS – POL” Sp. z o. o pow. jeleniogórski 50 osób LENOWO (Poland) Sp. z o. o pow. legnicki osób SCS Polska - Legnica Sp. z o. o. pow. legnicki osób Zakład Elektrotech. Motor. Duszniki Zdrój pow. kłodzki osób

31 Dziękuję za uwagę Alicja Synowska


Pobierz ppt "Sytuacja na rynku pracy województwa dolnośląskiego w 2009 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google