Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 4"— Zapis prezentacji:

1 PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 4
Rodzaje mediów reklamowych

2 Wybierając środki reklamy należy uwzględnić
możliwości wykorzystania lub przeciwstawiania się konkurentom na tym samym polu dostępność poszczególnych środków przekazu dla odbiorców rozmiary rynku docelowego koszt całkowity i jednostkowy w danym medium możliwości finansowania

3 Cechy reklamy telewizyjnej: - najpowszechniej wykorzystywana - wykorzystuje technikę audio i video
Zalety: Łatwo zapamiętywalna Łatwość prezentacji produktu Stosunkowo niskie koszty dotarcia do pojedynczego odbiorcy Możliwość dowolnego regulowania częstotliwości emisji reklam Dobrze zbadane medium Wady: Wysoki koszty emisji Wysoki koszt produkcji Mała selektywność oddziaływania Natłok reklam powodujący szum informacyjny Ulotność reklamy Długi czas wyprzedzania Wyjątkowa natarczywość Zapping

4 Podstawowe formy reklamówek telewizyjnych
Demonstracja działania Rekomendacja Scena z życia Odwołanie do stylu życia Animacja Humor Dokument Reklama dzielona Seriale

5 Reklama kinowa Ograniczony zasięg do specyficznej grupy odbiorców
Ludzie młodzi (do 30 roku życia) Częściowa sezonowość (spadek zainteresowania kinem w lecie) Podobne formy jak w reklamie telewizyjnej + product placement Tańsza od telewizyjnej Dłuższe spoty Wiele kopii reklamy na taśmie filmowej Silne oddziaływanie na odbiorcę (zrelaksowany, pozytywnie nastawiony odbiorca) Bardzo wysoka zapamiętywalność (nie można uciec od reklamy)

6 Reklama prasowa - rodzaje prasy
Prasa codzienna Gazety ogólnopolskie Gazety lokalne Cechy: Inf. w gazetach są uznawane za wiarygodne Słaba jakość ilustracji Krótki „żywot” gazety Dominują proste formy reklamowe (ogłoszenia) nastawione na natychmiastowe zachowania Inf. powinny być bieżące (promocje, przeceny, itp.) Krótki okres wyprzedzania Czasopisma Miesięczniki Tygodniki Inne Cechy: Specjalistyczne Funkcja rozrywkowa i edukacyjna Przywiązanie czytelników Długie „życie” czasopisma Dominują reklamy emocjonalne i informacyjne Dobra jakość ilustracji Długi okres wyprzedzania

7 Klasyczne elementy składowe reklamy prasowej
Slogan Nadtytuł Tytuł Śródtytuł Nagłówek Tekst Opisy Objaśnienia Ilustracja Użytkownik Wizerunek produktu Kupon „bomba” Podpis/nazwa wyrobu Logo Informacje o firmie

8

9 Zasady tworzenia reklamy prasowej (1)
Nagłówek powinien Przyciągać uwagę Określić kategorię produktu Zawierać jednoznaczne przesłanie (obietnicę) Stanowić wstęp do treści ogłoszenia Rodzaje nagłówków Wskazujący na nowość Emocjonalny Wskazujący na korzyść Sugerujący Niekonwencjonalny Pobudzający ciekawość Chwalmy się

10 Zasady tworzenia reklamy prasowej (2)
Tekst Przedstawia i wyjaśnia Powinien mieć formę krótkich zdań tworzących krótkie paragrafy Rodzaje tekstów Sprzedawanie produktu wprost Opowiadanie Zdjęcie z podpisem Dialog lub monolog Slogan musi Być krótki (zdanie proste; równoważnik zdania) Streszczać obietnicę Układ graficzny Im prostszy i bardziej uporządkowany tym lepiej 1 element przyciągający uwagę Z lub S

11 Formy reklam zamieszczanych w prasie
Reklama na stronie Inserty (wrzutki do wydania) Wklejki (np. próbki lub inne materiały przyklejone do strony) Wszywki (integralne z gazetą) Banderole

12 Reklama radiowa Radio jest na 5 miejscu w wydatkach na reklamę w Polsce Uważane za medium wspomagające Stacje ogólnopolskie i lokalne Spot reklamowy Przekaz stanowiący kombinację słów, muzyki i specjalnych efektów dźwiękowych (standardowy trwa 30 sek. czasami 60 sek.) Ogłoszenie komercyjne Tekst informujący o oferowanych produktach, obniżkach cen, itp. Czytany przez lektora na tle muzyki Elementy spotu reklamowego Słowa Muzyka SFX – specjalne efekty dźwiękowe

13 Reklama radiowa Wady Zalety Ulotny charakter
Duża liczba stacji radiowych rozdrabnia audytorium W kampanii ogólnopolskiej lepiej reklamę umieścić w wielu stacjach lokalnych niż jednej ogólnopolskiej Zalety Medium uniwersalne i specyficzne Dotarcie do grup „niemediowych” Towarzyszy w wielu sytuacjach Stosunkowo niski koszt produkcji Umożliwia dużą częstotliwość kontaktów z reklamą Krótki czas produkcji i wyprzedzenia

14 Formy reklamy radiowej
Prezentowanie wprost zalet produktu Dialog Scenka z życia Wywiad z klientem Humor Ścieżka dźwiękowa z reklamy telewizyjnej (tzw. transfer wizerunku)

15 Budowa radiowego spotu
Wprowadzenie Efekty dźwiękowe Intrygujące pytanie, nazwa produktu, Podstawowe korzyści Cechy produktu Prezentacja korzyści Podkreślanie korzyści Sposób użytkowania Uzmysłowienie słuchaczowi co traci nieposiadając produktu Zamknięcie Zaproszenie do działania Wyjaśnienie jak nabyć produkt Argumenty skłaniające do nabycia

16 Reklama wydawnicza Ogłoszeniowa
Ulotki, broszury, prospekty, foldery, informatory, książki telefoniczne „Uliczna” (wręczana bezpośrednio na ulicy, w sklepach, itp.) Pocztowa Adresowa Bezadresowa

17 Reklama pocztowa Zalety Selektywność
Możliwość dostosowania oferty do adresata Duża elastyczność formy Łatwy pomiar skuteczności Interaktywność Długa żywotność Poufność Możliwość stosowania nawet przy bardzo małym budżecie Wady Wymóg posiadania aktualnych list adresowych Wysoki koszt usług pocztowych Niejednolity czas docierania przesyłki Zapychanie skrzynek – irytacja konsumentów Wymóg silnego wyróżniania się na tle innych przesyłek

18 Outdoor Zalety Częsty kontakt z reklamą
Duża zauważalność, skuteczność (dotycząca znajomości marki, opakowań) Selekcja geograficzna odbiorców Całodobowa docieralność (oświetlenie) Wady Słaba zapamiętywalność Ograniczona ilość informacji Mała selektywność (poza geograficzną) Brak precyzyjnych badań skuteczności Duża liczba tablic przy drogach

19 Formy reklamy zewnętrznej
Wielka powierzchnia na ścianach budynków Wielka tablica wolnostojąca Tablica średniej wielkości Billboard Diapazon Sandwich citylight K-Board Strip Neon Reklama na środkach komunikacji miejskiej Mobil Mała tablica Plakat, ogłoszenie uliczne

20 Reklama internetowa Zalety Interaktywność i szybkość reakcji
Bezpośrednie dokonywanie zakupów Elastyczność medium Kompleksowość przekazu Globalny charakter oddziaływania Multimedialność przekazu Niski koszt Coraz większa liczba potencjalnych odbiorców Możliwość zindywidualizowania oferty Możliwość łatwego pomiaru skuteczności Wady Niereprezentatywna, specyficzna grupa konsumencka Nadmiar reklam internetowych – irytacja odbiorców

21 Inne formy reklamy Reklama wystawiennicza prezentuje oferty przedsiębiorstwa na wystawach w formie demonstracji bezpośredniej, i pośredniej, w oparciu o plakaty, ulotki i inne formy reklamy Reklama upominkowa wykorzystuje do celów promocyjnych gadżety, którymi można obdarować potencjalnego klienta Reklama telefoniczna oferta przez telefon infolinie sms-y reklamowe

22 Media planning – wybór środka reklamy
Etapy: Informacje (o środkach przekazu) Cele Strategia Czas, miejsce, sposób Koszty Wybór Kryteria: Typ klientów Lokalizacja klientów Typ produktu Reklama konkurencji Pozycja medium na rynku Charakterystyka odbiorców koszty


Pobierz ppt "PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google