Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja jako element marketingu mix

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja jako element marketingu mix"— Zapis prezentacji:

1 Promocja jako element marketingu mix

2 Promocja Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy , kształtuje potrzeby nabywców, pobudza oraz ukierunkowuje popyt

3 Promocja Działanie mające na celu pobudzenie skłonności do zakupu za pomocą procesu komunikowania się z nabywcami Sztuka pozyskiwania nabywców Komunikowanie się z konsumentem

4 Promocja Proces komunikacji marketingowej

5 Promocja Funkcja informacyjna
Funkcje promocji Funkcja informacyjna Jest niezbędnym warunkiem orientacji marketingowej. Przyczynia się do przełamania bariery nieznajomości rynku poprzez dostarczenie nabywcom informacji dotyczących produktu wprowadzanego na rynek czy tez samej firmy

6 Promocja Funkcja pobudzająca
Funkcje promocji Funkcja pobudzająca Zamierzenie wywołania określonych zachowań rynkowych nabywcy poprzez dostarczenie potencjalnym nabywcom przesłanek decyzyjnych (racjonalnych i emocjonalnych), umożliwiających oceny różnych wariantów zakupu, właściwego wyboru z punktu widzenia potrzeb i preferencji.

7 Promocja Funkcja konkurencyjna
Funkcje promocji Funkcja konkurencyjna Tworzenie zestawu poza cenowych instrumentów rywalizacji na rynku.

8 Promocja Elementy promocji Oddziaływanie masowe Oddziaływanie
interpersonalne Reklama Public relations Promocja sprzedaży Sprzedaż osobista

9 MIX PROMOCYJNY Masowa Opłaty za czas lub powierzchnię
Element promocji Masowa bądź interpersonalna Płatność Zalety Wady Reklama Masowa Opłaty za czas lub powierzchnię Dociera do szerokiej rzeszy odbiorców Wysokie koszty bezwzględne Sprzedaż osobista Interpersonalna Opłaty dla sprzedawców w formie pensji lub prowizji Przekonująca, możliwość doboru odbiorców Kosztowna w przeliczeniu na jedną prezentację Public relations Brak płatności na rzecz mediów Wiarygodne źródło informacji dla klienta Trudna współpraca z mediami Promocja sprzedaży Szeroki zakres opłat w zależności od formy promocji Bardzo elastyczna Łatwa do powielenia

10 Promocja Reklama Każda płatna forma bezosobowej komunikacji marketingowej na temat organizacji, produktu, usługi lub idei przez zidentyfikowanego nadawcę.

11 Promocja Typy reklam Reklama produktu Pionierskie (informujące)
Konkurencyjne (lub perswazyjne) Przypominające

12 Proces decyzyjny w reklamie
Promocja Proces decyzyjny w reklamie Ustalenie budżetu; Zaprojektowanie reklamy; Wybór właściwych mediów; Rozplanowanie emisji reklamy w czasie.

13 Proces decyzyjny w reklamie
Promocja Proces decyzyjny w reklamie Rodzaje mediów: Telewizja, Radio, Czasopisma, Gazety, Poczta, Outdoor, Media miejsca.

14 Telewizja Radio Czasopisma MEDIUM MOCNE STRONY SŁABE STRONY
Dociera do szerokiej grupy widzów, wykorzystuje obraz, druk, dźwięk i efekty ruchu. Wysoki koszt przygotowania i emitowania reklam, krótki czas oddziaływania przekazu. Radio Może docierać do wybranej grupy słuchaczy, reklamy mogą być dostarczane szybko. Brak efektu wizualnego, krótki czas oddziaływania przekazu. Czasopisma Może docierać do wybranej grupy czytelników, bogactwo kolorów, długi czas oddziaływania reklam. Długi czas potrzebny na zamieszczenie reklamy, ograniczona kontrola miejsca reklamy.

15 Gazety Poczta Billboardy
Doskonałe pokrycia rynków lokalnych, reklamy mogą być często zamieszczane i zmieniane, mogą tez być lepiej zapamiętywane, szybka reakcja konsumenta, niski koszt. Reklamy konkurują o uwagę z innymi informacjami w gazecie, nie ma możliwości miejsca kontroli reklamy na stronie, krótki czas życia reklamy, trudno wybrać docelowych odbiorców. Poczta Najlepiej trafia do wybranej grupy odbiorców, bardzo elastyczna, reklama może być łatwo zapamiętana. Względnie wysoki koszt, odbiorcy często traktują takie listy jak śmiecie. Billboardy Niski koszt, nastawienie na rynek lokalny, duża widoczność, możliwość powtórnych kontaktów. Przekaz musi być krótki i jasny, niska selektywność odbiorców, krytykowana ze względu na zagrożenie dla ruchu drogowego.

16 Proces decyzyjny w reklamie
Promocja Proces decyzyjny w reklamie Rozplanowanie emisji reklamy w czasie: Reguły: Obrót nabywców, Częstotliwość zakupów, Wskaźnik zapominania Rozkład czasowy emisji reklam w czasie Ciągły Seryjny Pulsacyjny

17 Proces decyzyjny w reklamie
Promocja Proces decyzyjny w reklamie Wdrażanie Wykonywanie programu reklamowego Testowanie wstępne reklamy; Przeprowadzenie reklamy.

18 Proces decyzyjny w reklamie
Promocja Proces decyzyjny w reklamie Kontrolowanie Ocena programu reklamowego Testowanie ex post; Przeprowadzenie stosownych zmian.

19 NARZĘDZIA PROMOCJI Promocja Narzędzia promocji

20 Promocja Promocja sprzedaży
Krótkoterminowe eksponowanie oferowanej wartości jako zachęta do zakupu produktu. Odbywa się zazwyczaj w miejscu sprzedaży

21 Promocja Sprzedaż osobista
Dwustronny przepływ informacji pomiędzy nadawcą a sprzedawcą, mający na celu oddziaływanie na indywidualną bądź grupową decyzję zakupu

22 Narzędzia promocji

23 Narzędzia promocji

24 Promocja Public relations
Forma komunikacji kierownictwa organizacji, której celem jest oddziaływanie na odczucia lub przekonania klientów, potencjalnych klientów, akcjonariuszy, dostawców, pracowników i innych grup docelowych, dotyczące organizacji, jej produktów lub usług.

25 Promocja Public relations
Dwukierunkowa komunikacja lub interes publiczny Rozpowszechnianie informacji oraz poszukiwanie informacji zwrotnych od publiczności; Działanie w swoim interesie i interesie publiczności; Ciągły dialog z klientami.

26 Promocja Public relations Szczegółowe funkcje PR
Doradzanie nt. każdego kontaktu organizacji; Informowanie zarządu o wpływie opinii publicznej i szkolenie w zakresie sposobów radzenia sobie z opinią publiczną; Dostarczanie informacji zarządowi nt. trendów i zachowań konsumenckich; Pomoc w tworzeniu strategii;

27 Promocja Public relations Szczegółowe funkcje PR
Planowanie i organizacja kampanii; Badanie opinii i zachowań, analiza danych źródłowych; Monitorowanie trendów opinii dotyczących rynków; Pomoc w kształtowaniu opinii i zachowań; Wewnętrzna koordynacja i kontakty;

28 Narzędzia Public relations
Promocja Narzędzia Public relations Informacje prasowe na temat produktu; Tematyczne informacje prasowe; Informacje prasowe zawierające oświadczenia zarządu; Prasowe artykuły tematyczne; Teczka prasowa; Wydarzenia specjalne; Wycieczki do firmy; Media Tours; Wywiady; Konferencje prasowe;

29 Narzędzia Public relations
Promocja Narzędzia Public relations Targi, wystawy i pokazy branżowe; Seminaria prasowe; Śniadania lub obiady dla mediów; Biuletyny; Taśmy wideo, płyty i informacje prasowe na nich zawarte; Pozyskanie osobistości; Wsparcie dla produktu; Materiały rożne; Sponsoring; Marketing społeczny.


Pobierz ppt "Promocja jako element marketingu mix"

Podobne prezentacje


Reklamy Google