Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Odpady jako surowce wtórne, a nie tylko śmieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Odpady jako surowce wtórne, a nie tylko śmieci."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Odpady jako surowce wtórne, a nie tylko śmieci.

2 Hasło: Co wiem o odpadach?
1. ODPADY – to zużyte przedmioty oraz substancje stałe, a także ciekłe nie będące ściekami( tzn. nie odprowadzane do wód), powstałe w wyniku bytowania człowieka lub działalności przemysłowej, które przeznaczone są do usunięcia lub składowania.

3 2. Podstawowe rodzaje odpadów:
Przemysłowe Rolnicze Bytowo-gospodarcze Medyczne Inne (np.. radioaktywne)

4 3. Sposoby zagospodarowania odpadów
Spalanie (np.. szpitalne) Rolniczo (np.. szczątki roślinne) Budownictwo (np.. budowa autostrad) Itp. segregacja Składowiska odpadów – najczęstsza forma zagospodarowania odpadów.

5 Hasło: Co jest najlepsze dla środowiska ze strony odpadów ?
1. UTYLIZACJA- to wykorzystanie odpadów komunalnych, przemysłowych oraz rolniczych jako surowców do nowej produkcji. Jedną z form utylizacji jest recykling. 2. RECYKLING – to pozyskanie surowców z materiałów odpadowych i wykorzystanie ich do produkcji

6

7 Co należy do nas z faz recyklingu?
Pozyskiwanie – czyli segregacja odpadów, metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów

8

9 Zalety recyklingu Zwiększenie bazy surowcowej gospodarki narodowej
Obniżenie kapitałochłonności i energochłonności pozyskiwania i przetwórstwa surowców Obniżenie kosztów produkcji

10 Hasło: Ciekawostki, ale ważne
Czy wiesz, że dzięki recyklingowi: chronimy zasoby naturalne, ponieważ zastosowanie surowców wtórnych zmniejsza zużycie surowców naturalnych; chronimy środowisko, ponieważ wydobycie i przetworzenie surowców naturalnych na dobra konsumpcyjne związane jest z niszczeniem środowiska; oszczędzamy energię, ponieważ potrzeba jej znacznie mniej, gdy wykorzystujemy surowce wtórne.

11 Czy wiesz, że: jedno wydanie popularnej, wielonakładowej gazety pochłania 4 tys. drzew; wyprodukowanie jednej tony papieru wymaga ścięcia aż 17 drzew; ponowne przerobienie stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie 6-metrowej sosny.

12 Dziękuję za uwagę i zapraszam do ćwiczenia
Beata Musiatowicz


Pobierz ppt "Temat: Odpady jako surowce wtórne, a nie tylko śmieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google