Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Składowanie odpadów promieniotwórczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Składowanie odpadów promieniotwórczych"— Zapis prezentacji:

1 Składowanie odpadów promieniotwórczych

2 Spis Treści Czym są odpady promieniotwórcze?
Źródła odpadów promieniotwórczych. Składowanie odpadów promieniotwórczych.

3 Czym są odpady promieniotwórcze?
Odpady promieniotwórcze – odpady stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami. Utylizacja i składowanie odpadów promieniotwórczych jest obecnie najważniejszym problemem energetyki jądrowej, bez której większość metropoli na świecie nie umiała by się obejść.

4 Źródła odpadów promieniotwórczych
Odpadami promieniotwórczymi są produkty uboczne przy produkcji oraz obróbce paliwa jądrowego. Największą część, ok. 80%, stanowią odpady związane z wydobyciem rudy uranu, składowane w pobliżu kopalni jako hałdy lub zbiorniki ze szlamem. Dalsze części pochodzą z elektrowni jądrowych, z zakładów uzdatniania zużytego paliwa jądrowego oraz z jądrowych ośrodków badawczych. Podczas procesu produkcyjnego wytwarzane są duże ilości zubożonego uranu, który może być w części wykorzystany ze względu na wysoką gęstość, np. w broni przeciwpancernej.

5 Składowanie odpadów promieniotwórczych
W Polsce istnieje obecnie jedno składowisko, Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, przeznaczone dla odpadów o niewielkiej aktywności. Obecnie zużyte paliwo jądrowe o wysokiej aktywności jest w większości składowane w skałach lub kopułach solnych, położonych głębiej niż 300 metrów pod ziemią. Składowiska takie zwykle spotykają się z wielką niechęcią i protestami mieszkańców okolicznych miejscowości. Istnieje także kilka propozycji, które nie zostały do tej pory wprowadzone w życie. Należy do nich składowanie odpadów w głębokich odwiertach, w skałach granitowych 5 km pod powierzchnią ziemi. Gorący materiał radioaktywny byłby pokryty kruszywem, które topiłoby się, a następnie rekrystalizowało, zamykając odpady w skale. Inną propozycją jest transmutacja niebezpiecznych izotopów w inne, o niskiej aktywności lub o krótkim czasie życia.

6 Dziękuje za uwagę !!! Bartek Bal kl. Ia


Pobierz ppt "Składowanie odpadów promieniotwórczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google