Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiotowa prezentacją jest własnością Lemna International Inc

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiotowa prezentacją jest własnością Lemna International Inc"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiotowa prezentacją jest własnością Lemna International Inc
Przedmiotowa prezentacją jest własnością Lemna International Inc. Jej powielanie, publikacja i wykorzystywanie do celów innych niż uzgodnionych z Lemna International Inc lub FON S.A. jest przestępstwem.

2

3 Dzisiaj i… jutro Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany cel ekologiczny do 2010 roku jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do odpadów. Składowanie odpadów na wysypiskach komunalnych przeczy ekologicznym zadaniom państwa. Według wszystkich danych statystycznych ponad 90% odpadów komunalnych i innych trafia na wysypiska śmieci. Wszystkie działania polegające na selektywnej zbiórce odpadów komunalnych są tylko kroplą w morzu potrzeb. Statystyki w tym punkcie są mało przekonujące do tej formy odzysku Warszawa dane za 2003 rok - 1 % odzysku. Powyższa sytuacja jest powszechna na terenie Polski.

4 Samorządy poszukują nowych składowisk (
Samorządy poszukują nowych składowisk ( !!!), zamiast sięgnąć po sprawdzone w innych krajach rozwiązania technologiczne. Rok 2012 będzie rokiem przełomowym w gospodarce odpadami. Ta data zmusi właścicieli odpadów do szukania błyskawicznych rozwiązań. Będą kary… – Rodzi się pytanie: które miasto udźwignie kary nakładane przez Unię Europejską za funkcjonowanie wysypisk i brak konkretnej ekologicznej gospodarki odpadami komunalnymi?! Rozwiązaniem jest racjonalna i ekologiczna przeróbka odpadów. Tylko skąd pozyskać na to pieniądze???

5 Lemna International Inc
Lemna International Inc. rozwiąże problem finansowania realizacji projektów utylizacji odpadów. Niezależnie od ilości odpadów i wielkości projektu, jesteśmy w stanie sfinansować każdą tego typu inwestycję. Lemna International Inc. proponuje koncepcje zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych. Lemna Inc. służy swoim doświadczeniem i sprawdzonymi rozwiązaniami na całym świecie. Niezależnie od rodzaju odpadów jesteśmy w stanie zaprojektować i dostarczyć każdą technologię do wszystkich rodzajów odpadów. Przy projektowaniu danej instalacji podstawą jest skuteczne rozwiązanie problemu z poszanowaniem środowiska naturalnego człowieka.

6 Istotnym - aczkolwiek niekoniecznym - elementem jest lokalizacja zakładu przy istniejącym wysypisku, które : zakrywamy…..

7 Projektujemy i budujemy bioreaktor……

8 Kosimy trawę i wypoczywamy …..
Lub tworzymy nowy projekt

9 Koncepcja Zakładu Odzysku i Przetwórstwa Odpadów Komunalnych Zwany dalej Eco Centrum

10 Modelowa instalacja. Proponowany zakład przetwórstwa odpadów komunalnych będzie przedsiębiorstwem otwartym, dostępnym dla zwiedzających. Na terenie zakładu powstaną dwie tematyczne ścieżki dydaktyczne: 1. Zastosowanie kompostu do upraw ogrodniczych. 2. Nowoczesne i bezpieczne metody utylizacji odpadów. Planujemy organizację wycieczek z zainteresowanych i zaprzyjaźnionych samorządów Europy Wschodniej do miasta w którym powstanie inwestycja. Zakład będą także wizytować przedstawiciele krajowych władz samorządowych i firm zainteresowanych projektem. Złożymy propozycję prowadzenia warsztatów ekologicznych dla młodzieży szkolnej. Planowana inwestycja będzie wizytówką Miasta i Gminy

11 Rodzaje odpadów przyjmowanych przez Eco Centrum
Projekt „Eco Centrum” bazuje głownie na odpadach komunalnych. W sytuacji planowanego przyjęcia innych odpadów dostosujemy układ technologii do konkretnych potrzeb. Eco Centrum, może być przystosowane do przyjmowania i przetwórstwa: Odpadów z gospodarstw domowych. Odpadów z zieleni miejskiej. Osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków. Odpadów przemysłowych. Odpadów z sektora handlowego i publicznego. Odpadów z sektora budowlanego. Poniższa prezentacja jest standardowym podejściem do problemu W opracowaniu nie podejmujemy zagadnienia odpadów niebezpiecznych, szpitalnych itp. Ten rodzaj odpadów wymaga indywidualnego podejścia do projektu. Oczywiście taka możliwość jest brana pod uwagę.

12 Schemat procesu przetwórstwa i utylizacji
SUROWCE WTÓRNE PRZETWÓRSTWO ODZYSKIWANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH ZBIÓRKA ODPADÓW ZBIÓRKA ODPADÓW RECYKLINGOWYCH TRANSPORT ODBIÓR ODZYSK SUROWCÓW WTÓRNYCH* ODPADY NIE PODLEGAJACE RECYKLINGOWI NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU PRZETWÓRSTWO: ROZDRABNINAIE, KLASYFIKACJA, PRZESIEWANIE SEPARACJA Składowanie i Przerób balastu SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA ODCIEKÓW ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Elektrownia „Zielona” energia elektryczna i cieplna KOMPOSTOWANIE masy organicznej KOMPOST NA RYNEK Przetwórstwo biomasy dla elektrowni Biomasa od producentów rolnych 50 – 75%

13

14 Cykl technologiczny i droga odpadów.

15 Ważenie i rozładunek

16 Sortownia Wygląd sortowni

17 Linia sortownicza schemat
DO PRZEMIAŁOWNI DO RECYKLINGU

18 Linia sortownicza Ludzie pracują w klimatyzowanym i wentylowanym pomieszczeniu

19 Znając szacunkowy skład odpadów komunalnych Lemna Inc
Znając szacunkowy skład odpadów komunalnych Lemna Inc. opracowała technologie do szybkiego kompostowania materii organicznej, której jest najwięcej w odpadach komunalnych. Odpady organiczne Metale Szkło Tworzywa sztuczne Tekstylia Papier i karton Frakcja drobna (<10 mm) % udział

20 Kompostowanie System Lemna ®
SYSTEM KOMPOSTOWANIA LEMNA, UNIKALNA OPATENTOWANA TECHNOLOGIA Kompostowanie to proces naturalny: biologiczny rozkład i stabilizacja organicznych frakcji biodegradowalnych odpadów komunalnych w warunkach kontrolowanych do stanu dostatecznie stabilnego do nieszkodliwego składowania i bezpiecznego stosowania w rolnictwie. ZASILANIE REAKTORA POWIETRZEM DYSTRYBUCJA RYNKOWA PRZEPŁYW ODPADÓW Przepływ gazu Osady z oczyszczalni WODA ( OPCJONALNIE) Odsortowana masa organiczna MIESZANIE I TRANSPORT SYSTEM WYDMUCH POWIETRZA ROZPRASZANIE NEUTRALIZACJA ZAPACHÓW UWALNIANIE DO ATMOSFERY SKŁADOWISKO DOJRZEWAJĄCEGO KOMPOSTU RECYKLING KOMPOSTU

21 Etapy kompostowania System Lemna ®
Przygotowanie pozostałych surowców do kompostowania

22 Etapy kompostowania System Lemna ®
Napełnianie tuneli za pomocą wywrotek lub ładowarek

23 Tunele (worki) z wymuszonym napowietrzaniem
Etapy kompostowania System Lemna ® Tunele (worki) z wymuszonym napowietrzaniem RURA PERFOROWANA WiIDOK BOCZNY USZCZELNIENIE DMUCHAWA I STEROWANIE WIDOK Z GÓRY TUNEL NAPEŁNIANY KOMPOSTEM

24 Etapy kompostowania System Lemna ®
OPRÓŻNIANIE TUNELI

25 Etapy kompostowania System Lemna ®
Przesiewanie /rozdrabnianie dojrzałego kompostu

26 Etapy kompostowania System Lemna ®
System wzbogacania kompostu składnikami odżywczymi N.P.K.

27 Etapy kompostowania System Lemna ®
Pakowanie kompostu gotowego do sprzedaży

28 Kompostownia System Lemna ®

29 Jakość i kontrola jakości kompostu
Jakość kompostu zależeć będzie od składu śmieci. Ponieważ będziemy opierać się głównie na odpadach domowych i ogrodowych nie będzie żadnych toksycznych składników w kompoście. Dodatkowo wzbogacimy kompost pod kątem roślin, dla których będzie miał być stosowany. To znaczy, ze dokonamy pomiaru i korekty składu P:K:N ( fosfor / potas / azot) do optymalizacji wzrostu roślin. Dodatek osadu z oczyszczalni ścieków będzie starannie monitorowany, tak aby zawartość metali ciężkich nie przekraczała dozwolonych norm dla nawozu organicznego. Uruchomimy kilka działek eksperymentalnych stosując kompost dla różnych roślin. Lemna Inc jest po rozmowach z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach. Instytuty te zostały poproszone o objęcie patronatem i nadzorem naukowym produkcje kompostu z odpadów komunalnych. Działania te są podyktowane dbałością o producentów rolnych i ogrodniczych a także przyszłych konsumentów spożywczych.

30 Recykling Odzysk surowców wtórnych. Sita Elektromagnesy DO RECYKLINGU
Separator prądowy Przenośnik taśmowy

31 Proponowana koncepcja techniczna
Recykling tworzywa sztucznego

32 Proponowana koncepcja techniczna
Przetworzone tworzywa sztuczne Sprasowane butelki „PET”

33 Proponowana koncepcja techniczna
Belowanie Odpady municypalne i wielkogabarytowe podlegają prasowaniu i belowaniu do niewielkich rozmiarów.

34 Proponowana koncepcja techniczna
Odzysk i przetwórstwo złomu

35 Proponowana koncepcja techniczna
Odzysk i przetwórstwo metali kolorowych

36 Proponowana koncepcja techniczna
Odzysk i przetwórstwo aluminium ( np. puszki )

37 Proponowana koncepcja techniczna
Odzysk i przetwórstwo stłuczka szklana Surowiec posortowany na kolory Kruszarka

38 Szacunkowy bilans sortowni odpadów

39 Szacunkowy bilans wykorzystania odpadów komunalnych
Wyniki te są tylko szacunkowe. Liczone bez posiadanych informacji co do jakości składu strumienia odpadów. Szacowany odzysk surowców ze statystycznej tony odpadów komunalnych wynosi: Surowce wtórne ok. 420 kg z 1 tony Materia organiczna do kompostowania ok. 408 kg. z 1 tony Balast od 50 do 100 kg z 1 tony Koncepcja nie uwzględnia odzysku prowadzonego pod kątem paliwa dla elektrociepłowni. Głównie jednak jako paliwo służy tylko masa organiczna w postaci makulatury, gałęzi, liści itp..

40 Balast Niewykorzystane składniki nieorganiczne będą zebrane i składowane na terenie Eco Centrum zajmując niewiele miejsca. Składowanie balastu będzie całkowicie zabezpieczone przed emisjami do atmosfery i gruntu. Większość tego materiału zostanie ponownie wykorzystana przy budowie dróg, wzmacniania brzegów rzek. Ponadto ten balast zostanie przetworzony na proste materiały budowlane itp. Tak wiec w zasadzie całość odpadów zostanie w ten czy inny sposób wykorzystana ponownie. Tak, więc obszar 20 h będzie obszarem wystarczającym na stałe funkcjonowanie Centrum, co wyeliminuje konieczność poszukiwania nowego terenu w przyszłości.

41 Podsumowanie W odróżnieniu od innych technologii takich jak spalarnie,
oraz różnych, skomplikowanych procesów, technologie Lemna stosowane w zrealizowanych projektach na całym świecie są sprawdzonymi, skutecznymi technologiami i z powodzeniem mogą być eksploatowane i utrzymywane przy niewielkich kosztach. Jest to istotna kwestia, jako że ważnym jest , aby nie podnosić mieszkańcom za bardzo opłat za utylizację odpadów. Ten fakt przyczyni się do pozytywnego nastawienia mieszkańców do projektu i pozwoli współpracującym samorządom przyciągnąć inne gminy do korzystania z tego rozwiązania.

42 Technologia kompostowania CTI® Lemna Inc. izoluje
odpady od wpływów atmosferycznych ( deszcz, śnieg, wiatr etc.), co w konsekwencji zapobiega powstawaniu odoru czy odcieków organicznych i w pełni chroni środowisko nie generując żadnych skutków ubocznych. Istotną cechą tej technologii jest fakt, że nie przyciąga ona ptaków, gryzoni, ani żadnych innych szkodników, jak również nie pozwala na powstawanie drobnych lotnych odpadków unoszących się nad okolicą, jak to ma miejsce w przypadku istniejących wysypisk. Na przykładzie Stalowej Woli, zastosowanie tej techniki ma wszelkie podstawy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

43 Ogólna strategia Lemna Inc. dotycząca zarządzania odpadami.
Techniki (a) muszą być dobrane do warunków lokalnych. Wybór właściwych technik uzależniony jest od składu odpadów. Analiza ekonomiczna musi uwzględniać migracje produktów ubocznych (ług, popioły, części lotne), jak również sprzedaż produktów ubocznych ( energia, kompost, surowce wtórne). Atutem tego rozwiązania jest ukierunkowanie się na maksymalny odzysk surowców wtórnych

44 Warunkowe magazynowanie balastu jest konieczne, ale jego rozmiar i niedogodność można zminimalizować poprzez zastosowanie właściwych technik i dalszego przetwórstwa. Tanie rozwiązania są najkorzystniejsze. Lemna Inc. może zastosować skomplikowane i drogie rozwiązania. Doświadczenie od roku 1991 jednak uczy, że proste jest tańsze i najskuteczniejsze dla ludności, środowiska i inwestora.


Pobierz ppt "Przedmiotowa prezentacją jest własnością Lemna International Inc"

Podobne prezentacje


Reklamy Google