Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasyczna ekonomia angielska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasyczna ekonomia angielska"— Zapis prezentacji:

1 Klasyczna ekonomia angielska
David Ricardo i Thomas Malthus

2 David Ricardo, Makler giełdowy, nigdy nic nie studiował, zasłynął z przemówień w parlamencie brytyjski, które odniosły sukces i uznano go za jednego z najwibitniejszych ekonomistów XIX w.

3 Najważniejsze dzieło:
„Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania” 1817 r.

4 Zainteresowania Ricardo
Teoria wartości Teoria podziału dochodów Teoria kosztów komparatywnych

5 Teoria wartości Wartość towaru zależy od: Cen: pracy, kapitału i ziemi
Ilości pracy niezbędnej do wytworzenia dobra w danych warunkach „Wartość towaru albo ilość innych towarów, na które może być on wymieniony zależna jest od relatywnej ilości pracy, która jest konieczna do jego produkcji i nie jest mniejsza ani większa od wynagrodzenia za tę pracę”

6 Teza: źródłem wszelkiej wartości jest praca i tylko praca
Następcy: Thomas Hodgskin, William Thompson, John Grey, Karol Marks

7 Nie każda praca liczy się tak samo...
Uniwersalny przelicznik – godzina pracy niewykwalifikowanego robotnika Liczy się nie tylko praca zaangażowana bezpośrednio, ale i ta potrzebna do wytworzenia narzędzi, surowców i półproduktów Kapitał obrotowy i trwały są rodzajem zastygłej pracy Kapitał istniał wcześniej niż kapitalizm

8 Wartość użytkowa i wymienna
Towar posiada wartość użytkową i wymienną Wartość użytkowa warunkuje wartość wymienną Wartość użytkowa nie ma bezpośredniego wpływu na cenę towaru

9 Wartość absolutna Czynnik, który decyduje o poziomie cen, a nie zmienia się pod wpływem zmian płac, kapitału i ziemi.

10 Teoria podziału dochodów
Najważniejsza w niej jest teoria renty.

11 Założenia teorii renty:
Ilość ziemi nadającej się na uprawę jest ograniczona i nie można jej swobodnie zwiększać. W rolnictwie działa prawo malejącej wydajności ziemi - wraz ze zwiększaniem się jednego czynnika produkcji, przy pozostałych czynnikach niezmienionych następuje stopniowy spadek przyrostów produkcji z danego obszaru ziemi.

12 liczba ludności  popytu na artykuły rolnicze  popytu na ziemię wartość produktów rolnych jest określona przez nakłady pracy na ziemiach najmniej urodzajnych

13 Właściciele ziemscy czerpią korzyści z pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju kosztem przedsiębiorców

14 TEORIA PODZIAŁU DOCHODU
DAVIDA RICARDO Produkt krańcowy w jednostkach zboża A Renta B D J E Zyski I K N F H M Płace C G P Nakłady kapitału i pracy

15 Krzywa AM - malejąca krańcowa produkcyjność rosnącego zasobu kapitału i pracy przy danej ilości ziemi Punkt wyjścia: OC - początkowy nakład kapitału i pracy OD - produkt krańcowy przy nakładzie OC Pole AOBC łączna suma wszystkich produktów krańcowych Pole ABD - renta Pole EFBD - zysk Pole OCFE - płaca Sytuacja po wzroście popytu na żywność: OG - nakład kapitału i pracy OJ - produkt krańcowy przy nakładzie OG Pole JIA - renta (wzrost) Pole JIHE - zysk (spadek)

16 ŻELAZNE PRAWO PŁAC D, Ricardo
Przeznaczeniem osób pracujących jest ubóstwo, od którego nie powinno ich ratować ani państwo, ani wiązki zawodowe, czy ktokolwiek inny

17 Poglądy na system ekonomiczny
Nie widział w ekonomii harmonii społecznej i źródła korzyści dla każdego (tak jak Smith) ale walkę Świat gospodarki i związanej z nią polityki jest światem tragicznych zmagań

18 Teoria kosztów komparatywnych - DL

19 Ocena teorii D. Ricardo System zróżnicowanych i nieuzasadnionych dochodów działał do czasu importu taniego zboża z Europy Sprzeczność interesów grup zaszła na dalszy plan, ale kierunek rozumowania utrzymał się w ekonomii politycznej do dzisiaj.

20 Thomas Malthus Pierwszy profesor ekonomii, duchowny anglikański. Autor „Eseju o prawie ludności” i „Zasad ekonomii politycznej”

21 Prawo ludnościowe - założenia
Żywność jest niezbędna dla istnienia człowieka Popęd płciowy jest czymś koniecznym i niezbędnym dla istnienia człowieka

22 Prawo ludnościowe Liczba ludności wzrasta w tempie geometrycznym, podczas gdy środki jej utrzymania wzrastają w postępie arytmetycznym.

23 Każdy wzrost dobrobytu sprzyja wzrostowi liczby ludności

24 Teoria popytu efektywnego


Pobierz ppt "Klasyczna ekonomia angielska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google