Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcja produkcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcja produkcji."— Zapis prezentacji:

1 Funkcja produkcji

2 Plan zajęć: Nakłady czynników produkcji Krzywa Knighta
Prawo wydajności nieproporcjonalnej Produkcja krańcowa Produkcja przeciętna Prawo wydajności proporcjonalnej

3 Nakłady czynników produkcji
Zmienne nakłady czynników produkcji Stałe nakłady czynników produkcji

4 Nakłady zmienne Zużywają się w jednym cyklu produkcyjnym a ich wartość jest stopniowo przenoszona na wartość wytworzonego produktu

5 Nakłady stałe Zużywają się w jednym cyklu produkcyjnym a ich wartość jest od razu przenoszona na wartość wytworzonego produktu

6 Miary produkcji Produkcja całkowita
Produkcja jednostkowa (średnia, przeciętna) Produkcja marginalna (krańcowa)

7 Jest możliwe zwiększanie produkcji poprzez wzrost tylko nakładów środków zmiennych i pozostawienie wielkości nakładów środków stałych na niezmienionym poziomie

8 Prawo wydajności nieproporcjonalnej (prawo nieproporcjonalnego przychodu)
Jeżeli zwiększamy nakłady niektórych tylko czynników wytwórczych potrzebnych do produkcji danego dobra, pozostawiając inne czynniki w ilości niezmienionej, wówczas otrzymany produkt będzie wzrastał początkowo więcej niż proporcjonalnie, następnie proporcjonalnie i ostatecznie mniej niż proporcjonalnie w stosunku do nakładów czynników produkcji. W końcu, kiedy wysokość nakładów przekroczy określoną granicę, wówczas absolutna ilość otrzymanego produktu będzie się zmniejszać.

9 Produkcja krańcowa (marginalna)
Przyrost produkcji spowodowany przez zwiększenie odpowiedniego czynnika produkcyjnego o jednostkę

10 Produkcja krańcowa Miarą geometryczną produkcyjności krańcowej jest tangens kąta utworzonego przez oś odciętych i prostą styczną do krzywej produkcji w danym punkcie

11 Produkcja przeciętna (jednostkowa, średnia)
Miara efektu produkcyjnego przypadającego na jednostkę czynnika wytwórczego

12 Produkcja przeciętna Geometryczną miarą produkcji przeciętnej jest tangens kąta utworzonego przez oś odciętych i prostą łączącą odpowiednie punkty na krzywej produkcji, wychodzącą z początku układu współrzędnych

13 Twierdzenie 1. Gdy produkcja przeciętna wzrasta produkcja krańcowa jest większa od przeciętnej Twierdzenie 2. Gdy produkcja przeciętna zmniejsza się, produkcja krańcowa jest mniejsza od przeciętnej.

14 Twierdzenie 3. Gdy produkcja przeciętna osiąga maksimum, produkcja krańcowa równa się produkcji przeciętnej. Twierdzenie 4. Produkcja całkowita jest sumą kolejnych produkcji krańcowych

15 Prawo wydajności proporcjonalnej
Proporcjonalnie do przyrostu nakładów czynników wytwórczych następuje również przyrost całkowitej produkcji w takim samym stopniu. Prawo to działa wówczas, gdy występuje zmienność wszystkich czynników wytwórczych – zmiennych i stałych.


Pobierz ppt "Funkcja produkcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google