Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasyczna ekonomia Wstęp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasyczna ekonomia Wstęp."— Zapis prezentacji:

1 Klasyczna ekonomia Wstęp

2 Okres historyczny (ponad 100 lat)

3 Obszar, na którym się rozwinęła:
Głównie Anglia

4 Warunki rozwoju Rewolucja francuska Rewolucja przemysłowa w Anglii

5 Rewolucja francuska (1789)
Wolność Równość Braterstwo

6 Wolność Wolność osobista przypisana wszystkim jednostkom. Wolność ekonomiczna jako jej konsekwencja.

7 Równość Równość wobec prawa jako warunek powstania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju normalnej gospodarki rynkowej. Wprowadzenie prawa powszechnego, obejmującego wszystkich obywateli w tym samym zakresie, w miejsce prawa stanowego, obejmującego tylko członków grupy. Złamanie fundamentów społeczeństwa feudalnego i tworzenie podstaw nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

8 Braterstwo Solidaryzm jako warunek funkcjonowania społeczeństwa

9 Produkcja towarów na zbyt Praca jest towarem
Cechy kapitalizmu: Kapitał w postaci środków produkcji i środków na opłacenie cudzej siły roboczej Produkcja towarów na zbyt Praca jest towarem Konkurencja pomiędzy producentami Inwestycje => rozwój gospodarczy kraju => rozwój produkcji przemysłowej

10 Geneza stosunków kapitalistycznych (lata 1450-1750):
Lata – silna ekspansja gospodarki europejskiej Lata zmienna koniunktura gospodarcza, kryzys XVII stulecia

11 Przesłanki rewolucji przemysłowej (1760-1830)
Tradycje produkcyjne rzemiosła B. Istnienie kapitału nagromadzonego w wyniku pierwotnej akumulacji C. Istnienie wolnej siły roboczej D. Rynek zbytu na towary przemysłowe E. Rozwój nauki i techniki F. Zasoby surowcowe G. Stabilny ustrój polityczny i system gospodarczy H. Infrastruktura

12 Etapy rewolucji przemysłowej
A. Mechanizacja przemysłu włókienniczego B. Przełom w hutnictwie i w obróbce żelaza C. Maszyna parowa D. Transport

13 ISTOTA REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ
Przełom technologiczny - przejście od produkcji opartej na pracy ręcznej do produkcji maszynowej. Pozwoliło to na produkcje towarów w większej niż dotychczas skali i sprzyjało unowocześnianiu maszyn.

14 ISTOTA REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ
Przełom ekonomiczny - zmiana organizacji produkcji, powstanie fabryk, kalkulacje ekonomiczne

15 ISTOTA REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ
Zmiany w strukturze społecznej - przejście od społeczeństwa wiejskiego do przemysłowego, procesy urbanizacji, powstanie nowych klas społecznych

16 ISTOTA REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ
Innowacje techniczne - powstanie licznych wynalazków i udoskonaleń narzędzi pracy, co dało możliwości zwiększenia skali produkcji

17 SKUTKI REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ
1. Skutki ekonomiczne 2. Skutki społeczne

18 Skutki ekonomiczne przyrost produkcji dóbr: głównie węgla kamiennego i bawełny, masowa produkcja, mechanizacja, wydajność pracy, system fabryczny wzrost siły gospodarczej Anglii: fabryka świata, tanie surowce, drogie wyroby przemysłowe, przemysł maszynowy, bawełniany zmiany ludnościowe w Anglii - wzrost liczby ludności z 8 min do 22,7 min mieszkańców procesy urbanizacyjne - rozwój nowych miast przemysłowych: Manchester, Birmingham, Liverpool, skupiska ludności robotniczej

19 Skutki społeczne powstanie proletariatu fabrycznego: podział społeczeństwa na kapitalistów i proletariat bezrobocie: niski poziom życia robotników luddyzm: ruch burzycieli maszyn, karany śmiercią

20 PODSTAWOWE CECHY EKONOMI KLASYCZNEJ:
1. Harmonijny przebieg procesów gospodarczych 2. Zainteresowanie wzrostem gospodarczym 3.Badanie rynków i systemu cen jako czynnika decydującego o alokacji zasobów

21 Twórcy ekonomii klasycznej
Adam Smith i David Ricardo – dzięki ich pracom ekonomia stała się samodzielną dyscypliną wiedzy i nauką ścisłą. Adam Smith – tworzył w okresie tzw. Kapitalizmu manufakturowego David Rocardi – tworzył w pierwszej dobie rewolucji przemysłowej

22 Ważniejsi autorzy i ich dzieła:
Adam SMITH, Inguiry into the Naturę and Causes ofthe Wealth ofNations, 1776 (tłum. pol. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, 1954) Thomas Robert MALTHUS, An Essay on the Principle of Population, 1798 (tłum. pol. Prawo ludności, 1925) David RICARDO, On the Principles ofPolitical Economy and Taxation, 1817 (tłum.pol. Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, 1957) William Nassau SENIOR, An Outline of Science of Political Economy, 1848 (Zarys nauki ekonomii politycznej) John Stuart MILL, Principles ofPolitical Economy, 1965 (tłum. pol. Zasady ekonomii politycznej, 1848)

23 Podstawowe założenia modelu ekonomii klasycznej
Wszystkie podmiotu gospodarcze (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe) są racjonalne i zmierzają do maksymalizacji swoich zysków lub użyteczności. Wszystkie rynki są doskonale konkurencyjne, tak że podmioty gospodarcze decydują o tym, ile kupić i sprzedać, na podstawie danego zbioru cen, które są doskonale elastyczne. Wszystkie podmioty maja doskonałą znajomość warunków rynkowych i cen przed przystąpieniem do wymiany. Wymiana ma miejsce tylko wtedy, gdy na wszystkich rynkach zostały ustalone ceny, przy których następuje opróżnianie rynku. Oczekiwania podmiotów są stabilne.


Pobierz ppt "Klasyczna ekonomia Wstęp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google