Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria proporcji czynników produkcji: model Heckschera - Ohlina

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria proporcji czynników produkcji: model Heckschera - Ohlina"— Zapis prezentacji:

1 Teoria proporcji czynników produkcji: model Heckschera - Ohlina

2 Założenia modelu Heckschera – Ohlina.
Teoria H – O. Relatywne ceny i podział dochodów. Wyrównywanie cen czynników produkcji. Rozwinięcie teorii (paradoks Leontiefa; modele wieloczynnikowe) Teoria Heckschera – Ohlina i współczesny handel

3 Założenia modelu H-O Dwa kraje, dwa dobra, dwa czynniki produkcji;
Brak różnic w stosowanych technologiach; Różna „czynnikochłonność” produkowanych towarów; Brak korzyści ze skali produkcji; Niepełna specjalizacja produkcji; Jednakowe preferencje konsumentów w skali międzynarodowej;

4 Założenia cd. Doskonała konkurencja na rynku dóbr;
Doskonała mobilność czynników produkcji wewnątrz krajów i brak mobilności w skali międzynarodowej; Pełne zatrudnienie czynników produkcji; Brak kosztów transportu i ograniczeń handlowych; Handel między krajami jest zbilansowany

5 Względne wyposażenie w czynniki produkcji
K / L < K* / L* R / W > R* / W* Jeśli: aKX / aLX > aKY / aLY oznacza to, że towar X wymaga relatywnie większych nakładów kapitału niż pracy w porównaniu do towaru Y, czyli jego produkcja jest bardziej kapitałochłonna niż produkcja towaru Y;

6 Względne wyposażenie w czynniki produkcji
Jednocześnie produkcja towaru Y jest bardzie pracochłonna niż produkcja towaru X. Dlatego produkcja towaru Y w kraju jest relatywnie tańsza, gdyż produkcja ta wymaga relatywnie większych nakładów czynnika bardziej w kraju obfitego, czyli relatywnie tańszego; zagranicą produkcja towaru X jest relatywnie tańsza, gdyż wymaga większych nakładów czynnika tam bardziej obfitego, czyli tańszego

7 Model Heckschera – Ohlina cd.
PX / PY > P*X / P*Y ( w kraju dobro Y relatywnie tańsze; zagranicą X relatywnie tańsze)

8 Teoremat Heckschera - Ohlina:
krajom opłaca się specjalizować w produkcji towarów wymagających relatywnie większych nakładów czynników produkcji będących w danym kraju we względnej obfitości, zaś importować towary wymagające względnie większych nakładów czynników relatywnie w danym kraju rzadszych.

9 Teoremat Stolpera - Samuelsona
Wymiana międzynarodowa prowadzi w każdym z krajów do wzrostu przychodów czynnika produkcji, w który kraj jest obficiej wyposażony oraz do spadku przychodów czynnika, który jest relatywnie rzadki Czynniki obfite na wymianie zyskują; czynniki rzadkie tracą.

10 Wyrównywanie cen czynników produkcji:
Handel międzynarodowy prowadzi do wyrównywania cen czynników produkcji: rosną ceny czynników obfitych, czyli relatywnie tańszych i spadają ceny czynników relatywnie rzadkich, czyli relatywnie drogich; Handel międzynarodowy jest substytutem międzynarodowych przepływów czynników produkcji

11 Rozwinięcie teorii Testowanie teorii
Paradoks Leontiefa: eksport USA okazał się mniej kapitało-intensywny niż import; Teoria H – O dobrze wyjaśnia handel miedzygałęziowy zwłaszcza między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Modele wieloczynnikowe.


Pobierz ppt "Teoria proporcji czynników produkcji: model Heckschera - Ohlina"

Podobne prezentacje


Reklamy Google