Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OUTSOURCING JAKO KONCEPCJA „ODCHUDZENIA” ORGANIZACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OUTSOURCING JAKO KONCEPCJA „ODCHUDZENIA” ORGANIZACJI"— Zapis prezentacji:

1 OUTSOURCING JAKO KONCEPCJA „ODCHUDZENIA” ORGANIZACJI

2 Definicja Outsourcing jest określany jako proces nawiązywania współpracy między firmami, polegający na tym, że jedna z nich na zasadach rynkowych dokonuje zakupu od drugiej produktów i usług, które wcześniej były wytwarzane we własnym zakresie. Celem outsourcingu jest wydzielenie ze struktury firmy jej części na zewnątrz, w celu podniesienia efektywności działań firmy i skoncentrowania działań firmy w obszarze swoich najwyższych kompetencji. Definicja Outsourcing jest określany jako proces nawiązywania współpracy między firmami, polegający na tym, że jedna z nich na zasadach rynkowych dokonuje zakupu od drugiej produktów i usług, które wcześniej były wytwarzane we własnym zakresie. Celem outsourcingu jest wydzielenie ze struktury firmy jej części na zewnątrz, w celu podniesienia efektywności działań firmy i skoncentrowania działań firmy w obszarze swoich najwyższych kompetencji.

3 Proces outsourcingu w opinii badaczy tematu podzielony został na :
Podział outsourcingu Proces outsourcingu w opinii badaczy tematu podzielony został na : outsourcing działalności podstawowej zwany strategicznm, outsourcing działalności pomocniczej zwany operacyjnym. Outsorcing strategiczny dotyczy taki funkcji jak logistyka wejścia, produkcja, logistyka wyjścia, marketing, sprzedaż, serwis, finanse. Oustourcing pozostałych funkcji należy do outsourcingu operacyjnego. Podział outsourcingu Proces outsourcingu w opinii badaczy tematu podzielony został na : outsourcing działalności podstawowej zwany strategicznm, outsourcing działalności pomocniczej zwany operacyjnym. Outsorcing strategiczny dotyczy taki funkcji jak logistyka wejścia, produkcja, logistyka wyjścia, marketing, sprzedaż, serwis, finanse. Oustourcing pozostałych funkcji należy do outsourcingu operacyjnego.

4 Obszary działalności do outsourcingu
Podstawowym pytaniem outsourcingu jest wybór rodzajów i obszarów działalności, które powinny zostać wydzielone na zewnątrz. Odpowiedzi udzieliły liczne doświadczenia w tej materii, na podstawie których określono kryteria wyboru obszaru działalności do outsourcingu. A są to : procesy tradycyjnie realizowane w organizacji, obszary posiadające kluczowy charakter ze względu na funkcjonowanie w branży, obszary  tworzące teraźniejszą i przyszłą przewagę konkurencyjną, obszary intensywnie się rozwijające, pozwalające organizacji zdobywać nową wiedzę. Obszary działalności do outsourcingu Podstawowym pytaniem outsourcingu jest wybór rodzajów i obszarów działalności, które powinny zostać wydzielone na zewnątrz. Odpowiedzi udzieliły liczne doświadczenia w tej materii, na podstawie których określono kryteria wyboru obszaru działalności do outsourcingu. A są to : - procesy tradycyjnie realizowane w organizacji, - obszary posiadające kluczowy charakter ze względu na funkcjonowanie w branży, - obszary  tworzące teraźniejszą i przyszłą przewagę konkurencyjną, - obszary intensywnie się rozwijające, pozwalające organizacji zdobywać nową wiedzę.

5 Łańcuch wartości M. Portera
Pomocny w egzemplifikacji potencjalnych obszarów do outsourcingu w działalności przedsiębiorstwa wydaje się łańcuch wartości M. Portera, który identyfikuje elementy działalności podstawowej i pomocniczej. Pomocny w egzemplifikacji potencjalnych obszarów do outsourcingu w działalności przedsiębiorstwa wydaje się łańcuch wartości M. Portera, który identyfikuje elementy działalności podstawowej i pomocniczej.

6 Przyczyny wyboru outsourcungu jako techniki zarządzania
Wzrost zainteresowania menedżerów outsourcingiem poszczególnych działalności i procesów wynika z różnych przyczyn. Przyczyny wyboru outsourcungu jako techniki zarządzania Wzrost zainteresowania menedżerów outsourcingiem poszczególnych działalności i procesów wynika z różnych przyczyn.

7 Przyczyny wyboru outsourcungu jako techniki zarządzania
Jedną z nich jest zapewnienie dostępu do najlepszych rozwiązań w skali światowej. Wydzielenie określonego obszaru działalności do liderów rynkowych i późniejsza współpraca z nimi owocują nowymi, najczęściej pozytywnymi doświadczeniami, które w kolejności przenosi  się do działalności firmy. Firmy kopiują i implementują dobre rozwiązania, m.in. od swoich dostawców, kooperantów. Outsourcing działalności do liderów na rynku jest również elementem prestiżu i promocji firmy. Jedną z nich jest zapewnienie dostępu do najlepszych rozwiązań w skali światowej. Wydzielenie określonego obszaru działalności do liderów rynkowych i późniejsza współpraca z nimi owocują nowymi, najczęściej pozytywnymi doświadczeniami, które w kolejności przenosi  się do działalności firmy. Firmy kopiują i implementują dobre rozwiązania, m.in. od swoich dostawców, kooperantów. Outsourcing działalności do liderów na rynku jest również elementem prestiżu i promocji firmy.

8 Przyczyny wyboru outsourcungu jako techniki zarządzania
Kolejną przyczyną jest możliwość skoncentrowania się i doskonalenia działalności podstawowej jako głównego procesu. W wyniku outsourcingu  przedsiębiorstwo może skoncentrować swoją działalność na funkcjonowaniu głównego procesu i kliencie. W tym momencie większość działań w firmie dotyczy diagnozowania, projektowania i wdrażania rozwiązań podnoszących sprawność organizacji i w konsekwencji jej konkurencyjność na rynku. Kolejną przyczyną jest możliwość skoncentrowania się i doskonalenia działalności podstawowej jako głównego procesu. W wyniku outsourcingu  przedsiębiorstwo może skoncentrować swoją działalność na funkcjonowaniu głównego procesu i kliencie. W tym momencie większość działań w firmie dotyczy diagnozowania, projektowania i wdrażania rozwiązań podnoszących sprawność organizacji i w konsekwencji jej konkurencyjność na rynku.

9 Przyczyny wyboru outsourcungu jako techniki zarządzania
Kolejną często spotykaną przyczyną jest brak kompetencji w zarządzaniu poszczególnymi obszarami i procesami w przedsiębiorstwie. Ten problem jest szczególnie widoczny w dużych przedsiębiorstwach, prowadzących zdywersyfikowaną działalność lub działalność mono-produktową w szerokim wymiarze. Wówczas pojawiają się problemy w efektywnym zarządzaniu i doskonaleniu poszczególnych faz procesu np. realizacji zamówienia klienta. W przypadku braku możliwości zlikwidowania lub usprawnienia źródła problemów kierownictwo podejmuje decyzje o outsourcingu problemowego obszaru działalności do podmiotów zewnętrznych. Kolejną często spotykaną przyczyną jest brak kompetencji w zarządzaniu poszczególnymi obszarami i procesami w przedsiębiorstwie. Ten problem jest szczególnie widoczny w dużych przedsiębiorstwach, prowadzących zdywersyfikowaną działalność lub działalność mono-produktową w szerokim wymiarze. Wówczas pojawiają się problemy w efektywnym zarządzaniu i doskonaleniu poszczególnych faz procesu np. realizacji zamówienia klienta. W przypadku braku możliwości zlikwidowania lub usprawnienia źródła problemów kierownictwo podejmuje decyzje o outsourcingu problemowego obszaru działalności do podmiotów zewnętrznych.

10 Przyczyny wyboru outsourcungu jako techniki zarządzania
Brak niezbędnych zasobów to następna przyczyna do przeprowadzenia outsourcingu. Dotyczy to najczęściej przedsiębiorstw wchodzących na dany rynek geograficzny, które posiadając ograniczone zasoby zmuszone są do korzystania z zasobów zewnętrznych mimo, że np. wydzielone na nowym rynku działalności stanowią integralną część przedsiębiorstwa. w macierzystym kraju firmy. W takim przypadku outsourcing jest poczytywany jako jedno z narzędzi zapewniających rozwój firmy. Brak niezbędnych zasobów to następna przyczyna do przeprowadzenia outsourcingu. Dotyczy to najczęściej przedsiębiorstw wchodzących na dany rynek geograficzny, które posiadając ograniczone zasoby zmuszone są do korzystania z zasobów zewnętrznych mimo, że np. wydzielone na nowym rynku działalności stanowią integralną część przedsiębiorstwa. w macierzystym kraju firmy. W takim przypadku outsourcing jest poczytywany jako jedno z narzędzi zapewniających rozwój firmy.

11 Przyczyny wyboru outsourcungu jako techniki zarządzania
Do kolejnych przyczyn zalicza się możliwość redukcji i kontroli kosztów. Przedsiębiorstwa pozbywające się na zewnątrz części wcześniejszej prowadzonej działalności, pozbywają się w ten sposób kosztów związanych z utrzymaniem personelu, pojazdów, maszyn, urządzeń i nieruchomości. Eliminują tą drogą koszty spodziewane i niespodziewane działalności na poczet przeniesienia wielu problemów do firm, które posiadają znane na rynku know – how w danej dziedzinie. Do kolejnych przyczyn zalicza się możliwość redukcji i kontroli kosztów. Przedsiębiorstwa pozbywające się na zewnątrz części wcześniejszej prowadzonej działalności, pozbywają się w ten sposób kosztów związanych z utrzymaniem personelu, pojazdów, maszyn, urządzeń i nieruchomości. Eliminują tą drogą koszty spodziewane i niespodziewane działalności na poczet przeniesienia wielu problemów do firm, które posiadają znane na rynku know – how w danej dziedzinie.

12 Przyczyny wyboru outsourcungu jako techniki zarządzania
W niektórych przypadkach pozyskanie środków finansowych staje się również przyczyną do outsourcingu. Outsourcing przez niektórych menedżerów traktowany jest jako jedno ze źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa. Częstą formą wydzielenia części majątku z firmy jest wycena i sprzedaż poszczególnych składników majątku wydzielanej działalności na rynku lub do firmy przejmującej działalność. W niektórych przypadkach pozyskanie środków finansowych staje się również przyczyną do outsourcingu. Outsourcing przez niektórych menedżerów traktowany jest jako jedno ze źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa. Częstą formą wydzielenia części majątku z firmy jest wycena i sprzedaż poszczególnych składników majątku wydzielanej działalności na rynku lub do firmy przejmującej działalność.

13 Korzyści wynikające z outsourcingu
Obecnie w wyniku zastosowania outsourcingu większość obszarów działalności przedsiębiorstwa można wydzielić. Outsourcing działalności na zewnątrz organizacji odbywa się poprzez powierzenie  wydzielonych działalności firmom, które są liderami w prowadzeniu działalności wydzielanych. Do głównych korzyści wynikających z takich działań można zaliczyć: koncentrację działań przedsiębiorstwa w wybranej domenie, outsourcing wybranych działalności do najlepszych firm w danej branży, znacznie podnosi standard, jakość i prestiż świadczonych usług, obniżkę kosztów, wzrost umiejętności, kompetencji organizacji w zakresie integracji zewnętrznych usługodawców, wprowadzenie nowego porządek w pracy, który wynika z łatwiejszej koordynacji zadań realizowanych w mniejszej ilości jednostek organizacyjnych, „odchudza” organizację z jednostek organizacyjnych. Korzyści wynikających z outsourcingu Obecnie w wyniku zastosowania outsourcingu większość obszarów działalności przedsiębiorstwa można wydzielić. Outsourcing działalności na zewnątrz organizacji odbywa się poprzez powierzenie  wydzielonych działalności firmom, które są liderami w prowadzeniu działalności wydzielanych. Do głównych korzyści wynikających z takich działań można zaliczyć: koncentrację działań przedsiębiorstwa w wybranej domenie, outsourcing wybranych działalności do najlepszych firm w danej branży, znacznie podnosi standard, jakość i prestiż świadczonych usług, obniżkę kosztów, wzrost umiejętności, kompetencji organizacji w zakresie integracji zewnętrznych usługodawców, wprowadzenie nowego porządek w pracy, który wynika z łatwiejszej koordynacji zadań realizowanych w mniejszej ilości jednostek organizacyjnych, „odchudza” organizację z jednostek organizacyjnych.


Pobierz ppt "OUTSOURCING JAKO KONCEPCJA „ODCHUDZENIA” ORGANIZACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google