Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Cudze chwalicie, a swego nie znacie” - w świecie plastyki i sztuki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Cudze chwalicie, a swego nie znacie” - w świecie plastyki i sztuki."— Zapis prezentacji:

1 „Cudze chwalicie, a swego nie znacie” - w świecie plastyki i sztuki.
Jest to jedno z zadań realizowanych w programie „Szkoła Marzeń” przez zespół koła plastycznego działającego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce pod kierunkiem Krystyny Gębala.

2 Opis działania Cel działania
Celem projektu jest rozmiłowanie uczniów w pięknie otaczającej nas przyrody poprzez aktywną i twórcza działalność plastyczną, podczas której zdobywają nowe umiejętności, prowadzą wymianę doświadczeń oraz mają możliwość zorganizowania wspólnej wystawy promującej ich dorobek artystyczny. Uzasadnienie Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w zajęciach plastyczno-konstrukcyjnych wyzwalających ekspresję, rozwijających twórczą inicjatywę, pomysłowość, a przede wszystkim wiarę we własne siły. Do tej pory uczestniczyli w wielu spotkaniach z ludźmi sztuki, konkursach, wystawach, które wzbogacają ich wiedzę na temat rożnych technik plastycznych. Dopełnieniem naszych działań jest otwarcie się dla innych i zorganizowanie gminnego pleneru , który udowodni, że warto się spotykać, razem pracować dzielić się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami, być otwartym na różne nowości plastyczne, a przede wszystkim umieć zaprezentować swój dorobek artystyczny organizując wystawę, którą będą mogli zobaczyć wszyscy zainteresowani jak również krytycy sztuki, którzy być może odkryją wśród uczestników planu wielki talent. Dotychczas nasze działania plastyczne były prowadzone w obrębie naszej szkoły. Wiele prac prezentowanych było na konkursach powiatowych, wystawie szkolnej i galerii internetowej. Wszystkie te działania cieszyły się i cieszą dużym uznaniem naszego środowiska szkolnego i lokalnego.

3 Opis działania Na początku projektu odbędą się wycieczki terenowe celem znalezienia odpowiedniego miejsca przeznaczonego na plener. Podczas wycieczek uczniowie fotografują i filmują najciekawsze zakątki naszej okolicy. Następnie organizują wystawę fotografii połączoną z prezentacją filmu, która ułatwi wybór miejsca najbardziej atrakcyjnego pod względem walorów artystycznych: przyrodniczych i architektonicznych wykorzystanych podczas pleneru. Następnym krokiem będzie zwiedzanie wystawy poplenerowej ( na Zamku w Suchej Beskidzkiej) połączonej z warsztatami prowadzonymi przez autora wystawy, który poprowadzi nasz plener. Podczas pleneru uczniowie będą pracować indywidualnie w dwóch grupach tematycznych: przyroda i architektura, wybierając dowolną technikę: - szkic węglem, ołówkiem, sepią, rysunek pastelami, malarstwo na sztalugach: akwarelą, plakatówką, olejną i akrylową. W plenerze będą brać udział uczniowie uzdolnieni plastycznie wytypowani przez swoich opiekunów z poszczególnych szkół ( grupa liczyć ma 20 uczniów ) . Efektem wspólnych działań będzie zorganizowanie internetowej galerii prac oraz poplenerowej wystawy połączonej z aukcją z której dochód zostanie przeznaczony na rozwijanie działalności plastycznej na terenie naszej gminy. Do wspólnych działań w projekcie zostaną zaproszeni: uczniowie i opiekunowie ze Szkół Podstawowych nasze gminy, którzy aktywnie będą uczestniczyć w cały projekcie. Rodzice uzdolnieni plastycznie, którzy będą służyć swoja pomocą

4 GOK, który będzie odpowiedzialny za pomoc w zorganizowaniu poplenerowej wystawy
Kustosz Muzeum w Stryszowie, który udostępni miejsce na zorganizowanie wystawy oraz umożliwi przeprowadzenia aukcji prac. Kadra prowadząca Marek Łasak- członek Klubu Pracy Twórczej „Beskidnicy’’ z trzynastoletnim dorobkiem artystycznym ( 5 wystaw indywidualnych, 16 zbiorowych) Krystyna Gębala – nauczyciel sztuki w klasach 4-6, prowadzący od czterech lat koło plastyczne przy SP w Dąbrówce W projekcie uczestniczy 20 uczniów, 4 rodziców. Powyższe działanie realizowali opiekunowie i uczniowie ze szkół podstawowych naszej gminy. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce Opiekun koła plastycznego: Krystyna Gębala Uczniowie realizujący działanie to: Paulina Frosztęga, Marzena Kolasa, Angelika Kwartnik, Patrycja Majcher, Katarzyna Piętoń, Katarzyna Worytko. Grupa ta od kilku lat wyraźnie zaznacza się w środowisku szkolnym poprzez udział w licznych konkursach gminnych i powiatowych. Biorą udział w corocznym przeglądzie ,,Talenty roku". Pomysły do swoich prac czerpią z natury, piękna otaczającej nas przyrody, wykorzystując przy tym różne formy, kontrasty i rytm. Ich prace zdobią naszą szkołę.

5 Szkoła Podstawowa w Stryszowie
Opiekun: Urszula Bizoń Grupa uczniów: Aneta Elżbieciak, Dorota Gębala, Ewelina Mrajca, Marcelina Porębska, Dorota Sermak, Agnieszka Stypuła. Uczniowie szczególnie uzdolnieni plastycznie wykazują się wielkim zaangażowaniem i pomysłowością. Ich prace przesycone są wyobraźnią. Cechuje je niepowtarzalny i ciekawy układ kompozycji. Swoje prace prezentują podczas konkursów plastycznych w szkole i gminie. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu Opiekun: Jolanta Pilch Grupa uczniów: Dominika Goryl, Paulina Guzik, Magdalena Klimowska, Aneta Lepiarz. Jest to grupa zaangażowana w zajęcia plastyczne, którą cechuje duża wrażliwość na bogactwo otaczających barw, kształtów, dźwięków i słów. Chętnie poszerzają swoje zainteresowania. Reprezentują szkołę w konkursach plastycznych, recytatorskich i wokalnych. Daje im to możliwość wyrażania w wytworach artystycznych swoich myśli, uczuć, własnego „ja''. Szkoła Podstawowa w Łękawicy opiekun: Izabella Kania, Honorata Gadzińska Grupa uczniów: Maria Gadzińska, Wioletta Kuś, Wiktoria Lurka, Magdalena Małusecka, Marzena Zawiła. Członkowie tej grupy spotykają się na zajęciach pozalekcyjnych aby tam rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.

6 Etapy działań Październik
W październiku odbyły się dwie wycieczki terenowe (8 i 10.X). Celem ich było znalezienie ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym i architektonicznym, które można wykorzystać podczas pleneru. Uczniowie wykonali wiele zdjęć i szkiców. Najciekawsze z nich zostały zaprezentowane w formie wystawy, która miała miejsce na gazetce ściennej koła plastycznego.

7

8 Listopad 16 XI miała miejsce wycieczka do Suchej Beskidzkiej .Tam na zamku uczniowie obejrzeli wystawę Marka Łasaka „ Beskidzkie strzechy ”. Sam autor opowiedział uczniom jak długo przygotowywał się do tej wystawy oraz jakie trudności musiał pokonać.

9 Zwiedzanie zamku oraz stałej ekspozycji.
Punktem kulminacyjnym tego spotkania były warsztaty plenerowe przeprowadzone przez M. Łasaka członka Klubu Beskidnicy na terenie parku ( teren zamku). Podczas zajęć uczniowie poznali i doskonalili technikę szkicowania ołówkiem, sepią, oraz malowania akwarelą. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć artystę podczas pracy oraz skorzystać z jego wskazówek.

10

11 19.XI Warsztaty szkolne „Paleta jesienna 2005”
Zajęcia prowadził M. Łasak, który zapoznał uczniów z techniką malowania na płótnie farbami akrylowymi, kredkami akwarelowymi, pastelami i sepią na papierze akwarelowym. Podczas zajęć uczniowie pracowali na profesjonalnym materiale plastycznym. Zajęcia te dały możliwość prowadzenia wymiany doświadczeń między młodymi „artystami” oraz wypracowania kilku prac różnymi technikami.

12 Grudzień – Styczeń Przygotowanie prac na wystawę. Wykorzystanie kolorowych kartonów do wykonania passe –partout oraz dobór odpowiednich antyram. Nawiązanie współpracy z Panem Syjudem i panem Wichrem stolarzami , którzy zgodzili się oprawić część prac w rama drewniane.

13 Luty Spotkanie panelowe z przedstawicielami szkół podstawowych naszej gminy. Podczas tego spotkania zostały omówione szczegóły związane z przygotowaniami do wystawy. Uczniowie pracowali w zespołach i przygotowali projekt zaproszenia na wystawę oraz tworzyli internetową galerię prac.

14 Marzec Projektowanie i wykonanie plakatu.

15 Tworzenie internetowej galerii prac zatytułowanej „Piękno naszego krajobrazu w oczach dziecka”.
Znajdują się w niej prace uczniów : ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dąbrówce : Pauliny Frosztęga, Marzeny Kolasa, Angeliki Kwartnik, Katarzyny Piętoń, Patrycji Majcher, Eweliny Wróbel, Katarzyny Worytko; ze Szkoły Podstawowej w Łękawicy: Wioletty Kuś , Magdaleny Małuseckiej ,Wiktorii Lurka, Marzeny Zawiła ,  Marii Gadzińskiej; ze Szkoły Podstawowej w Stroniu: Dominiki Goryl, Pauliny Guzik, Magdaleny Klimowska, Anety Lepiarz; ze Szkoły Podstawowej w Stryszowie: Anety Elżbieciak, Doroty Gębala, Eweliny Mrajca, Marceliny Porębskiej, Doroty Sermak, Agnieszki Stypuła.

16 Kwiecień 11 kwietnia otwarcie wystawy
Część artystyczną na uroczystość otwarcia wystawy przygotowali przedstawiciele poszczególnych szkół podstawowych. Są to uczniowie, którzy wykazują uzdolnienia recytatorskie i teatralne. Rok rocznie wielu z nich bierze udział w powiatowym konkursie ,,Talenty roku" uzyskując tam wyróżnienia i nominacje. Na otwarciu wystawy zaprezentowali poezję ludowej poetki Marii Stanowskiej, mieszkanki naszej gminy. O wyborze wierszy Pani Marii zdecydowała ta sama identyfikacja autorki poezji i autorów prac plastycznych prezentowanych na wystawie. Jest to umiłowanie do piękna otaczającego nas świata ,,Więc jeśli miłe masz wspomnienia Zamknij je w skarbcu swoich snów i ocal je od zapomnienia....."- radzi twórczyni wierszy Tak samo młodzi ,,artyści" prezentujący swoje prace plastyczne pragną ocalić od zapomnienia piękno i urok naszych okolic uchwycony okiem, wyobraźnia i przelany pędzlem na białą kartkę papieru. ,, Pierwszym obrazem była sylwetka cienia ludzkiego rzucona przez słońce na ścianę... Nie zawadzi zatrzymać się czasem, aby obserwować plamy na murach, albo popiół z ogniska, albo błoto, albo inne podobne rzeczy. Jeśli będziesz w nie patrzył, znajdziesz tam czarujące pomysły... pobudzające umysł do nowych inwencji". Leonardo da Vinci Kwiecień Jestem przekonana, że powyższe działania pomogły rozmiłować dzieci w pięknie otaczającego nas świata przyrody i sztuki. Rozwinąć aktywność twórczą, ekspresję plastyczną oraz sprowokować do żywiołowych wypowiedzi artystycznych, w których ujawnili swoje przeżycia i odczucia. Realizowane działania wzmocniły więź poszczególnych grup plastycznych działających przy szkołach podstawowych, pozwoliły rozwijać pasje, zainteresowania i uzdolnienia każdego z jej członków. Krystyna Gębala Przygotowania do wystawy. Uczniowie zgromadzili wszystkie prace, sporządzili ich spis, przygotowali folder pod tym samym tytułem co wystawa „Piękno naszego krajobrazu w oczach dziecka”. Rozesłane zostały zaproszenia oraz przygotowano część artystyczną na otwarcie wystawy. 11 kwietnia otwarcie wystawy Wystawa ,,Piękno naszego krajobrazu w oczach dziecka" jest mozaiką stylów, technik plastycznych i możliwości twórczych. Jest także zbiorem osobowości dwudziestu dwu autorów prac uzdolnionych plastycznie. Są wśród nich tacy, którzy tworzą już od kilku lat, jak również Ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją artystyczną drogę. Cała grupa miała możliwość po raz pierwszy zaprezentować swoje prace w tak wspaniałym miejscu jakim jest Dwór w Stryszowie. Ekspozycja przedstawia 87 różnorodnych prac: malarstwo akrylowe, na szkle, rysunek sepią, węglem, pastelą, haft krzyżykowy.

17

18

19

20 ,, Pierwszym obrazem była sylwetka cienia ludzkiego
rzucona przez słońce na ścianę... Nie zawadzi zatrzymać się czasem, aby obserwować plamy na murach, albo popiół z ogniska, albo błoto, albo inne podobne rzeczy. Jeśli będziesz w nie patrzył, znajdziesz tam czarujące pomysły... pobudzające umysł do nowych inwencji". Leonardo da Vinci


Pobierz ppt "„Cudze chwalicie, a swego nie znacie” - w świecie plastyki i sztuki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google