Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin szkolnego konkursu „Super klasa”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin szkolnego konkursu „Super klasa”"— Zapis prezentacji:

1 Regulamin szkolnego konkursu „Super klasa”
Zasady ogólne: 1.Konkurs „Super klasa” jest formą współzawodnictwa klasowego, mającego na celu zachęcenie uczniów naszego gimnazjum do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. 2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Gimnazjum nr 4. 3.Organizatorem konkursu jest Samorząd Szkolny, Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły. 4. Klasy otrzymują punkty za różne formy aktywności na terenie szkoły oraz poza szkołą – akcje charytatywne, konkursy, zabawy, przestrzeganie praw i obowiązków ucznia, udział w zajęciach pozalekcyjnych. 5. Konkurs trwa przez cały rok szkolny 2013/ Wychowawcy klas zapoznają uczniów z regulaminem konkursu na naradzie klasowej. 7. Wyniki konkursu będą ogłaszane na bieżąco w gablocie Samorządu Uczniowskiego lub na stronie internetowej szkoły. 8. Końcowy wynik konkursu zostanie ogłoszony w czerwcu. 9. Zwycięska klasa otrzyma puchar „Super klasy” oraz atrakcyjną nagrodę.

2 CELE SZKOLNEGO KONKURSU
 Kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej.  Tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy.  Rozwijanie osobowości, zainteresowań i talentów uczniów.  Budowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.  Rozwijanie komunikacji interpersonalnej.  Rozwijanie prawidłowych postaw.  Podnoszenie jakości pracy szkoły.

3 KONKURENCJE KONKURSOWE
AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH W roku szkolnym 2013/2014 nauczycieli wychowania fizycznego będą nagradzać uczniów, którzy na lekcjach wychowania fizycznego odznaczają się 100% obecnością i aktywnością. Każdy uczeń może zdobyć w ten sposób punkty dla siebie i swojej klasy.

4 Konkurencje konkursowe
Zbiórka plastikowych nakrętek i groszówek Co dwa miesiące opiekun samorządu będzie ogłaszał wyniki zbiórki nakrętek i groszówek. Nakrętki i groszówki należy przekazywać do świetlicy szkolnej, podając klasę i informację na temat ilości nakrętek oraz groszówek.

5 Konkurencje konkursowe
Zabawy Samorządu Szkolnego Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez samorząd będzie punktowany w następujący sposób: I miejsce – 20 punktów II miejsce – 15 punktów III miejsce – 10 punktów * dodatkowo 5 punktów za udział klasy w imprezie

6 Konkurencje konkursowe
FREKWENCJA Klasa, która uzyska najwyższą frekwencję w I i II semestrze otrzyma następujące punkty: I miejsce – 10 punktów II miejsce – 8 punktów III miejsce – 5 punktów

7 Konkurencje konkursowe
ŚREDNIA KLASY Do szkoły przychodzimy przede wszystkim po to, aby zdobywać wiedzę i uczyć się jak najlepiej. Przekonamy się o tym pod koniec I i II semestru, kiedy ogłosimy średnie klasy i przyznamy za to punkty: I miejsce – 10 punktów II miejsce – 8 punktów III miejsce – 5 punktów IV miejsce – 3 punkty

8 Konkurencje konkursowe
PUNKTY DODATKOWE Zdarza się, że Samorząd Szkolny ogłasza również inne konkursy i zabawy, nieprzewidziane na początku roku szkolnego. Za udział w tych konkursach i zabawach klasy będą mogły zdobyć punkty dodatkowe.

9 Konkurencje konkursowe
Udział w zawodach sportowych etap powiatowy – 2 punkty etap rejonowy – 3 punkty etap wojewódzki – 4 punkty etap ogólnopolski – 5 punktów *W przypadku, gdy w zawodach udział bierze zespół uczniów (więcej niż 1) punkty są przyznawane tak jak za każdego ucznia indywidualnie.

10 Konkurencje konkursowe
Konkursy przedmiotowe: Etap rejonowy - 5 punktów Etap wojewódzki – 15 punktów Laureat konkursu wojewódzkiego – 25 punktów

11 Konkurencje konkursowe
Dekoracje klas z okazji różnych uroczystości i świąt: I miejsce – 15 punktów II miejsce – 10 punktów III miejsce – 5 punktów

12 Konkurencje konkursowe
Czytelnictwo I miejsce – 7 punktów II miejsce – 6 punktów III miejsce – 5 punktów IV miejsce – 4 punkty V miejsce – 3 punkty VI miejsce – 2 punkty VII miejsce – 1 punkt

13 Terminarz – październik/listopad
1.Otrzęsiny 2. Dzień Nauczyciela 3. Dzień Pluszowego Misia 4.Halloween.


Pobierz ppt "Regulamin szkolnego konkursu „Super klasa”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google