Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S. Potempski, Instytut Energii Atomowej, MANHAZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S. Potempski, Instytut Energii Atomowej, MANHAZ"— Zapis prezentacji:

1 S. Potempski, Instytut Energii Atomowej, MANHAZ
Metoda identyfikacji zagrożeń i zgrubnych oszacowań ryzyka dla człowieka w obszarach przemysłowych S. Potempski, Instytut Energii Atomowej, MANHAZ

2 Identyfikacja niebezpiecznych rodzajów działalności
Metodyka oparta na zgrubnych oszacowaniach ryzyka Opracowana we wspólnym programie MAA, UNEP, UNIDO i WHO Against this background, the EC introduced within its Radiation Protection Research Programmes in 1990 the development od RODOS, a unique Real-time on-line decision support system. The overall objective was to develop a system that could provide consistent and comprehensive support for off-site emergency management at local, regional and national levels at all times following an accident and that would be capable of finding broad application across Europe unperturbed by national boundaries. The use of the system for training and exercises was a further important consideration in its development. The conceptual structure of the RODOS system distinguishes four levels of decision support, and the information on each of these levels is provided by four distinct subsystems:

3 Cele metodyki Identyfikacja źródeł ryzyka Określenie skutków poważnych awarii dla wybranego regionu i rodzaju działalności Oszacowanie prawdopodobieństwa poważnego wypadku dla instalacji stałych Oszacowanie prawdopodobieństwa poważnego wypadku w przypadku transportu substancji niebezpiecznych Against this background, the EC introduced within its Radiation Protection Research Programmes in 1990 the development od RODOS, a unique Real-time on-line decision support system. The overall objective was to develop a system that could provide consistent and comprehensive support for off-site emergency management at local, regional and national levels at all times following an accident and that would be capable of finding broad application across Europe unperturbed by national boundaries. The use of the system for training and exercises was a further important consideration in its development. The conceptual structure of the RODOS system distinguishes four levels of decision support, and the information on each of these levels is provided by four distinct subsystems:

4 Identyfikacja niebezpiecznych rodzajów działalności - metodyka
Cały obszar powinien być podzielony na podobszary zawierające instalacje lub odcinku linii transportowych Analiza powinna być przeprowadzona dla każdego obszaru i każdego rodzaju działalności Against this background, the EC introduced within its Radiation Protection Research Programmes in 1990 the development od RODOS, a unique Real-time on-line decision support system. The overall objective was to develop a system that could provide consistent and comprehensive support for off-site emergency management at local, regional and national levels at all times following an accident and that would be capable of finding broad application across Europe unperturbed by national boundaries. The use of the system for training and exercises was a further important consideration in its development. The conceptual structure of the RODOS system distinguishes four levels of decision support, and the information on each of these levels is provided by four distinct subsystems:

5 Określenie skutków poważnego wypadku – poszczególne kroki
Określenie obszaru Zebranie informacji o niebezpiecznych działalnościach Sklasyfikowanie działalności Wyłączenie z analizy działalności dostatecznie daleko ulokowanych od obszarów zamieszkałych Wyłączenie z analizy dróg transportowych o małej częstotliwości ruchu Podzielenie linii transportowych (drogowych/kolejowych/wodnych/rurociągów) na odcinki (np. 1-km) Wybranie substancji lub grup substancji Oszacowanie wielkości źródła Oszacowanie gęstości populacji Against this background, the EC introduced within its Radiation Protection Research Programmes in 1990 the development od RODOS, a unique Real-time on-line decision support system. The overall objective was to develop a system that could provide consistent and comprehensive support for off-site emergency management at local, regional and national levels at all times following an accident and that would be capable of finding broad application across Europe unperturbed by national boundaries. The use of the system for training and exercises was a further important consideration in its development. The conceptual structure of the RODOS system distinguishes four levels of decision support, and the information on each of these levels is provided by four distinct subsystems:

6 Oszacowanie skutków poważnej awarii
Ca,s - liczba ofiar/wypadek A = wielkość obszaru (hektary)  = gęstość zamieszkania w rozważanym obszarze (osoby/ha) fA= współczynnik korekcyjny rozkładu ludności w rozważanym obszarze fm= współczynnik korekcyjny efektów łagodzących Against this background, the EC introduced within its Radiation Protection Research Programmes in 1990 the development od RODOS, a unique Real-time on-line decision support system. The overall objective was to develop a system that could provide consistent and comprehensive support for off-site emergency management at local, regional and national levels at all times following an accident and that would be capable of finding broad application across Europe unperturbed by national boundaries. The use of the system for training and exercises was a further important consideration in its development. The conceptual structure of the RODOS system distinguishes four levels of decision support, and the information on each of these levels is provided by four distinct subsystems:

7 Oszacowanie skutków

8 Oszacowanie prawdopodobieństwa poważnej awarii instalacji stałych
Charakterystyka i ilość substancji Oszacowanie jakości stosowanych środków bezpieczeństwa Oszacowanie jakości stosowanych rozwiązań organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa Efekty meteorologiczne na obszarze (np. róża wiatrów) Against this background, the EC introduced within its Radiation Protection Research Programmes in 1990 the development od RODOS, a unique Real-time on-line decision support system. The overall objective was to develop a system that could provide consistent and comprehensive support for off-site emergency management at local, regional and national levels at all times following an accident and that would be capable of finding broad application across Europe unperturbed by national boundaries. The use of the system for training and exercises was a further important consideration in its development. The conceptual structure of the RODOS system distinguishes four levels of decision support, and the information on each of these levels is provided by four distinct subsystems:

9 Oszacowanie prawdopodobieństwa dla instalacji stałych
Ni,s= N*i,s + nl + nf + no+ np. N=log10 P Ni,s - liczba prawdopodobieństwa P - prawdopodobieństwo (częstość: liczba awarii na rok) N*i,s = średnia liczba prawdopodobieństwa dla instalacji i substancji nl = współczynnik korekcyjny częstości operacji załadowania/wyładowania nf = korekta związana ze stosowanym systemem bezpieczeństwa w przypadku substancji palnych no = korekta związana ze stosowanymi rozwiązaniaami organizayjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa np = korekta warunków meteorologicznych

10 Oszacowanie prawdopodobieństwa poważnej awarii związanej z transportem niebezpiecznych substancji
Charakterystyka i ilość substancji Rodzaj transportu (wielkość ruchu) Oszacowanie jakości rozwiązań stosowanych w transporcie niebezpiecznych substancji Efekty meteorologiczne na obszarze (np. róża wiatrów) Against this background, the EC introduced within its Radiation Protection Research Programmes in 1990 the development od RODOS, a unique Real-time on-line decision support system. The overall objective was to develop a system that could provide consistent and comprehensive support for off-site emergency management at local, regional and national levels at all times following an accident and that would be capable of finding broad application across Europe unperturbed by national boundaries. The use of the system for training and exercises was a further important consideration in its development. The conceptual structure of the RODOS system distinguishes four levels of decision support, and the information on each of these levels is provided by four distinct subsystems:

11 Oszacowanie prawdopodobieństwa poważnej awarii związanej z transportem niebezpiecznych substancji
Ni,s = N*i,s + nc + nt + np N=log10 P Ni,s - liczba prawdopodobieństwa P - prawdopodobieństwo (częstość: liczba awarii na rok) N*i,s = średnia liczba prawdopodobieństwa dla instalacji i substancji nc = korekta związana ze stosowanym systemem bezpieczeństwa w transporcie nt = korekta związana z wielkością ruchu np = korekta warunków meteorologicznych

12

13

14 Sprawdzenie kryteriów

15 Wybór działalności

16 Wybór substancji

17 Oszacowanie skutków

18 Oszacowanie prawdopodobieństwa awarii instalacji stałej

19 Oszacowanie prawdopodobieństwa awarii transportowej

20 Wyniki w formie tekstowej

21 Wyniki szczegółowe


Pobierz ppt "S. Potempski, Instytut Energii Atomowej, MANHAZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google