Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariat w Warszawie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariat w Warszawie"— Zapis prezentacji:

1 Wolontariat w Warszawie
Diagnoza Kluczowe wyniki badania organizacji i instytucji, wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Maj 2012 Badanie i raport wykonane na zlecenie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu przezPuzzle Research; PRFP Consulting Sp. z o.o. ul. Okopowa 56/1, Warszawa

2 Wprowadzenie i cele projektu
Dokument przedstawia wyniki pomiaru opinii organizacji i instytucji warszawskich na temat wolontariatu. Badanie przeprowadzone zostało w ramach projektu „Promocja wolontariatu i rozwój oferty prac wolontariackich dla mieszkańców Warszawy”, realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Celem projektu jest rozwój, poszerzenie i promocja oferty prac wolontariackich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych dla mieszkańców Warszawy oraz zwiększenie jej dostępności w Internecie. Pomiar przeprowadzony został w kwietniu 2012 roku. W badaniu wzięły udział 44 organizacje i instytucje z Warszawy. Bezpośrednie zaproszenie do badania wysłane zostało do 100 warszawskich placówek oraz zostało opublikowane w serwisach internetowych. Wśród organizacji i instytucji były podmioty o zróżnicowanym profilu, w tym: fundacje i stowarzyszenia domy pomocy społecznej ośrodki pomocy społecznej ośrodki i instytucje kultury Pomiar został wykonany metodą kwestionariuszowego pomiaru internetowego. Uczestnictwo w badaniu było otwarte dla wszystkich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z Warszawy, na co dzień współpracujących z wolontariuszami. JAKI JEST CHARAKTER PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ WOLONTARIUSZY ? W trzech czwartych przypadków wolontariusze angażują się w projekty wolontariackie okazjonalnie, czyli przy pojedynczych wydarzeniach, seminariach, zbiórkach, koncertach itp. Wolontariusze najczęściej wykonują pomocnicze prace biurowe. REGULARNY OKAZJONALNY % N=44

3 Z ILOMA WOLONTARIUSZAMI WSPÓŁPRACUJĄ OBECNIE ORGANIZACJE / INSTYTUCJE?
ILE CZASU POŚWIĘCAJĄ WOLONTARIUSZE NA WSPARCIE ORGANIZACJI / INSTYTUCJI? Trudno powiedzieć Powyżej 24 godz./m-c W większości organizacji [61%] wolontariusze pracują nie więcej niż 16 godzin miesięcznie, czyli ok. 2 pełnych dni roboczych. Właśnie 2 dni robocze w miesiącu jest średnią ilością czasu poświęcaną przez przeciętnego wolontariusza współpracującego z badanymi organizacjami w skali miesiąca. Do godz./m-c 17-24 godz./m-c 9-16 godz./m-c N=44 Z ILOMA WOLONTARIUSZAMI WSPÓŁPRACUJĄ OBECNIE ORGANIZACJE / INSTYTUCJE? Ponad 40 wolontariuszy Niemal połowa organizacji współpracuje z nie więcej, niż 10-cioma wolontariuszami. Z drugiej strony w około co czwartej z nich wolontariuszy jest ponad 30-tu. Średnio, „przeciętna” organizacja współpracuje z 18 wolontariuszami. W opinii respondentów, sprawniejsze funkcjonowanie ich organizacji zapewniłaby średnio dwukrotnie większa niż dotychczas liczba wolontariuszy. 1-5 wolontariuszy 31-40 wolontariuszy 21-30 wolontariuszy 6-10 wolontariuszy 11-20 wolontariuszy N=44 UMOWY, UBEZPIECZANIE WOLONTARIUSZY 95% organizacji i instytucji zawiera porozumienia o współpracy ze wolontariuszami. 64% organizacji i instytucji ubezpiecza wolontariuszy w zakresie ubezpieczenia od NNW, a 20% ubezpiecza ich w szerszym niż obowiązkowy zakresie (ubezpieczenie OC, ubezpieczenie zdrowotne)

4 73% organizacji i instytucji szkoli swoich wolontariuszy.
CO MOTYWUJE WOLONTARIUSZY DO DZIAŁANIA? Najczęściej wskazywane przez respondentów motywy to: Chęć pomagania innym Chęć rozwijania się i zdobywania nowych umiejętności Zdobycie doświadczenia zawodowego Zagospodarowanie wolnego czasu Możliwość odbycia praktyk studenckich Możliwość poznania ciekawych ludzi W JAKI SPOSÓB ORGANIZACJE / INSTYTUCJE WSPIERAJĄ SWOICH WOLONTARIUSZY? % Najpopularniejszą formą wsparcia wolontariuszy są referencje wystawiane przez organizację / instytucję. Kolejne, najczęściej stosowane metody wsparcia to szkolenia. Obydwa najważniejsze rodzaje wsparcia w dużym stopniu wychodzą naprzeciw motywacjom wolontariuszy [zdobycie doświadczenia, nowych umiejętności]. N=44 SZKOLENIA WOLONTARIUSZY 73% organizacji i instytucji szkoli swoich wolontariuszy. % Najczęściej tematyką szkoleń dla wolontariuszy są: identyfikacja wolontariusza z misją i wizją organizacji, umiejętność pomagania oraz zakres praw i obowiązków wolontariusza. N=44

5 KOORDYNATORZY WOLONTARIATU W ORGANIZACJACH
85% organizacji i instytucji ma koordynatora, czyli osobę zajmującą się wolontariuszami. 77% koordynatorów zostało przez organizacje / instytucje przeszkolonych. % Najczęściej tematyką szkoleń dla koordynatorów są: prawne aspekty współpracy z wolontariuszami, komunikacja z wolontariuszami oraz ich rekrutacja. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu było najczęściej wskazanym podmiotem, który przeszkolił ich koordynatorów [przez 69% respondentów]. N=28 WYKORZYSTYWANE PRZEZ ORGANIZACJE WSPARCIE ZEWNĘTRZNE 54% organizacji korzysta ze wsparcia zewnętrznych organizacji w zakresie współpracy z wolontariuszami. % Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu to najczęściej wskazywany partner, z którym współpracują organizacje i instytucje, które wzięły udział w badaniu. Konsultacje, szkolenia i seminaria oraz wymiana doświadczeń to główne obszary wsparcia przez organizacje zewnętrzne w zakresie współpracy z wolontariuszami. N=44

6 Centrum Wolontariatu w Warszawie - pomagamy od zawsze!
Informacje o podmiocie realizującym projekt Centrum Wolontariatu w Warszawie - pomagamy od zawsze! Działalność rozpoczęliśmy w roku 1993, początkowo jako program pilotażowy Fundacji BORIS w Warszawie. W roku 1994 otworzyliśmy pierwsze w Polsce Biuro Pośrednictwa Wolontariatu. Stało się ono swoistą skrzynką kontaktową łączącą wolontariuszy i organizacje zainteresowane ich pomocą. Wraz z zainicjowaniem działalności Biura, w ramach Akademii Wolontariatu, rozpoczęliśmy prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i placówek korzystających z ich pomocy. Wzrost zainteresowania wolontariatem, sprawił, że w roku 1995 zaczęliśmy tworzyć na terenie całego kraju - Sieć Centrów Wolontariatu. W roku 1997 w naszej działalności pojawiły się pierwsze tematyczne programy realizowane z udziałem wolontariuszy. Jednym z pierwszych był program „Wolontariat w ośrodku pomocy społecznej”, kolejne to „Wolontariat w szpitalu” (2000), Wolontariat Pracowniczy” (2002) oraz „Wolontariat w szkole” (2012) Lata 2002 – 2003 to także okres aktywnej pracy przedstawicieli Centrum nad przygotowaniem Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta Centrum Wolontariatu w roku 2005 została wzbogacona o pierwsze na polskim rynku Internetowe pośrednictwo wolontariatu - „Skrzynkę Dobroci” Lata to czas realizacji pierwszych profesjonalnych kampanii społecznych promujących wolontariat w Polsce. Powstały wówczas kampanie: „Możesz być czyimiś rękami/ nogami/ oczami” oraz „Pomaganie wzmacnia” (w roli głównej wystąpił w niej Mariusz Pudzianowski) Poza bezpośrednią pomocą oferowaną ze strony wolontariuszy, nasza placówka stanowi też centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie: organizowania wolontariatu, prowadzenia szkoleń, poradnictwa prawnego, układania i wdrażania strategii rozwoju wolontariatu w środowiskach lokalnych. Ostatnie lata to dla nas okres wzmożonych działań promocyjnych oraz prac nad kierunkami rozwoju wolontariatu w Polsce. Zespół Centrum Wolontariatu aktywnie uczestniczył w obchodach i promocji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, bierzemy stale udział w pracach zespołów przygotowujących i opiniujących nowe rozwiązania prawne oraz organizacyjne w zakresie wolontariatu. Pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami, które zdobyliśmy przez te wszystkie lata. Zapraszamy do współpracy – o wolontariacie wiemy wszystko! Badanie i raport wykonane przez Puzzle Research na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki 9 B, Warszawa, tel , bezpłatna infolinia


Pobierz ppt "Wolontariat w Warszawie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google