Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK”"— Zapis prezentacji:

1 „SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK”
2011/2012 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO AL. MAŁA 10 24 – 100 PUŁAWY TEL.: (81) FAX:

2 Funkcjonowanie szkoły
w środowisku lokalnym

3 Stowarzyszenie Dwójka .
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych środowisk 4 listopada 2010r. z inicjatywy dyrektora szkoły zostało powołane Stowarzyszenie „Dwójka”. Zrzeszenie pozwala na szerokie wspieranie edukacji dzieci, rozwijanie zainteresowań, wspomaganie finansowe uczniów. Szczegółowe cele i formy realizacji zadań zawarte zostały w Statucie Stowarzyszenia, który jest opublikowany na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach w zakładce „Statut Stowarzyszenia Dwójka”. .

4 Stowarzyszenie Dwójka
Stowarzyszenie inicjuje szereg działań mających na celu wszechstronny rozwój uczniów, takich jak: - kształcenie młodzieży w zakresie języków obcych, przede wszystkim języka angielskiego głównie w aspekcie interkulturowym, - działania integrujące mające na celu wymianę doświadczeń, lepsze poznanie się dzieci i młodzieży z różnych krajów i kontynentów, różnych kultur oraz konfrontację odmiennych punktów widzenia na współczesne problemy młodych artystów, - organizowanie i wspieranie różnych form doskonalenia dydaktyki, - wspieranie i realizowanie wśród dzieci i młodzieży działań profilaktycznych w zakresie uzależnień i dysfunkcji społecznych (alkoholizm, narkomania, nikotynizm, niedostosowanie społeczne itd.), - wspieranie, organizowanie i rozwój wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym z terenów wiejskich, obszarów o dużym bezrobociu i ze środowisk patologicznych, - wspomaganie finansowe lub rzeczowe dzieci i młodzieży oraz pomoc charytatywna innym osobom potrzebującym, - współpraca, wspieranie organizacyjne oraz rzeczowe osób fizycznych, jednostek organizacyjnych i instytucji, które podejmują działania, o których mowa powyżej, - wspieranie organizacyjne, rzeczowe i edukacyjne.

5 Stowarzyszenie Dwójka
Stowarzyszenie „Dwójka” wspiera działający w SP2 w Puławach zespół muzyczny Music Club2, w skład którego wchodzą uczniowie szkoły oraz jej absolwenci. W terminie 8-13 marca 2012 grupa 52 uczniów uczestniczyła w wyjeździe do Paryża i Disneylandu. Stowarzyszenie dofinansowało wyjazd 16-tu członkom zespołu „Music Club 2” i czterem nauczycielom. Stowarzyszenie współfinansuje uczestnictwo członków zespołu w festiwalach wokalnych odbywających się na terenie całej Polski.

6 Szkolny zespół wokalno-muzyczny
Music Club 2

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Wyjazd do Paryża i Disneylandu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Stowarzyszenie Dwójka
Stowarzyszenie organizuje kiermasze świąteczne, wystawy artystyczne. Współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta i powiatu. Organizuje dla różnych instytucji (np.: Środowiskowy Dom Pomocy, ZNP, PCPR w Puławach, Galeria Zielona) występy artystyczne zespołu „Music Club2”.

27 Organizacja kiermaszy szkolnych i pozaszkolnych

28

29

30

31

32 Stowarzyszenie Dwójka
Stowarzyszenie prowadzi również działania, których celem jest wymiana doświadczeń między szkołami z różnych krajów i promocja idei integracji europejskiej. Współorganizowało i współfinansowało wizytę roboczą w dniach r. nauczycieli i dyrektorów ze szkół: Niemiec, Irlandii, Hiszpanii.

33 Wizyta robocza nauczycieli z Hiszpanii, Irlandii
i Niemiec

34

35

36

37

38

39 Szkoła dobrych praktyk
Puławy, 2011/12 r. Tekst: dyr. Halina Daniel Korekta: Justyna Kuc Prezentacja: Anna Pajurek 2011


Pobierz ppt "„SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google