Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Dzielnicy V Krowodrza 26 kwietnia 2013 r.. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdem i infrastrukturą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Dzielnicy V Krowodrza 26 kwietnia 2013 r.. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdem i infrastrukturą"— Zapis prezentacji:

1 Rada Dzielnicy V Krowodrza 26 kwietnia 2013 r.

2 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdem i infrastrukturą techniczną na działce nr 749/6 obr. 4 Krowodrza przy ul. Skarbińskiego w Krakowie.

3 Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji a)Powierzchnia zabudowy – 650 m² b)Powierzchnia użytkowa – 5500 m² c)Kubatura – 28 000 m³ d)Ilość kondygnacji – 12 naziemnych, 2 podziemne e)Lokalizacja wjazdów działka nr 749/6 obr. 4 Krowodrza

4 Uchwała Nr XXX/274/2013 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: opinii ustalenia WZ dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdem i infrastrukturą techniczną na działce nr 749/6 obr. 4 Krowodrza przy ul. Skarbińskiego w Krakowie. Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy V Krowodrza stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic ( tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r. nr 243, poz. 3278 z późn. zm.)oraz w odpowiedzi na pismo znak AU-02-7.6730.2.166.2013.MMY Rada Dzielnicy V Krowodrza uchwala co następuje: § 1 Rada Dzielnicy V Krowodrza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdem i infrastrukturą techniczną na działce nr 749/6 obr. 4 Krowodrza przy ul. Skarbińskiego w Krakowie ze względu na lokalizację inwestycji na terenie Parku Św. Vincentego APaulo. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Niedopuszczalna jest likwidacja Parku wobec zagrożenia mieszkańców Krakowa smogiem. Zmniejszenie terenów zielonych prowadzi do zagłady.

5 Uchwała Nr XXX/275/2013 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wykupu działek stanowiących Park Św. Vincentego APaulo. Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. l Statutu Dzielnicy V Krowodrza stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic ( tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r. nr 243, poz. 3278 z późn. zm.) Rada Dzielnicy V Krowodrza uchwala co następuje: § 1 Rada Dzielnicy V Krowodrza wnioskuje o wykup działek nr 382/29, 749/6, 749/5, 877, 369/1, 876, 382/30 obr. 4 Krowdrza stanowiących Park Św. Vincetego APaulo w celu dokończenia projektu jego rewitalizacji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: W związku z poważnym zagrożeniem mieszkańców Krakowa smogiem, wykup działek pod Park Św. Vincentego APaulo na rzecz Gminy Miejskiej Kraków powinno być priorytetowym zadaniem realizowanym przez Gminę.

6 Uchwała nr LV/477/10 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: wykupu działek na terenie Dzielnicy V Krowodrza. Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. l Statutu Dzielnicy V Krowodrza stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic ( tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r. nr 243, poz. 3278) - Rada Dzielnicy V Krowodrza uchwala co następuje: § 1 Wnioskuje się do Wydziału Skarbu Miasta UMK o wykup działek nr 749/6 obr. 4 Krowodrza w celu dokończenia remontu Parku św. Wincentego a Paulo oraz działki nr 377/1 obr. 4 Krowodrza w celu budowy parkingu zielonego przy ul. Nawojki wraz z IV ramieniem skrzyżowania ul. Budryka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7

8

9

10

11

12


Pobierz ppt "Rada Dzielnicy V Krowodrza 26 kwietnia 2013 r.. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdem i infrastrukturą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google