Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji Uwarunkowania procesu budowania społeczeństwa innowacyjnego na Mazowszu Sesja grupy roboczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji Uwarunkowania procesu budowania społeczeństwa innowacyjnego na Mazowszu Sesja grupy roboczej."— Zapis prezentacji:

1 Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji Uwarunkowania procesu budowania społeczeństwa innowacyjnego na Mazowszu Sesja grupy roboczej na Konferencji RIS MAZOVIA Warszawa, 23 marca 2006r. dr Julian Kołodziej Polski Komitet TICCIH Muzeum Techniki, Warszawa dr Klemens M. Stańkowski Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 dr Jakub J. Brdulak Katedra Zarządzania Innowacjami Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

2 Wyzwania budowy społeczeństwa innowacyjnego
Problemy społeczne Mazowsza: wysokie bezrobocie dotykające także absolwentów wyższych uczelni niska innowacyjność: procesowa, produktowa i technologiczna niezadowalający sposób wykorzystania potencjału przedsiębiorczości niska absorpcja środków publicznych UE w tym funduszy strukturalnych Program współpracy partnerskiej wspierający działania pro-innowacyjne na Mazowszu

3 Aktorzy sceny innowacji na Mazowszu
Lokalne inicjatywy Organizacje pozarządowe Przedsiębiorstwa UM / RIS Obszar inno - wacyjny Instytucje finansowe (banki) Samorząd Uczelnie, instytuty

4 Partnerstwo – koło zamachowe innowacji różni partnerzy na Mazowszu
interesy zdolności mobilizacji punkty widzenia know-how sposoby odczuwania różni partnerzy na Mazowszu umocnienie trwałości działań w czasie wzbogacone wizje obszaru nowe skojarzenia idei skuteczniejszy proces realizacji bardziej dojrzałe projekty

5 Łączenie różnych sposobów odczuwania
aspekty społeczne i kulturowe odkrywając w ten sposób możliwości, których istnienia nie podejrzewano aspekty polityczne i instytucjonalne aspekty ekonomiczne wzbogaconą wizję obszaru

6 Łączenie różnych punktów widzenia
nasłuchiwanie i dialog czynnik czas/skuteczność … zalążki innowacji interes ogólny nowym skojarzeniom idei... dają początek

7 Łączenie różnych interesów
jakość życia, kwestie społeczne rentowność działalności gospodarczej, dostosowanie do wymagań rynkowych tworząc ramy spójności społecznej i gospodarczej zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura dojrzalszych projektów sprzyja powstawaniu

8 Łączenie zdolności do mobilizacji
zasoby ludzkie gwarantują pełniejszą kontrolę ryzyka środki finansowe i majątek prywatny środki finansowe i majątek publiczny skuteczniejszą realizację zapewniają

9 Łączenie wiedzy i umiejętności (know-how)
potencjał refleksji w oparciu o zdolność odtworzeniową wsparcie instytucjonalne zarządzanie i realizacja trwałości efektów działań w czasie sprzyjają

10 Co składa się na partnerstwo?
Sieć kontaktów Sformalizowany tryb współpracy Klimat zaufania Zdolność organizacyjna i zarządcza Zmienna geometria w zależności od rodzaju wyzwań

11 Mazowieckie partnerstwo dla innowacji
Inicjatywa PARTNERSTWA to sposób organizacji: jednoczący ludzi wokół wspólnych działań dający wszystkim możliwości wypowiedzenia się umożliwiający szersze spojrzenie na zasoby zapewniający powiązanie pomiędzy działaniami doskonale dostosowany do lokalnych realiów elastycznie zarządzany

12 Program partnerstwa platforma do usprawnienia komunikacji i wdrażania instrumentów wspierających współpracę pomiędzy aktorami kreującymi innowacyjność dla rozwoju społeczno-gospodarczego Mazowsza celowość ujęcia subregionalnego wyodrębnienie aglomeracji stołecznej mniejsze miasta ośrodkami rozwoju na poziomie subregionalnym Radom Płock Ostrołęka Biała Podlaska Ciechanów Siedlce

13 Pytania wiodące Jakie są główne bariery ograniczające możliwości rozwoju współpracy partnerskiej na poziomie lokalnym i regionalnym na Mazowszu? W jaki sposób uruchomić współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego nakierowaną na wzrost innowacyjności? Jak kreować kulturę innowacji w naszym regionie?


Pobierz ppt "Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji Uwarunkowania procesu budowania społeczeństwa innowacyjnego na Mazowszu Sesja grupy roboczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google