Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łamanie Praw Człowieka na świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łamanie Praw Człowieka na świecie"— Zapis prezentacji:

1 Łamanie Praw Człowieka na świecie

2 Prawa człowieka 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło powszechną Deklarację Praw Człowieka. W dokumencie tym znalazł się po raz pierwszy powszechnie akceptowany przez społeczność międzynarodową katalog uprawnień jednostki. Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka. Prawa te są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie.

3 Europejska Konwencja Praw Człowieka
Europejska Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w skrócie "Konwencja Europejska" lub EKPC) – umowa międzynarodowa z zakresu ochrony praw człowieka zawarta przez państwa członkowskie Rady Europy. Konwencja została otwarta do podpisu 4 listopada 1950 r., a po uzyskaniu niezbędnych 10 ratyfikacji weszła w życie 3 września 1953 r. Stronami Konwencji jest wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy (jest to obecnie warunek członkostwa w tej organizacji).

4 Organizacje zajmujące sie kontrolą przestrzegania praw człowieka
Amnesty International – międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom. Organizacja jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z 1977 roku za "wkład w umacnianie podstaw wolności, sprawiedliwości, a tym samym pokoju na całym świecie". Amnesty International finansuje swoją działalność głównie ze składek członkowskich i datków od indywidualnych osób. Amnesty nie przyjmuje jakiejkolwiek pomocy rządowej, a przyjmowanie datków od przedsiębiorstw i innych organizacji podlega licznym obostrzeniom.

5 Human Rights Watch (HRW) – pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka, powstała w 1988 z przekształcenia Helsinki Watch. Początki organizacji sięgają roku 1978, gdy Helsinki Watch zostało założone przez Robert L. Bernstein, Aryeh Neier (został jej piewrszym dyrektorem) i Jeri Laber, w związku z realizacją postanowień KBWE. Siedziba HRW znajduje się w Nowym Jorku. Zajmuje się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka w różnych rejonach świata. Skupia się przede wszystkim na obronie wolności słowa i przekonań, zwalczaniu cenzury, zapewnieniu oskarżonym prawa do uczciwego procesu i ewentualnego azylu, przeciwdziała zabójstwom politycznym, zapobiega torturom i arbitralnemu pozbawianiu wolności, ochronie praw kobiet (w tym prawa do aborcji) i praw dziecka, zwalczaniu przekazywania broni reżimom i partyzantom naruszającym prawa człowieka. Dyrektorem HRW jest od 1993 roku Kenneth Roth.

6 ONZ - stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. Idea powołania nowej organizacji, powstała jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, na konferencji w Teheranie w Jej głównym pomysłodawcą był prezydent USA Franklin Delano Roosevelt, a jej nazwę zaproponował premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill (określenie "narody zjednoczone" w trakcie wojny stosowano nieraz dla Aliantów).

7 Przyczyny łamania praw człowieka na świecie
- Ekonomiczne - brak umiejętności wyegzekwowania praw jej przysługujących. - Kulturowe – religia, obyczaje, prawa i tradycja z innych kultur. - Prawne - liczne państwa świata nie zostały związane konwencjami, gdyż uznały je za niezbyt doskonałe, oraz za bardzo restrykcyjne albo ograniczające skuteczność prowadzonej przez nie polityki. - Polityczne - coraz bardziej cywilizowany oraz coraz powszechniej przestrzega reguł demokracji, to jednak nadal w wielu krajach mają miejsce rządy autorytarne, które nie dopuszczają do realizacji praw politycznych albo które uznają je wyłącznie formalnie.

8 Wykaz państw, w których prawa człwieka są naruszane
Brima – werbowanie i zmuszanie mieszkańców do ciężkich prac przez armie nad budową gazociągu. Chiny – łamanie większości praw : prawo do wolności wypowiedzi, prawo posiadania, ale również prawo do życia, co wydaje się absurdalne. Lecz gdy w ChRL, kiedy już ktoś trafi przed sąd nie ma praktycznie żadnych szans aby się wybronić, jest się pozbawionym wszelkich praw. Jest torturowany aby wymusic zeznania. Rosja - nagminnie łamane są podstawowe prawa człowieka: stosowanie tortur przez funkcjonariuszy państwowych (pobicia, rażenie prądem, gwałty, wiązanie w niewygodnych pozycjach - przypadki tortur zdarzają się najczęściej w aresztach podczas pierwszych godzin po aresztowaniu, jeszcze przed postawieniem zarzutów.).

9 Tybet - brutalne traktowanie ludności, godząc w ich godność i życie.
Polska – izba wytrzeźwień (maltretowanie i bezkarne zatrzymywanie nietrzeźwych), Armia (nadużycie siły wobec rektutów). Ameryki (Poludniowa I Północna) - sprawcy dawnych i obecnych zbrodni cieszą się bezkarnością, torturowanie i maltretowanie więźniów i osób zatrzymywanych, prześladowanie obrońców praw człowieka. W Kolumbii, natomiast jej mieszkańcy padają ofiarami okrutnych zbrodni popełnianych przez siły zbrojne i ugrupowania paramilitarne. USA – gwałty i inne formy nadużyć sexualnych, okrutne i poniżające stosowanie kajdan wobec kobiet ciężarnych lub obłożnie chorych. Niedostateczny jest również dostęp do opieki medycznej i psychologicznej.

10 Bliski wschód – egzekucje, tortury i nieuczciwe procesy sądowe.
Turcja – tortury w więzieniach, zabójstwa I egzekucje pozasądowe dokonywane przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa, gwałty. Tunezja - tortury i okrutne traktowanie. Afryka – rózne konflikty zbrojne. Egipt - popieranie zakazanych grup islamskich pozostawało pozbawionych wolności bez oskarżenia lub sądu. Tortury i znęcanie się nad osobami pozbawionymi wolności.

11 Zdjęcia Egipt Źródło – Autor zdjęcia – nieznany

12 Polska Źródło – fot. commons.wikimedia.org Autor zdjęcia – nieznany

13 Źródło – http://www.lodzprawczlowieka.pl
Afryka Źródło – Autor zdjęć – nieznany

14 Autor zdjęcia – nieznany
Palestyna Autor zdjęcia – nieznany Źródło: :

15 Holokaust w czasie II wojny światowej - Europa
Źródło – Autor – Magdalena Januszewska Autor zdjęcia – nieznany

16 Chiny http://mateuszjakubowski.blox.pl/html
Źródło – Autor zdjęcia – nieznany

17 Tybet Źródło – http://www.gazeta.pl Autor zdjęcia - nieznany

18 Tybet http://dmm.pinger.pl/m/212293 Źródło – http://dmm.pinger.pl
Autor zdjęcia - nieznany

19 Bibliografia http://pl.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
t=blog&id=38&Itemid=185

20 Autorzy Bartek Orzechowski Kamil Patajewicz Krystian Piotrowicz
Arkadiusz Sosnowski Damian Wałęsa Mateusz Wałęsa Kl. I MM


Pobierz ppt "Łamanie Praw Człowieka na świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google