Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa człowieka – potrzebą współczesnego świata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa człowieka – potrzebą współczesnego świata"— Zapis prezentacji:

1 Prawa człowieka – potrzebą współczesnego świata

2 Prawa Człowieka to pewien zestaw praw, które przysługują każdemu człowiekowi z racji jego godności ludzkiej. Nie można się ich zrzec (są one niezbywalne) ponadto są niezależne od panującej władzy, naturalne – co oznacza, że obowiązują zawsze, bez konieczności potwierdzania ich przez aktualnie panujące władze a także niepodzielne, co oznacza, że obowiązują jako nienaruszalny pakiet tworząc razem integralną całość.

3 powszechny - obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi
przyrodzony - przysługują każdemu od chwili urodzenia niezbywalny - nie można się ich zrzec nienaruszalny - istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane naturalny - obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową niepodzielny - wszystkie stanowią integralną i współzależną całość Każde państwo ma obowiązek ochrony tych praw, niezależnie od swojego ustroju i krajowej regulacji prawnej. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Międzynarodowa encyklopedia prawa publicznego podaje, że prawami człowieka są te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa. ” — Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

4 Wnioski wyciągnięte z II wojny światowej sprawiły, że coraz więcej rządzących zaczęło zwracać uwagę na przestrzeganie praw ludzi. W 1945 roku została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych przez blisko 40 państw a rok później została powołana Komisja Praw Człowieka, która rozpoczęła pracę nad stworzeniem deklaracji uniwersalnych praw ludzkich. Ostatecznie została ona podpisana jako Powszechna Deklaracja Praw człowieka w 1948 roku a w 1966 w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych powstały Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.

5 Przestrzeganie Praw Człowieka, które traktowane są jako podstawowe, należące się każdemu, jest podstawą sprawiedliwości i zachowania pokoju na świecie. Historia tworzenia się aktualnie obowiązujących Praw Człowieka jest bardzo odległa. Już w XIII wieku została wydana w Anglii Wielka Karta Swobód, w ramach której każdy obywatel danego kraju nie mógł być bezkarnie uwięziony albo wygnany z zajmowanej przez siebie posiadłości.

6 W ramach aktualnie obowiązujących dokumentów, każdy człowiek ma prawo do życia, wolności wyznania, decydowania o swoim życiu a także rzetelnego sądu. Oprócz tego został wprowadzony zakaz torturowania oraz zniesione zostało niewolnictwo.

7 Demokracja Zabezpieczeniem Praw Człowieka
Na świecie jest wiele miejsc, w których prawa człowieka to tylko dwa niewiele znaczące słowa. W wielu częściach świata PRAWA CZŁOWIEKA są nagminnie łamane, jest ich tak wiele ze nie sposób ich wszystkich wymienić. Do państw które nagminnie łamią prawa człowieka należą między innymi: Meksyk, Egipt, Indonezja, Rosja, RPA, Izrael. Kamerun, Kenia, Nigeria, Ruanda. Można także do listy dodać Chile gdzie prawa człowieka to po prostu słowa i nic więcej. Za rządów władz demokratycznych prawa człowieka były przestrzegane

8 W niektórych państwach ludzie boją się, nie czują się bezpiecznie
W niektórych państwach ludzie boją się, nie czują się bezpiecznie. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, są to miejsca gdzie wciąż odbywają się wojny, ataki terrorystyczne itp. Ludzie tam mieszkający bardzo boją się, że niedługo np. będąc w sklepie stracą życie. Przecież jak podają nam media, ciągle podkładane są bomby lub inne środki wybuchowe prawie w każdym miejscu nawet w super markecie, bądź też są napady terrorystów czy szaleńców z bronią na miejsca publiczne. Nie tylko tam gdzie toczą się wojny ludzie boja się o własne życie. Na pewno po 11 września 2001r. każdy zauważył, że nawet w samolocie czy w miejscu pracy w wyniku terroryzmu można stracić zdrowie a nawet życie.

9 Wolność-to słowo z pewnością kojarzy się każdemu człowiekowi z czymś normalnym i na dzisiejsze czasy bardzo realistyczne. Lecz istnieją przypadki gdzie ludzie brani są pod niewolę, lub traktowani są jako przedmiot okupu. Na pewno nikt z nas nie chciałby się znaleźć kiedykolwiek w powyższej sytuacji. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to istnieje takie powiedzenie „W dzisiejszych czasach już nigdzie nie jest bezpiecznie”. Na pierwszy rzut oka może wydać się to zbyt absurdalne i alogiczne. Jednak, gdyby „spojrzeć” na to zdanie dokładniej, okazuje się, że taka jest prawda. Chociażby nawet na ulicy nie możemy być całkowicie pewni, że nie zostaniemy obrabowani lub jakieś małe dziecko nie zostanie na siłę wciągnięte do samochodu, czyli po prostu porwane.

10 Oczywiście prawo i specjalne służby starają się pomóc ofiarom
Oczywiście prawo i specjalne służby starają się pomóc ofiarom. Próbują złapać bandytę, mordercę czy szaleńca oraz zapobiegać różnego rodzaju atakom. Jednak nie zawsze to pomaga. Kiedy najwyższe władze nie potrafią pokonać terroryzmu lub groźnych organizacji czy osób, wszyscy zaczynają czuć się niepewnie i bardzo boją się o to co będzie jutro. Prawo dba o poczucie naszego bezpieczeństwa o prawo do życia i wolności, lecz na pewno nie może nam zapewnić tego w 100%. 100%

11 Np. gwałcone kobiety, bite dzieci nie potrafią lub nie chcą opowiadać o swoich problemach.
Amnesty International, jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Jej członkowie dobrowolnie poświęcają swój czas i energię, solidaryzując się z ofiarami przypadków naruszeń praw człowieka. Podstawową formą działalności Amnesty International jest prowadzenie kampanii, bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka, ale na tym jej praca się nie kończy. Członkowie AI (Amnesty International) podejmują praktyczne i skuteczne kroki w celu powstrzymania tych naruszeń. AI jest zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić zwykłym ludziom wypowiedzenie się na rzecz osób zagrożonych naruszeniem praw człowieka. Podstawą działalności AI jest międzynarodowa solidarność. Główne przyczyny łamanie praw człowieka, to odmienności: przekonania polityczne, odmienności rasowe, kulturowe, religijne.

12 Szari’at - dobra droga W języku polskim zwykło się używać terminu szari’at na określenie prawa muzułmańskiego. Początkowo jednak w arabskiej terminologii prawniczej funkcjonowało określenie ”fiqh”, czyli nauka. Szari’a to „dobra droga”, po której powinni kroczyć wierni. W literaturze[proponowane jest rozumienie pojęcia szari’at jako zespołu przepisów regulujących życie muzułmanów.  W świecie islamu prawo ma ogromne znaczenie, jest bowiem głosem samego Boga. Jeżeli zatem chcemy poznać tą fascynującą kulturę, musimy poznać i prawo. Jak bowiem pisał prof.Józef Bielawski: „Prawo islamu jest ściśle związane z religią, toteż przepisy prawne mają w zasadzie sankcję religijną. Poznanie prawa muzułmańskiego jest kluczem do zrozumienia natury społeczeństwa muzułmańskiego i kultury islamu w ogóle”. Fiqh zaś jest muzułmańską nauką obejmującą rozważania teoretyczne i ustalenia praktyczne dotyczące obowiązków oraz praw. Pojęcie to porównywane bywa także z rzymskim terminem „iurisprudentia”

13 EUROPA Pomimo iż nasz kontynent jest kolebką kultur i narodów powszechnie znane są przykłady łamanie praw człowieka: od prawa do życia, przez wyznanie, do prawa dostępu do nauki, dla każdego. W latach 90-tych w Kosowie policja prześladowała każdego: „... Odciągnęli ode mnie mojego syna... Kazali mu się położyć, zrewidowali go, kazali mu wstać i znów się położyć... Widziałam na własne oczy, jak przygotowują broń do strzału... Obaj wystrzelili z automatów, trysnęła krew z klatki piersiowej... Widziałam to na własne oczy, krzyczałam „Boże, ufam Tobie, to niemożliwe”... Widziałam, jak leżał, jakby spał. Chciałam podejść - odepchnęli mnie... Jeden skierował w moją stronę lufę automatu...” „... Dwóch policjantów weszło do autobusu i zaczęło sprawdzać nasze dowody osobiste... Jeden z policjantów, ciągnąc mnie za włosy, wywlókł mnie z autobusu. Zostałem przewieziony na posterunek policji... Tam zaczęło się bicie i tortury... Jeden z policjantów wyjął nóż i wyrył mi na klatce piersiowej literę „S” ( S - symbolu nacjonalistycznego serbskiego hasła wzywającego do „jedności Serbów”).

14 AZJA Amnesty International zaniepokojony nagminnym łamaniem praw człowieka, polegających na prześladowaniach i torturach głównie za poglądy polityczne, zaczęła prowadzić światową kampanie przeciw łamaniu PC (Praw Człowieka) w Chinach. Presja światowej opinii publicznej i niezbędność bardziej otwartej polityki zagranicznej w związku z wprowadzanymi reformami gospodarczymi doprowadziły do pewnego złagodzenia sytuacji praw człowieka: opadł nieco poziom lęku, wypuszczono na wolność (zmuszając równocześnie do emigracji) kilku czołowych dysydentów, głośno było o podpisaniu przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej dwóch wiodących międzynarodowych konwencji gwarantujących ochronę praw człowieka i o korzystnych zmianach w kodeksie karnym. Stany Zjednoczone i rządy państw - członków Unii Europejskiej rozpoczęły zinstytucjonalizowany dialog z władzami Chin na temat sytuacji praw człowieka. Ludzie zaczęli sięgać po swoje prawa: były usiłowania legalizacji niezależnych organizacji związkowych i niezależnej partii politycznej Spotkało się to z brutalną reakcją - nową falą aresztowań działaczy politycznych i represji wobec grup wyznaniowych. Dał temu wyraz prezydent ChRL Jiang Zemin w swoim przemówieniu w grudniu roku mówiąc, iż należy - zdusić w pąku każde działanie, które destabilizuje sytuację polityczną w kraju" Jiang Zemin

15 AMERYKA PŁN. I PŁD. W Stanach Zjednoczonych często opisuje się przypadki łamania praw człowieka wobec kobiet przebywających w więzieniach i aresztach. Popularne są zgwałcenia i inne formy nadużyć seksualnych, okrutne i poniżające stosowanie kajdan wobec kobiet ciężarnych lub obłożnie chorych. Niedostateczny jest również dostęp do opieki medycznej i psychologicznej. USA nie ratyfikowały podstawowych traktatów dotyczących praw człowieka i zarezerwowały sobie prawo do nie wprowadzania w życie niektórych ważnych postanowień tych traktatów, które zostały ratyfikowane. Nie zezwalają mieszkańcom USA na wnoszenie skarg na łamanie praw człowieka do międzynarodowych instytucji kontrolujących przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań. Szczególnie brutalnym gwałcicielem praw człowieka w USA jest policja, która jest praktycznie bezkarna w swoim postępowaniu. Liczne przypadki brutalnego pobicia, gwałtu czy zabójstw ze strony policjantów amerykańskich były albo całkiem wyciszane albo policjanci byli uniewinniani po procesach przypominających farsę. Działo się tak i dzieje pomimo ostrych protestów ze strony obrońców praw człowieka. Jednak na prawdziwe piekło skazani są ludzie osadzeni w amerykańskich więzieniach. Pozbawieni praktycznie elementarnych praw do godnego traktowania, są oni bici, gwałceni i poniżani. Najbardziej kontrowersyjna jest jednak w USA kara śmierci, która obowiązuje w niektórych stanach. Narusza ona jeden z głównych punków obrony praw człowieka – prawa do życie. Śmierć nie rozwiązuje żadnego problemu, a jest tylko zemstą.

16 Łamania praw człowieka, nie da się wyeliminować poprzez ignorowanie problemów, jakie dotykają nie tylko kraje biedne, ale także kraje wysoko rozwinięte. Za łamanie praw człowieka, w dużej mierze, odpowiedzialne jest państwo. Ład i prawo, jakie stanowi. Jeśli dla państwa nie liczy się jednostka oraz całe społeczeństwo, to można się w nim bez problemu doszukać łamania praw człowieka. Łamanie praw człowieka dotyka wszystkie kraje, od najbiedniejszych i zacofanych do najbogatszych i najbardziej rozwiniętych takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Do walki o równość praw człowieka powinni się włączyć wszyscy, jednak największe znaczenie ma państwo i jego wewnętrzna polityka.

17 Dziękujemy za uwagę !!! Ic


Pobierz ppt "Prawa człowieka – potrzebą współczesnego świata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google