Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ale to już było i nie wróci więcej…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ale to już było i nie wróci więcej…"— Zapis prezentacji:

1 Ale to już było i nie wróci więcej…
Źródło:

2 Ale to już było i nie wróci więcej…

3 Ale to już było i nie wróci więcej…
Żródło: Żródło:

4 Ale to już było i nie wróci więcej…
Źródło: wrzuta.pl

5 Ale to już było i nie wróci więcej…

6 Ale to już było i nie wróci więcej…

7 Ale to już było i nie wróci więcej…
Źródło: foto.demonomania.pl

8 Wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole
20 lat wspólnie … Wybory Samorządowe Wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole

9 Moja gmina Borek Wielkopolski

10 HISTORIA POWSTANIA MIASTA
Dzisiejsze miasteczko Borek Wlkp. na początku było wsią Borowo, leżącą nad krętym strumieniem Pogony. W 1392 roku Zdzież otrzymał prawa miejskie. Po pożarze w 1423 roku lokowany na nowym miejscu uzyskał nazwę Zdzież - Borek. Założycielem miasta Borek na prawie magdeburskim byli Polacy. Pierwszym właścicielem Borku był szlachcic Mikołaj ze Zdzieża. Miasto,  mimo niezbyt dogodnego położenia, rozwijało się w szybkim tempie. Ludność cieszyła się zupełną swobodą i korzystała w całej pełni z przysługujących jej praw. W większości trudniła się rzemiosłem, handlem, a mniej rolnictwem. XV-wieczny Borek, jak przystało na porządne miasteczko, miał brukowane wszystkie ulice i rynek…

11 Ratusz w Borku Wielkopolskim
Siedziba Władz Miejskich powstała w 1853 roku. Przez wiele lat stan budynku pozostawiał wiele do życzenia. Od dawna planowany remont zakończył się w 2010 roku.

12 Efekt remontu

13 Przedstawiamy naszą władzę…
Nasza gmina leży w woj. wielkopolskim. Należy do powiatu gostyńskiego. Liczy prawie 9000 mieszkańców. Stolicą jest Borek Wielkopolski, a jej Burmistrzem p. Marian Jańczak. który kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Gminy p. Elżbiety Pawlak Obowiązki Przewodniczącego Rady Miejskiej pełni p. Roman Kręciołek.

14 Sanktuarium MB Pocieszenia na Zdzieżu

15 We wschodniej części miasta, na jego skraju, przy ulicy Zdzież położone jest Sanktuarium Maryjne. Świątynia potocznie nazywana jest "Klasztorem". W kościele znajduje się obraz Matki Bożej Boreckiej, który zasłynął wieloma łaskami i cudami.

16 Rynek pracy Po likwidacji PGR – ów oraz innych państwowych i spółdzielczych zakładów pracy druzgocąco wzrosła w naszej gminie liczba osób bezrobotnych. Odpowiedzią na zaistniały problem stały się nowe miejsca pracy utworzone przez lokalnych przedsiębiorców. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 200 podmiotów gospodarczych, w których znajdują zatrudnienie mieszkańcy Borku i okolic.

17 Wyniki ankiety „Czy zauważa pani/pan zmiany w gminie po 1990 r. ?”

18 Wyniki ankiety

19 A tak o gminie wypowiadali się nieliczni ankietowani
1 % ankietowanych -”Nic się nie zmieniło.” „Kiedyś było lepiej”

20 Gmina dzieciom Na terenie gminy powstało kilka placów zabaw dla dzieci. Plac zabaw w Borku Wlkp.

21 Gmina dzieciom Plac zabaw w Zimnowodzie

22 Gmina dzieciom Skatepark w Borku Wlkp.

23 Gmina współorganizuje festyny szkolne i środowiskowe.
Gmina dzieciom Gmina współorganizuje festyny szkolne i środowiskowe.

24 Gmina dzieciom W odpowiedzi na zadane w przeprowadzonych wśród mieszkańców wywiadach pytanie dotyczące oferty edukacyjnej usłyszeliśmy : „ Kiedyś była tylko jedna szkoła w mieście. Obecnie dzieci i młodzież uczą się w nowych budynkach, wyposażonych w odpowiednie pomoce naukowe. przystosowanych do osób niepełnosprawnych..” p. Renata Walczak

25 Szkoła Podstawowa w Zimnowodzie
„ Na terenie naszej gminy powstała w 2001 r. nowa szkoła w Zimnowodzie. Do tej pory zajęcia odbywały się w bardzo starym , ciasnym , bez sali gimnastycznej budynku. „Z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły podjęto w 1992 r. decyzję o konieczności budowy nowej szkoły. Przy budowie szkoły ogromny wkład miały władze samorządowe, rodzice dzieci uczęszczających do szkoły oraz mieszkańcy okolicznych wsi. Bezinteresownie pracowali na terenie budowy”. P. Roman Szymczak – absolwent szkoły w Zimnowodzie

26 Zespół Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum w Zimnowodzie
Budynek szkoły Nowoczesna hala sportowa

27 W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
Oto wybrane wypowiedzi mieszkańców naszej gminy dotyczące kwestii bezpieczeństwa: „Na terenie gminy działa 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z czego 5 posiada na wyposażeniu samochody pożarnicze. Wyszkolonych i gotowych do niesienia pomocy jest 300 zarejestrowanych strażaków ratowników” Prezes OSP Głoginin

28 W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
„Uważam , że Borek jest miastem bardzo bezpiecznym. O taki stan dbają policjanci , którzy pracują w odnowionym budynku po starej przychodni.” p. Renata Walczak „Mobilne patrole policji kontrolują sytuację na drogach”. mieszkanka Celestynowa Policja dba o porządek, ale na drogach nadal jest niebezpiecznie ze względu na coraz większą ilość pojazdów.” rencistka z Leonowa

29 W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
„Dumą naszej gminy jest powstała w ostatnich latach obwodnica , która skutecznie odciążyła ruch w mieście zmniejszając liczbę wypadków” rolnik z Bolesławowa

30 Gmina dzieciom „Gmina zakupiła autobusy dowożące uczniów naszej gminy do szkół” P. Mieczysław Dębowiak

31 Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie
Gmina otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych Znajdzie w nim zatrudnienie 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te będą pracowały przy usługach pralniczych, przygotowaniu drewna na opał. Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie

32 Gmina dla środowiska Na pytanie o poprawę jakości środowiska naturalnego ankietowani odpowiadali: „Jakość środowiska naturalnego poprawiła się . Zbudowano oczyszczalnię ścieków, kanalizację, gazociągi. Wprowadzono pojemniki do segregacji śmieci. ” p. Małgorzata Jańczak “ Gospodarka odpadami opiera się o nowe wysypisko odpadów stałych zlokalizowane na tracie z Borku do Siedmiorogowa” p. Roman Szymczak

33 Gmina dla środowiska „ Utworzono zbiornik retencyjny w Jeżewie. Akwen wkomponowany jest w okoliczny las. Stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców gminy.” mieszkaniec Bolesławowa

34 Gmina dla środowiska “Dzięki staraniom wadz gminy w Borku Wlkp. uruchomiono ekologiczną rafinerię produkujacą paliwa z rzepaku. Prowadzi ją spółka Biopal . W firmie znajdzie zatrudnienie kilkadziesiąt osób.” mieszkaniec Bruczkowa

35 Nasze marzenia … na kolejne lata
Ścieżki rowerowe Nowoczesny Dom Kultury dla dzieci i młodzieży, świetlice wiejskie dla dzieci Miasteczko ruchu drogowego Korty tenisowe, boiska do piłki koszykowej

36 Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które udzieliły wywiadu do niniejszej prezentacji.
Prezentację przygotowali młodzi , piękni i wspaniali… a przede wszystkim s k r o m n i… uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie Malwina Marciniak – uczennica klasy trzeciej gimnazjum Dominika Marcinkowska – uczennica klasy trzeciej gimnazjum Jędrzej Lis – uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej Przy wsparciu nauczycielek p. Barbary Krzekotowskiej p. Bogumiły Zaremba – Serek Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Ale to już było i nie wróci więcej…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google