Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Podręczniki do nauczania języka polskiego zgodne z nową podstawą programową na II etapie kształcenia Program 9.00–9.10 – powitanie uczestników 9.10–9.20 – Funkcje i cechy dobrego podręcznika przedmiotowego – wystąpienie Małgorzaty Roszak, ekspertki przedmiotowej ds. języka polskiego dla szkoły podstawowej 9.20–11.00 – prezentacje zaproszonych wydawnictw (Nowa Era, WSiP, STENTOR, Operon, GWO) 11.00–11.05 – zakończenie części konferencyjnej 11.05 – możliwość zapoznania się z ofertą wydawnictw w holu, zakupu wybranych publikacji, odbiór upominków, serwis kawowy Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.

2 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Cel spotkania Uczestnik pozna: źródła wiedzy o podręcznikach zgodnych z nową podstawą programową; funkcje podręcznika wg W. Okonia; kryteria oceny podręcznika do języka polskiego wg prof. Z. Urygi; ofertę wydawnictw: Nowa Era, WSiP, STENTOR, GWO, OPERON. Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.

3 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
O podręcznikach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Dz.U. nr 89, poz. 730 Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.

4 Funkcje podręcznika wg W. Okonia
Informacyjno-poznawcza - podręcznik jest dla ucznia swoistym, ale nie jedynym źródłem poznania świata; dobry podręcznik cechuje harmonia treści i formy. Badawcza - podręcznik pełni ją przez pobudzanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, poprzez stopniowe wprowadzanie ich do samodzielnego podejmowania działań na skalę im dostępną. Praktyczna - materiał do ćwiczeń i zadań wyrabiających różne umiejętności, sprawności praktyczne. Samokształceniowa - budzenie i rozwijanie zdolności poznawczych ucznia, jego zainteresowań i pozytywnej motywacji do uczenia się.

5 Kryteria oceny podręczników do przedmiotu „język polski” wg Z. Urygi
Merytoryczne Czy zachowane są proporcje między literaturą, kultura i kształceniem językowym? Co przeważa: fakty, informacje czy zróżnicowane interpretacje procesów i zjawisk? Jak widziany jest adresat podręcznika, czy podręcznik zaprasza go do samodzielnego myślenia i działania? Dydaktyczne Czy dobór tekstów i treści kształcenia jest zgodny z podstawą programową? Czy wpisuje się w założenia reformy? Czy i w jaki sposób podręcznik sprzyja rozwojowi intelektualnemu, duchowemu, kulturalnemu uczniów? Czy treści podawane są przejrzyście, dostępnym językiem? Czy podręcznik prowokuje ucznia do działań twórczych? Czy rozwija krytycyzm? Jak rozwija świadomość historycznoliteracką? Jak uczy stosowania różnych kontekstów w interpretacji dzieł artystycznych? Czy tworzy sytuacje prowokujące do komunikowania się i wymiany poglądów? Jak kieruje pracą umysłową uczniów, jak uczy samokształcenia? Jaką rolę pełni obudowa metodyczna (pytania, polecenia, zadania kontrolne)?

6 Kryteria oceny podręczników do przedmiotu „język polski” wg Z. Urygi
Edytorskie Jaki jest kształt edytorski podręcznika? (jeden usystematyzowany wykład o przedmiocie; tenże + wybory tekstów z obudową metodyczną, ewentualnie z książką dla nauczyciela; wyłącznie antologie tekstów literackich i paraliterackich oraz naukowych wraz z ćwiczeniami i in.); podręczniki łączne (język, literatura, sztuka, kultura masowa) czy rozłączne? Czy istnieje związek między czynnikami typograficznymi (czcionka, kolor, schemat, ryciny, reprodukcje) a koncepcją edukacyjną podręcznika? Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.

7 Dla kogo jest podręcznik?
Dla ucznia przekazuje mu uporządkowaną, konkretną wiedzę, ale i uczy szukania tej wiedzy w innych źródłach; uczy go myśleć i działać samodzielnie, ale daje wzorce, narzędzia, klucze do analizy, interpretacji, wartościowania; przekazuje wiedzę obiektywną i niezależną, ale w sposób atrakcyjny; jest swoistą reklamą literatury, kultury wysokiej, sztuki niełatwej, pamiętając o psychologicznych uwarunkowaniach odbiorcy; Dla nauczyciela umożliwi realizację podstawy programowej i przyjętych programów nauczania; podsunie wartościowe i efektywne metody nauczania; zainspiruje go do stosowania nowych metod, form pracy;

8 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
„Kilkutysięczna grupa polonistów to nie jest armia leni, czekających jedynie na produkt, który zastąpi ich w pracy, ale to pełni pasji ludzie, którzy mimo wszechogarniającego nastroju beznadziei - oczekują inspiracji do bycia twórczym, samodzielnym, wolnym w dokonywaniu wyborów” . Anna Janus-Sitarz Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.

9 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Propozycje 17 lutego 2012 r. Forum Literackie poświecone twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej /Książnica Pomorska początek godz / 10 marca 2012 r. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 24 marca 2012 r. Wydawnictwo STENTOR Małgorzata Roszak Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, tel , r.


Pobierz ppt "Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google