Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

e-PUAP czas na wdrożenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "e-PUAP czas na wdrożenie"— Zapis prezentacji:

1 e-PUAP czas na wdrożenie
Plan realizacji portalu informacyjnego projekt Wrota Polski Ministerstwa Nauki i Informatyzacji e-PUAP, r. Marek Słowikowski

2 Etapy rozwoju portalu informacyjnego – Etapy rozwoju architektury portalu informacyjnego zdefiniowane na podstawie ewolucji roli e-PUAP Plan realizacji portalu informacyjnego a plan realizacji platformy MOST – etapy rozwoju portalu informacyjnego na tle rozwoju platformy MOST Plan realizacji portalu informacyjnego a program Wrota Polski – rozwój portalu informacyjnego na tle programu Wrota Polski e-PUAP, r. Marek Słowikowski

3 Etapy rozwoju portalu informacyjnego
e-PUAP, r. Marek Słowikowski

4 Etapy rozwoju portalu informacyjnego – Etapy rozwoju architektury portalu informacyjnego zdefiniowane na podstawie ewolucji roli Wrót Polski Plan realizacji portalu informacyjnego a plan realizacji platformy MOST – etapy rozwoju portalu informacyjnego na tle rozwoju platformy MOST Plan realizacji portalu informacyjnego a program Wrota Polski – rozwój portalu informacyjnego na tle programu Wrota Polski Etapy rozwoju portalu informacyjnego Konieczność wprowadzenia Etapu 0 (Wspólnota) Omówienie poszczególnych etapów Etap 1. Katalog Etap 2. Bramka Etap 3. Notyfikator / koordynator Podsumowanie – realizacja wszystkich etapów (kolejność implementacji funkcjonalności) e-PUAP, r. Marek Słowikowski

5 Etap 0: Portal wspólnotowy (ang. community)
UDOSTĘPNIONE UDOSTĘPNIONE SYNDYKACJA USŁUGI USŁUGI TREŚCI WWW WAP SMS E - MAIL GUI Formularze Kampanie Współpraca marketingowe ( np . forum dysk.) Katalog usług Agregacja treści CMS Wyszukiwanie PORTAL Personalizacja Krytyczne dla rozwoju społeczności architektów jest jak najwcześniejsze uruchomienie forum dyskusyjnego Etap 0. Portal wspólnotowy – Portal wspólnotowy powinien być uruchomiony jak najszybciej, we wczesnych fazach projektu. Jego celem będzie gromadzenie informacji na temat standardów stosowanych w administracji państwowej, wspomaganie federacji architektów oraz przekazywanie społeczności specjalistów oraz prasie bieżących informacji na temat Wrót Polski. Portal wspólnotowy może bazować na innej architekturze niż docelowe Wrota Polski (np. Open Source), jeśli przyspieszy to jego uruchomienie. e-PUAP, r. Marek Słowikowski

6 Role a rozwój Wrót Polski
Postulujemy rozpoczęcie budowy e-PUAP od udostępniania usług w formie Katalogu. Pozwoli to na: Dokładne opisanie usług już dostępnych w formie elektronicznej Rozpoczęcie budowy wspólnoty (federacji) architektów (pochodzących z różnych jednostek administracji) Szybkie dostarczenie, realnych efektów w postaci działającego systemu Równolegle z rozwojem Wrót Polski powinien następować rozwój federacji architektów Zbudowanie federacji architektów pozwoli na ustalenie wspólnych standardów komunikacji na najprostszym poziomie (format dokumentów, bramka, wywoływanie usług z poziomu Wrót i oferowanie usług) i realizację wybranych usług w modelu Bramy. Zbudowanie federacji architektów pozwoli na przygotowanie wspólnego repozytorium standardów dokumentów, które wspólnie zarządzane może stanowić podstawę do rozwoju e-PUAP w kierunku roli Koordynatora. e-PUAP, r. Marek Słowikowski

7 Role a rozwój wspólnoty architektów (federacji)
Koordynator Notyfikator Bramka rozwój organizacyjny i komunikacyjny Wrót Polski Katalog Samodzielne odkrywanie usług przez zespół Wrót Polski Komunikacja z architektami w jednostkach administracyjnych (minimalny wspólny standard) Wspólnota dookoła Wrót (Wrota traktowane jako wspólny kanał komunikacji z obywatelem) Współpraca (Wspólna praca nad rozwojem Wrót Polski oraz standardów) e-PUAP, r. Marek Słowikowski

8 Podsumowanie kolejności etapów
USŁUGI WSPÓLNE PLATFORMA KOMUNIKACYJNA - MIDDLEWARE ADAPTER system jednostki adm. portal centrum płatności kwalifikowane certyfikacyjne MOST SUBSRIBER MANAGEMENT AUTORYZACJA AUTENTYKACJA IAAA Procesy pracy ( workflow /BPM) Procesor zdarzeń Podpis cyfrowy Katalog usług Płatności elektroniczne WARSTWA INTEGRACJI PORTAL CMS Agregacja treści Katalog usług Personalizacja Wyszukiwanie Kampanie marketingowe Współpraca np . forum dysk.) Formularze UDOSTĘPNIONE USŁUGI WWW WAP SMS E MAIL GUI SYNDYKACJA TREŚCI PUNKT STARTU PROJEKTU PUNKT STARTU ETAPU 2 Podsumowanie poprzednich czterech slajdów Na czerwono zaznaczono elementy do budowy w etapie 0 (Wspólnota) i etapie 1 (Katalog) Na brązowo zaznaczono elementy do budowy w etapie 2 (Bramka) Na niebiesko zaznaczono elementy do budowy w etapie 3 (Notyfikator i Koordynator) Wdrożenie kanału mobilnego (WAP/SMS) zakłada iż w ramach Wrót funkcjonują mechanizmy notyfikacji obywatela (rola: Notyfikator). e-PUAP, r. Marek Słowikowski

9 Plan realizacji portalu informacyjnego a plan realizacji platformy MOST
e-PUAP, r. Marek Słowikowski

10 Etapy rozwoju portalu informacyjnego – Etapy rozwoju architektury portalu informacyjnego zdefiniowane na podstawie ewolucji roli Wrót Polski Plan realizacji portalu informacyjnego a plan realizacji platformy MOST – etapy rozwoju portalu informacyjnego na tle rozwoju platformy MOST Plan realizacji portalu informacyjnego a program Wrota Polski – rozwój portalu informacyjnego na tle programu Wrota Polski Plan realizacji portalu informacyjnego a plan realizacji platformy MOST Zależności czasowe portal – MOST Zależności funkcjonalne portal - MOST e-PUAP, r. Marek Słowikowski

11 Zależności czasowe Portal MOST czas zależy od Etap 0 Wspólnota Etap 0
Platforma komunikacyjna Produktem każdego etapu jest działający, gotowy do użytku portal informacyjny Etap 1 Katalog Etap 1 Platforma usługowa Etap 2 Bramka zależy od Etap 2 Broker informacyjny (zarządzanie procesami / notyfikacje) Etap 3 Notyfikator i Koordynator czas e-PUAP, r. Marek Słowikowski

12 Plan realizacji portalu informacyjnego a program Wrota Polski
e-PUAP, r. Marek Słowikowski

13 Zawartość opracowania Spis treści
Plan realizacji portalu informacyjnego a program Wrota Polski Położenie planu realizacji na tle programu Wrota Polski Etapy rozwoju portalu informacyjnego – Etapy rozwoju architektury portalu informacyjnego zdefiniowane na podstawie ewolucji roli Wrót Polski Plan realizacji portalu informacyjnego a plan realizacji platformy MOST – etapy rozwoju portalu informacyjnego na tle rozwoju platformy MOST Plan realizacji portalu informacyjnego a program Wrota Polski – rozwój portalu informacyjnego na tle programu Wrota Polski e-PUAP, r. Marek Słowikowski

14 Plan realizacji usług publicznych
wdrożenie portalu (etapy 0 i 1) wdrożenie portalu (2 etap) wdrożenie portalu (3 etap) e-PUAP, r. źródło: McKinsey Marek Słowikowski

15 e-PUAP, r. Marek Słowikowski

16 e-PUAP, r. Marek Słowikowski

17 Dziękuję za uwagę marek.slowikowski@mnii.gov.pl
e-PUAP, r. Marek Słowikowski


Pobierz ppt "e-PUAP czas na wdrożenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google