Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy organizacji usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną wdrażanych przez MSWiA   współpraca między systemami lokalnymi a platformą ePUAP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy organizacji usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną wdrażanych przez MSWiA   współpraca między systemami lokalnymi a platformą ePUAP."— Zapis prezentacji:

1 Problemy organizacji usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną wdrażanych przez MSWiA   współpraca między systemami lokalnymi a platformą ePUAP Jakub Staniewicz 1

2 Podstawowe informacje o ePUAP
Plan prezentacji Podstawowe informacje o ePUAP Rola ePUAP w tworzeniu elektronicznej administracji Modele wykorzystania ePUAP Podstawowe trudności w kontekście współpracy między systemami lokalnymi a platformą ePUAP Działania konieczne dla pełnego wykorzystania potencjału ePUAP Przykładowe plany integracji ePUAP z platformą regionalną 20 Kwietnia 2010r.

3 Relacje pomiędzy uczestnikami e-państwa
20 Kwietnia 2010r.

4 Umiejscowienie ePUAP na mapie w elektronicznej administracji
20 Kwietnia 2010r.

5 Modele wykorzystania ePUAP
20 Kwietnia 2010r.

6 3. Problemy techniczne – interoperacyjność i zgodność ze standardami
Podstawowe trudności 1. Definicja ePUAP – jak to określić? co to właściwie jest? poco to stworzono? 2. Konieczność opierania się na funkcjonalnościach innych urzędów i ministerstw 3. Problemy techniczne – interoperacyjność i zgodność ze standardami 4. Niewystarczające zasoby 20 Kwietnia 2010r.

7 Definicja ePUAP i wynikające z niej trudności
1. Nie wiąże się z jedną usługą publiczną ani konkretnym zadaniem 2. Wymaga innego niż zwykle horyzontalnego podejścia 3. Żadna ustawa nie nakłada wprost obowiązku stosowania ePUAP ani nie określa obowiązków z tym związanych 4. Konieczność traktowania administracji jako całości - nie jest realizacją kompetencji określonej w sposób zadaniowy (jak CEPIK czy eDeklaracje) 20 Kwietnia 2010r.

8 Konieczność korzystania z zasobów zewnętrznych
Usługi mające stanowić „treść” platformy muszą być dostarczone przez inne instytucje Konieczna jest wysoka jakość współpracy miedzy resortami Konieczność ograniczenia samodzielności poszczególnych instytucji ich niezależności i suwerenności w zakresie realizacji własnych ustawowych zadań Kluczowe jest wykorzystanie rejestrów państwowych – co rodzi pytanie czy integrujemy to co mamy czy czekamy na ich dopasowane do współczesności wersje Konieczne jest stworzenie skutecznego systemu kopiowania dobrych rozwiązań (pomiędzy urzędami gminnymi i wojewódzkimi) Konieczne jest efektywne zarządzanie dokumentami i wzorcami 20 Kwietnia 2010r.

9 Problemy techniczne – interoperacyjność i standaryzacja
Różne interpretacje dopuszczane przez ustawy i rozporządzenia wpływające na kształt systemów informatycznych urzędów KPA podpisu elektronicznego Informatyzacji Ochronie danych osobowych O samorządzie … i setki innych Nie ma mowy o każdorazowych dwustronnych uzgodnieniach technicznych. Nie ma bazy dobrych praktyk Niezbędne jest stworzenie struktury organizacyjnej lub społeczności, która w dłuższej perspektywie przyczyniać się będzie do tworzenia bazy standardowych praktyk i zaleceń odnośnie funkcjonowania i konstrukcji systemów informacyjnych w administracji publicznej Tymczasowo konieczne jest musi zaimplementowanie rozmaitych mechanizmów przetwarzania dokumentów elektronicznych przekazywanych pomiędzy wieloma różnymi instytucjami 20 Kwietnia 2010r.

10 Konieczne jest posiadanie zasobów sprzętowych i infrastrukturalnych
Problemy z zasobami Do wdrożenia ePUAP w sposób bardziej zaawansowany, urzędy potrzebują pomocy wysoko wykwalifikowanych informatyków, którzy będą w stanie: zdefiniować interfejsy zgodne ze standardami WS zdefiniować lub zaadaptować wzorce dokumentów do potrzeb urzędu zintegrować ePUAP z obiegiem dokumentów oraz innymi systemami informatycznymi w urzędzie Konieczne jest posiadanie zasobów sprzętowych i infrastrukturalnych Potrzebne jest wyasygnowanie znaczących zasobów czasu i środków na przeorganizowanie funkcjonowania urzędów by sprostać wymaganiom technicznym, organizacyjnym i prawnym 20 Kwietnia 2010r.

11 Czego potrzebuje ePUAP? (czego potrzebuje eAdministracja)?
ePUAP przyniesie korzyści jeśli: Przeprowadzona zostanie szeroko zakrojona akcja informacyjna dla samorządów lokalnych i regionalnych Przeprowadone zostaną ogólnopolskie szkolenie dla obywateli Wdrożenie pl.ID Wdrożenie systemu rejestrów państwowych Stworzenie społeczności wymiany i publikowania rozwiązań oraz wzorców dokumentów Dokonania zmian prawnych wymuszających wdrożenie konkretnych eUsług przez urzędy centralne i wojewódzkie 20 Kwietnia 2010r.

12 Przykład koncepcji integracji ePUAP z systemem regionalnym
20 Kwietnia 2010r.

13 Planowane obszary współpracy – ePUAP platforma regionalna
Wykorzystanie na ePUAP gotowych formularzy działających na platformie Wrota Małopolski. Walidacja formularzy – weryfikacji danych z danymi w rejestrach dziedzinowych. Wykorzystanie zidentyfikowanych i opisanych procesów (usług) działających w urzędach małopolskich. Migracja użytkowników do ePUAP w tym wymiany danych użytkowników. Identyfikacja i implementacja na ePUAP usługi koordynacyjnej. Eksport i import katalogu usług, wymiana katalogów pomiędzy ePUAP a Wrotami Małopolski. Opracowanie specyfikacji wymagań dla tworzonych formularzy i wzorów dokumentów. Wypracowanie zasad i metod wykorzystania usług ePUAP przez Wrota Małopolski. Wykorzystanie usługi wsparcia opłat elektronicznych, potwierdzenia dokonania wpłaty. 20 Kwietnia 2010r.

14 Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe Jakub Staniewicz
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” GSM Dziękuję za uwagę 20 Kwietnia 2010r.


Pobierz ppt "Problemy organizacji usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną wdrażanych przez MSWiA   współpraca między systemami lokalnymi a platformą ePUAP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google