Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy jeziorze E

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy jeziorze E"— Zapis prezentacji:

1 „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy jeziorze E
„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy jeziorze E. Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo – jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu”

2 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
ZANIEMYŚL Realizacja Projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działanie 6.1. „Turystyka”, Schemat I, „Infrastruktura turystyczna”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

3 LOKALIZACJA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ WRAZ Z CIĄGIEM PIESZO JEZDNYM PRZY JEZIORZE RACZYŃSKIEGO
Dofinansowanie SAPARD Dofinansowanie WRPO

4 W ramach projektu wybudowanych zostało 1,56 km szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych.
Całość inwestycji podzielono na trzy odcinki: A – B - droga dojazdowa z ruchem pieszym, rowerowym i samochodowym (ograniczony do 5 ton) o długości 670,18m, szerokość 6 mb; D – E - droga dojazdowa z ruchem pieszym, rowerowym i samochodowym (ograniczony do 5 ton), długość odcinka 273,52m, szerokość 5 mb; F – G - ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż brzegu jeziora, długość odcinka 614,74m, szerokość 3 mb.

5 W ramach niniejszego projektu wykonano:
roboty ziemne, podbudowę pod nawierzchnię ciągów pieszo – rowerowo -jezdnych, nawierzchnię z kostki betonowej, ustawienie opornika i obrzeża betonowego, montaż oznakowania pionowego, regulację wysokościową studni i skrzynek zaworów instalacji podziemnej.

6 Koszty inwestycji… Całkowity koszt projektu wyniósł 832 367,43 zł
w tym wydatki kwalifikowalne to kwota 829 317,43 zł. Dofinansowanie wynosi 539 056,33 zł, co stanowi nie więcej niż 65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Gmina Zaniemyśl sfinansowała pozostałą wartość inwestycji, tj. 293 311,10 zł.

7 ZAPRASZAMY NA DOKUMENTACJĘ ZDJĘCIOWĄ…

8 PRZED REALIZACJĄ

9 W TRAKCIE REALIZACJI

10 PO REALIZACJI

11

12 PRZED REALIZACJĄ

13 W TRAKCIE REALIZACJI

14 PO REALIZACJI

15

16 PRZED REALIZACJĄ

17 W TRAKCIE REALIZACJI

18 PO REALIZACJI

19

20 PRZED REALIZACJĄ

21 W TRAKCIE REALIZACJI

22 PO REALIZACJI

23

24 PRZED REALIZACJĄ

25 W TRAKCIE REALIZACJI

26 PO REALIZACJI

27

28 Główny cel działania to wzrost znaczenia turystyki w Gminie Zaniemyśl
Realizacja projektu w bardzo znaczący sposób wpłynęła na poziom konkurencyjności Gminy Zaniemyśl, znacząco zaspokoiła potrzeby społeczności lokalnej, turystów i wczasowiczów przebywających nad jeziorem Raczyńskiego.

29 Korzyści jakie przyniosła Gminie pobudowana ścieżka pieszo – rowerowa wraz z ciagiem pieszo - jezdnym zwiększenie napływu turystów bez szkody dla środowiska wydłużenie „letniego” sezonu turystycznego od kwietnia do początku listopada zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ścieżki wyeksponowanie i wypromowanie walorów krajobrazowych jak i środowiskowych obszaru objętego projektem

30 we wniosku o dofinansowanie założono– 4 500 osób/ na rok
Wskaźnik rezultatu „Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” we wniosku o dofinansowanie założono– osób/ na rok w dniu r. przez wybudowana infrastrukturę przemieściło się osób

31 PROJEKTY ZREALIZOWANE W GMINIE ZANIEMYŚL W RAMACH WRPO
„Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr p i powiatowej nr 3738p na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki” „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci, Strażnica OSP”

32 Przed realizacją Po realizacji
„Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr p i powiatowej nr 3738p na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki” Przed realizacją Po realizacji

33 Odbiór dróg: gminnej nr 562935p i powiatowej nr 3738p na odcinku Zaniemyśl – Czarnotki”

34 Przed realizacją – budynek GOKiR Po realizacji – budynek GOKiR
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci, Strażnica OSP Przed realizacją – budynek GOKiR Po realizacji – budynek GOKiR

35 Przed realizacją – budynek strażnicy OSP
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci, Strażnica OSP Przed realizacją – budynek strażnicy OSP Po realizacji - budynek strażnicy OSP

36 PROJEKTY ZREALIZOWANE W GMINIE ZANIEMYŚL W RAMACH PROW
Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola – Majdany – Łekno Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Śnieciska – plac zabaw dla dzieci

37 Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej
Przed realizacją Po realizacji

38 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu Przed realizacją Po realizacji

39 Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Śnieciska – plac zabaw dla dzieci

40 Projekty w trakcie realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli Modernizacja i remont GOKiR w Zaniemyślu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie, Jeziory Małe (etap I), Doliwiec, Łękno

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zaniemyskie Bitwy Morskie 28 lipca 2012r. ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy jeziorze E"

Podobne prezentacje


Reklamy Google