Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Grudzień, 2011 Departament Gospodarki Elektronicznej Krajowe Wielostronne Forum ds. Elektronicznego Fakturowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Grudzień, 2011 Departament Gospodarki Elektronicznej Krajowe Wielostronne Forum ds. Elektronicznego Fakturowania."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Grudzień, 2011 Departament Gospodarki Elektronicznej Krajowe Wielostronne Forum ds. Elektronicznego Fakturowania e-invoicing C(2010) 8467

2 2 2 Podatek od towarów i usług (VAT od ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej; PTU – rzadziej używany skrót: Podatek od Towarów i Usług) podatek pośredni, obrotowy, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę towaru i usługi podlegającej opodatkowaniu (poprzez jego "przerzucalność" na kolejne fazy obrotu). W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).ang.podatek pośredniDz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 Twórcą koncepcji tego podatku był niemiecki przedsiębiorca Carl Friedrich von Siemens, który w swoich pracach z 1920 roku wyłożył jego ideę, ale powszechnie za twórcę VAT uważany jest francuski ekonomista Maurice Lauré.niemieckiCarl Friedrich von SiemensMaurice Lauré Krajowe Wielostronne Forum ds. Elektronicznego Fakturowania e-invoicing C(2010) 8467

3 3 3 Krajowe Wielostronne Forum ds. Elektronicznego Fakturowania e-invoicing C(2010) 8467 Podatek VAT nakłada na wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw większą dyscyplinę podatkową oraz większą motywację do unikania zakupów w szarej strefie – podstawą odliczenia podatku jest bowiem faktura.szarej strefiefaktura Jeśli tej podstawy nie ma, to dany przedsiębiorca musi odprowadzić niezmniejszoną kwotę podatku VAT. Podatek obrotowy wymaga od kolejnych podmiotów weryfikacji deklaracji, że kupujący nie jest konsumentem, która uprawnia do nienaliczania podatku. Podatek VAT z kolei wymaga fakturowania każdej transakcji oraz szczególnej dbałości o formę oraz sposób doręczenia faktury do kupującego. W przypadku VAT każdy podmiot w łańcuchu dostaw jest zaangażowany w naliczanie, odliczanie i odprowadzanie podatku oraz ewidencję sprzedaży za pomocą faktur lub kas fiskalnych. W obu systemach, jeśli stawka podatku jest zróżnicowana dla różnych towarów i usług, mogą istnieć wątpliwości interpretacyjne dotyczące zaszeregowania konkretnych przedmiotów sprzedaży.

4 44 Krajowe Wielostronne Forum ds. Elektronicznego Fakturowania e-invoicing C(2010) 8467 Fiskus coraz częściej przeprowadza elektroniczne kontrole Gazeta Prawna Gazeta Prawna z dnia 2007-06-22 Ministerstwo Finansów wprowadza elektroniczne kontrole skarbowe Mspstandard.pl Mspstandard.pl z dnia 2009-05-07 Elektroniczne kontrole fiskusa znacznie skuteczniejsze RMF24 RMF24 z dnia 2010-11-18

5 55 Krajowe Wielostronne Forum ds. Elektronicznego Fakturowania e-invoicing C(2010) 8467 Czy źle się dzieje w państwie duńskim?! http://ipsec.pl/podpis-elektroniczny/2008/faktura-elektroniczna-w-unii.html Raport "OECD E-government Studies Denmark pokazuje w jaki sposób administracja publiczna stymulowała ten proces: Several factor led to the successful implementation of this project: a strong bussiness case, the use of legislation to encure rapid take-up of the new arrangements by both public and private sector organisations, basing the format of invoices on a Danish government interoperability standards, and provision of a variety of ways for suppliers to comply with the new requirements, depending on their size and ability to use electronic channels. Rezultat: As Denmark has demonstrated the ntroduction of e-Invoicing in the Public Sector alone has saved an estimated 100-134 million EUR per annum

6 66 Krajowe Wielostronne Forum ds. Elektronicznego Fakturowania e-invoicing C(2010) 8467 Standard Faktury Elektronicznej http://www.e-gospodarka.net.pl/crwde/efaktura.htm EDI-XML GS1

7 77 Nasze potrzeby, możliwości, ograniczenia… Krajowe Wielostronne Forum ds. Elektronicznego Fakturowania e-invoicing C(2010) 8467 Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. http://prawo.vagla.pl/node/9304

8 Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warsaw tel +48 22 693 50 00 fax +48 22 693 40 46 email mg@mg.gov.pl web www.mg.gov.pl Ministry of Economy Ministerstwo Gospodarki pl. Trzech Krzyży 3/5tel. +48 22 693 50 00email: mg@mg.gov.pl Departament Gospodarki Elektronicznej 00-507 Warszawafax +48 22 693 40 46web: www.mg.gov.pl http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/einvoicing/c8467_en.pdf Krajowe Wielostronne Forum ds. Elektronicznego Fakturowania e-invoicing C(2010) 8467


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Grudzień, 2011 Departament Gospodarki Elektronicznej Krajowe Wielostronne Forum ds. Elektronicznego Fakturowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google