Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, Rzeszów, tel

2 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, Rzeszów, tel SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI Program rozwijania umiejętności uczniów Polski Wschodniej Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet II. Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt SKK wdrażany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie realizuje projekt SKK od 1 grudnia 2008 roku do 31 grudnia 2012.

3 Lider Projektu: Partnerzy:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 2, Rzeszów, tel Lider Projektu: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Partnerzy: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu Wyższa Szkoła Biznesu im. bpa Jana Chrapka w Radomiu

4 www.pcen.pl Cel Projektu:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 2, Rzeszów, tel Cel Projektu: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych o profilu zawodowym, które umożliwią im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy. Projektem objętych jest: 5000 uczniów z 50 szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym Polski Wschodniej - po 10 szkół z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

5 Szkoły z województwa podkarpackiego uczestniczące w projekcie:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 2, Rzeszów, tel Szkoły z województwa podkarpackiego uczestniczące w projekcie: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

6 Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, Rzeszów, tel Realizacja zadań projektu, połączona z kształtowaniem kompetencji kluczowych, odbywa się podczas zajęć dydaktycznych w oparciu o programy autorskie opracowane przez nauczycieli w zakresie przedmiotów: matematyczno-przyrodniczych technologii informacyjnej (ICT) języków obcych przedsiębiorczości Wszystkie autorskie programy nauczania w zakresie ww. przedmiotów uwzględniają specyfikę lokalnego rynku pracy zawartą w diagnozach implementacji kluczowych kompetencji, opracowanych specjalnie na potrzeby wdrażania projektu.

7 www.pcen.pl Autorskie programy kształtowania kompetencji
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 2, Rzeszów, tel Autorskie programy kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości uwzględniają: podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, profilowanych i techników, specyfikę lokalnego rynku pracy zawartą w diagnozach implementacji kluczowych kompetencji, opracowanych specjalnie na potrzeby wdrażania projektu, działania pozwalające uczniom zapoznać się z zachowaniami przedsiębiorczymi w życiu prywatnym i zawodowym oraz wykreować postawę przedsiębiorczą , działania pozwalające uczniom zdobyć niezbędne kompetencje kluczowe, które przyczynią się do samorealizacji i rozwoju osobistego oraz pozwolą sprawnie działać w zmieniających się warunkach funkcjonowania gospodarki (kształtowanie postaw społecznych, zdolności pracy w zespole, chęć podejmowania inicjatyw, racjonalnego ryzyka itp.)

8 Działania w Projekcie:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 2, Rzeszów, tel Działania w Projekcie: Dla uczniów: Zakup podręczników i przyborów szkolnych, dla szkół – sprzętu i pomocy dydaktycznych Wakacyjne Obozy Naukowe – 7-dniowe obozy dla 10 uczniów z każdej szkoły w zakresie każdej kompetencji, tj uczniów, Koła Naukowe dla 2000 uczniów organizowane przez wyższe uczelnie Przedsiębiorstwo Symulacyjne dla 1000 uczniów - po 20 z każdej szkoły, uczestniczyć będzie w działaniach firmy symulacyjnej z zachowaniem rzeczywistych warunków funkcjonowania Studium Kompetentnych Liderów dla 5 najzdolniejszych uczniów z każdej szkoły w wybranych zajęciach w uczelni, w przedmiotach rozwijających i uzupełniających ich kompetencje kluczowe

9 Działania w Projekcie:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 2, Rzeszów, tel Działania w Projekcie: Dla nauczycieli: warsztaty dotyczące opracowywania i modyfikowania programów nauczania warsztaty z zakresu metodyki rozwijania kompetencji kluczowych środki dydaktyczne umożliwiające uatrakcyjnienie realizowanych zajęć kwartalne, 2-dniowe seminaria dotyczące wymiany doświadczeń odnośnie wdrażanych w szkołach programów tzw. „Platforma kompetencji” Dla organów prowadzących szkoły: seminaria w celu zidentyfikowania potrzeb lokalnego środowiska oświatowego i samorządowego, co do jakości i kierunków kształcenia w szkołach zawodowych i dostosowania programów do ich oczekiwań seminaria promujące osiągnięcia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych

10 Zakładane rezultaty projektu:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 2, Rzeszów, tel Zakładane rezultaty projektu: nabycie przez 5000 uczniów umiejętności praktycznego wykorzystania kompetencji kluczowych, opracowanie i wdrożenie programów rozwijających kompetencje kluczowe w 50 szkołach, upowszechnienie indywidualnych programów autorskich rozwijania kompetencji kluczowych, opracowanie, wykorzystanie i upowszechnienie podręczników rozwijania kompetencji kluczowych, opracowanie, wykorzystanie i upowszechnienie poradników metodycznych dla nauczycieli,

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.pcen.pl
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ul. Niedzielskiego 2, Rzeszów, tel upowszechnienie raportów prowadzonych badań naukowych innowacyjnego procesu dydaktycznego, upowszechnienie raportów ewaluacyjnych jako przykładu metodologii wdrażania programów rozwijania kompetencji kluczowych, powstanie filmu edukacyjnego prezentującego sposoby kształtowania kompetencji kluczowych. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google