Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System rejestracji zawodników Polski Związek Judo 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System rejestracji zawodników Polski Związek Judo 2006."— Zapis prezentacji:

1 System rejestracji zawodników Polski Związek Judo 2006

2 Indeks Cel Zawartość Instrukcja

3 Cel Celem systemu jest utworzenie pełnej bazy zawodników oraz umożliwienie zgłoszenia na zawody organizowane przez Polski Związek Judo. System ma charakter on-line, co oznacza, że wszelkie zmiany, zgłoszenia na zawody są automatycznie widoczne w systemie i w centrali Związku.

4 Zawartość System zawiera następujące elementy: Od strony klubu: Edycja danych klubu Wpisywanie/edycja danych zawodników Wpisywanie/edycja danych działaczy Rejestracja zawodników w PZJudo (licencje) Zgłaszanie zawodników na zawody Od strony PZJudo: j.w. Wystawianie/przedłużanie licencji Weryfikacja zawodników na zawody Prowadzenie zawodów

5 Instrukcja Strona startowa systemu znajduje się pod adresem: http://www.pzjudo.pl/system/

6 Instrukcja Wejście (logowanie) do systemu następuje po wpisaniu nazwy użytkownika (Login) i hasła Użytkownik jest zalogowany do systemu do momentu wciśnięcia odnośnika wyloguj lub po upływie dwóch godzin od momentu zalogowania

7 Strona główna Po poprawnym wpisaniu danych (login i hasło) pojawi się strona startowa z informacjami ogólnymi Nazwa klubu Dane klubu Zawody, na które można zgłaszać zawodników Zestaw odnośników do nawigacji

8 Zmiana danych klubu Po wybraniu odnośnika Zmiana danych w menu Klub pojawia się formularz zmian danych klubu Ogólne informacje o klubie (adres, nazwa) Dane kontaktowe Kilka informacji dodatkowych o klubie Można dodać logo klubu. Powinien być to obrazek w formacie JPEG o max. rozmiarach 160x160. Wszelkie dokumenty PDF generowane z serwisu będą zawierać logo Naciśnięcie przycisku powoduje zapisanie danych

9 Strona główna Po wprowadzeniu logo klubu pojawi się ono na stronie głównej panelu

10 Zmiana hasła dostępu Po wybraniu odnośnika Zmiana hasła w menu Klub pojawia się formularz zmiany hasła Należy wpisać stare hasło Należy wprowadzić nowe hasło (warunek – co najmniej 6 znaków) W celu weryfikacji hasła należy wprowadzić nowe hasło ponownie Naciśnięcie przycisku powoduje zapisanie danych

11 Dodanie nowego zawodnika Po wybraniu odnośnika Dodanie w menu Zawodnicy pojawia się formularz do wpisania danych nowego zawodnika Dane ogólne zawodnika (wymagane do licencji) Dane adresowe (wymagane do licencji) Data rozpoczęcia treningów Naciśnięcie przycisku powoduje zapisanie danych Stopień judo (wymagane do licencji) Wprowadzenie zdjęcia. Musi to być obrazek w formacie JPEG o rozmiarach 200x250. Wykorzystany zostanie do wyrobienia licencji zawodnika

12 Edycja danych zawodnika Po wybraniu odnośnika Zmiana danych w menu Zawodnicy pojawia się formularz do wyboru zawodnika spośród już wpisanych Lista zawodników wraz z opisem (data urodzenia i status licencji) Po wybraniu zawodnika z listy w celu wykasowania zawodnika należy wybrać ten przycisk Po wybraniu zawodnika z listy w celu edycji danych należy wybrać ten przycisk

13 Dodanie nowego zawodnika Po wybraniu przycisku Następny krok pojawia się formularz do edycji danych zawodnika Informacja o statusie licencji na dany rok W przypadku wprowadzenia zdjęcia wcześniej po naciśnięciu tego odnośnika można je obejrzeć Pozostałe dane jak przy dodawaniu nowego zawodnika

14 Edycja danych zawodnika Po wybraniu odnośnika Podgląd wprowadzonego zdjęcia pojawia się zdjęcie zawodnika

15 Wykupienie licencji Po wybraniu odnośnika Wykupienie licencji pojawia się formularz do wyboru zawodników do wykupienia licencji Informacje ogólne (nazwisko, data urodzenia, nr licencji) Naciśnięcie przycisku powoduje zatwierdzenie listy do wykupu licencji Weryfikacja danych koniecznych do wykupienia licencji. Brak danych powoduje pojawienie się informacji o brakach i uniemożli- wienie wykupu licencji dla danego zawodnika Zaznaczenie oznacza wysłanie prośby o licencję dla danego zawodnika Na liście znajdują się wyłącznie zawodnicy bez wykupionych licencji

16 Wykupienie licencji Po naciśnięciu przycisku pojawia się lista zawodników do zamówienia licencji z prośbą o ponowne potwierdzenie Naciśnięcie przycisku powoduje zatwierdzenie listy do zamówienia licencji oraz wysłanie wiadomości e-mail do Polskiego Związku Judo z informacją o zamówieniu. Aby licencja została zatwierdzona należy wpłacić pieniądze za licencję na konto PZJudo.

17 Baza danych zawodników Po wybraniu odnośnika Baza zawodników pojawia się lista wszystkich zawodników klubu wprowadzonych do systemu Naciśnięcie odnośnika powoduje przejście do szczegółów danych zawodników Lista zawodników klubu wprowadzonych do systemu Generowanie pliku PDF z listą wszystkich zawodników klubu wprowadzonych do systemu

18 Baza danych zawodników Po wybraniu zawodnika pojawiają się szczegóły danych zawodnika Naciśnięcie przycisku powoduje przejście do formularza wprowadzania zmian danych zawodnika

19 Baza danych zawodników Po wybraniu odnośnika Pobierz plik PDF z bazą zawodników zostaje wygenerowany plik PDF z aktualną bazą Wybranie odnośnika spowoduje pobranie pliku PDF z bazą zawodników

20 Baza danych zawodników Plik PDF z bazą zawodników

21 Baza danych zawodników Po wybraniu odnośnika Dodanie z menu Działacze pojawia się formularz do wprowadzania danych działacza Dane personalne działacza Wprowadzenie zdjęcia. Musi to być obrazek w formacie JPEG o rozmiarach 200x250. Naciśnięcie przycisku powoduje zapisanie danych

22 Baza danych zawodników Po wybraniu odnośnika Zmiana danych z menu Działacze pojawia się lista działaczy klubu wprowadzonych do systemu Lista działaczy Po wybraniu działacze z listy w celu wykasowania zawodnika należy wybrać ten przycisk Po wybraniu działacza z listy w celu edycji danych należy wybrać ten przycisk

23 Baza danych zawodników Po wybraniu działacza pojawia się formularz do zmiany danych podobny do formularza wprowadzania nowego działacza

24 Zgłoszenie na zawody Aby zgłosić zawodników na zawody należy ze strony głównej wybrać odnośnik odpowiednich zawodów Zawody na liście pojawiają się z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie do zawodów poprzez system powoduje automatyczne przesłanie informacji do biura PZJudo (Nie ma konieczności przesłania zgłoszenia faksem, czy listownie) Data pokazuje ostateczny termin zgłoszenia na zawody. Po tym terminie nie jest możliwe zgłoszenie zawodników przez internet

25 Zgłoszenie na zawody Po wybraniu zawodów pojawia się panel do zgłaszania zawodników do zawodów Zgłoszenie zawodników. W okno należy wpisać liczbę zawodników, których chcecie zgłosić na zawody

26 Zgłoszenie na zawody Po wpisaniu liczby i wciśnięciu przycisku należy przypisać zawodników do kategorii wagowych Wybór zawodników. Na liście znajdują się zawodnicy, którzy: - Mają wpisane dane personalne - Nie zostali wcześniej zgłoszeni do tych zawodów Wybór kategorii wagowej. Na liście znajdują się kategorie, w jakich odbędą się zawody.

27 Zgłoszenie na zawody Zgłoszenie osób towarzyszących (działaczy, trenerów) Zgłoszenie działaczy. W okno należy wpisać liczbę działaczy, których chcecie zgłosić na zawody

28 Zgłoszenie na zawody Zgłoszenie osób towarzyszących (działaczy, trenerów) Wybór działaczy. Na liście znajdują się wszyscy działacze, którzy nie zostali wcześniej zgłoszeni do tych zawodów Wybór funkcji z następujących: trener, lekarz, działacz i inne

29 Zgłoszenie na zawody Inne funkcje panelu zgłoszenia do zawodów Zgłoszenie do zawodów w pliku PDF. Możliwość wydrukowania zgłoszenia i przesłania do PZJudo (opcjonalnie). Usunięcie działacza z zawodów poprzez wybranie z listy i naciśnięcie przycisku Usunięcie zawodnika z zawodów poprzez wybranie z listy i naciśnięcie przycisku

30 Zgłoszenie na zawody Po wybraniu przycisku Zgłoszenie do zawodów w pliku PDF zostaje wygenero- wane zgłoszenie w pliku PDF, które można przesłać do biura PZJudo. Wysłanie nie jest konieczne (wszelkie dane są zapisywane na bieżąco w systemie).

31 Koniec Dziękuję…


Pobierz ppt "System rejestracji zawodników Polski Związek Judo 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google