Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEPA POLSKA ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEPA POLSKA ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH"— Zapis prezentacji:

1 SEPA POLSKA ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH Organizacja procesu wdrażania SEPA w Polsce Remigiusz W. Kaszubski Koordynator Implementacji SEPA w Polsce, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego i Bankowości Elektronicznej w ZBP

2 SEPA poza Strefą Euro Pomimo faktu, że Polska nie jest krajem Strefy
Euro, SEPA dotyczy nas bezpośrednio... 2/3 obrotu handlowego polskich przedsiębiorców to obrót transgraniczny- z krajami UE Wolumen płatności w €, tak krajowych, jak i transgranicznych wzrasta Banki muszą udostępnić nowe Systemy SEPA dla płatności w Euro- 2008 Wszyscy uczestnicy sektora muszą dostosować swoją działalność do PSD- zarówno dla płatności w Euro, jak i w PLN

3 Polska jest krajem SEPA
Uznajemy znaczenie interesów wspólnotowych Uznajemy korzyści wspólnych rozwiązań Jesteśmy krajem otwartym na zmiany i konkurencję Posiadamy nowoczesną i elastyczną gospodarkę Dlatego zasiadamy w EPC!

4 SEPA Związek Banków Polskich bierze udział w
pracach EPC już od 2004 roku Wspólna budowa SEPA- metodą samoregulacji- jest korzyścią dla całego sektora bankowego Cele SEPA- utworzenie Jednolitego zharmonizowanego, konkurencyjnego, ponadgranicznego i efektywnego Obszaru Płatności w Euro- są naszymi celami

5 Znaczenie SEPA SEPA jest projektem równie złożonym, skomplikowanym i ważnym, jak proces wprowadzania Euro Jak każdy nowatorski program o tak dużym zasięgu, oprócz nowych korzyści i możliwości- SEPA oznacza wiele wyzwań dla wszystkich uczestników sektora płatności Wyzwania techniczne, prawne, biznesowe

6 Zaangażowanie PLANOWAĆ ZARZĄDZAĆ ORGANIZOWAĆ KOORDYNOWAĆ MONITOROWAĆ
Aby przekuć wyzwania w korzyści... ...należy: PLANOWAĆ ZARZĄDZAĆ ORGANIZOWAĆ KOORDYNOWAĆ MONITOROWAĆ WSPIERAĆ...

7 Wdrażanie SEPA w Polsce
Związek Banków Polskich, jako krajowa asocjacja zrzeszająca ponad 100 banków działających na terenie Polski, przyjął rolę głównego organizatora implementacji SEPA w Polsce

8 Misja SEPA Polska: SEPA PL Struktura organizacji wdrażania SEPA
w Polsce-SEPA Polska przy ZBP Misja SEPA Polska: Przygotowanie polskiego sektora bankowego do wdrożenia Programu SEPA z uwzględnieniem lokalnej specyfiki oraz interesu polskiego systemu płatniczego

9 Struktura organizacyjna SEPA PL
ZARZĄD ZBP SEKRETARIAT SEPA PL Komitet ds. Systemu Płatniczego Rada Bankowości Elektronicznej Grupa ds. Polecenia Przelewu Grupa ds. Polecenia Zapłaty Grupa ds. Kart Grupa ds. Gotówki Grupa ds. Infrastruktury Europejska Rada ds. Płatności (EPC) NBP Rada ds. Systemu Płatniczego Ministerstwo Finansów Rada Wydawców Kart Bankowych Komitet Agentów Rozliczeniowych Przedstawiciele konsumentów i użytkowników SEPA FORUM POLSKA

10 Zarząd ZBP Ciało nadrzędne w strukturze organizacyjnej SEPA PL
Definiuje strategie, kierunki działań Zatwierdza propozycje przekazywane przez Grupy i Koordynatora Krajowego za pośrednictwem SEPA Forum Polska Obowiązkiem Członków ZBP jest realizacja uchwał Zarządu ZBP

11 SEPA Forum Polska Ciało sterujące Programem SEPA w Polsce
Płaszczyzna dialogu przedstawicieli sektora bankowego Forum wypracowywania propozycji w sprawach międzybankowych Komunikacja

12 SEPA Forum Polska Dyrektor Generalny ZBP- Członek Zgromadzenia Plenarnego EPC Przedstawiciel PKO BP S.A. w Zgromadzeniu Plenarnym EPC Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego- Narodowy Bank Polski Koordynator Implementacji SEPA w Polsce Zastępca Koordynatora Implementacji SEPA w Polsce Przewodniczący Rady Wydawców Kart Bankowych Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych Przewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej Przewodniczący Komitetu ds. Systemu Płatniczego Przedstawiciel Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Przewodniczący Grup Roboczych SEPA PL

13 Koordynator Implementacji SEPA w Polsce
Koordynacja procesu przygotowania planu implementacji Zarządzanie procesem wdrażania SEPA zgodnym z decyzjami Zarządu ZBP Komunikacja i promocja wizji oraz założeń SEPA Monitoring i ocena wpływu nowych regulacji europejskich na planowanie i realizację Programu SEPA PL Ocena i raportowanie postępów lokalnego środowiska bankowego

14 Sekretariat SEPA PL Wsparcie Koordynatora Krajowego
Komunikacja pomiędzy uczestnikami sektora usług płatniczych Prowadzenie działań promocyjnych rozpowszechniających wiedzę nt. założeń Programu SEPA Koordynacja działań związanych z implementacją organizacja prac i wsparcie dla Grup Roboczych i SEPA Forum Polska Wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z SEPA i PSD

15 Sekretariat SEPA PL Komunikacja:
W kraju- ze wszystkimi zainteresowanymi stronami- uczestnikami procesu wdrażania SEPA Za granicą- przede wszystkim z EPC: konsultacje krajowe, przekazywanie stanowisk polskiego sektora bankowego monitoring działalności EPC, EBC, EBF, instytucji Unii Europejskiej uczestnictwo w Grupach Roboczych i reprezentowanie polskiego sektora bankowego na arenie europejskiej

16 Sekretariat SEPA PL Działania promocyjne:
publikacja polskiej wersji „ Making SEPA a Reality” - narzędzia komunikacyjnego EPC działania PR: konferencje prasowe, włączanie tematu SEPA do dyskusji nt. interchange fee organizacja 2 konferencji o tematyce SEPA, dalsze projekty seminariów specjalistycznych „SEPA Help Desk”

17 Sekretariat SEPA PL Działania koordynacyjne:
organizacja prac Grup Roboczych i wsparcie merytoryczne współpraca z zaangażowanymi w implementację SEPA podmiotami: NBP KIR S.A. POFOG Międzynarodowe organizacje kartowe- Visa, MasterCard Firmy technologiczne

18 Grupy Robocze SEPA PL Podstawowy element w strukturze SEPA PL
Blisko 200 specjalistów z obszarów płatności detalicznych, infrastruktury, biznesu , IT Wiedza i doświadczenie Zaangażowanie ludzi, od których zależy sukces implementacji SEPA w Polsce Analizy, plany, nowe rozwiązania Harmonogramy prac, rekomendacje Wspólny cel: plan migracji polskiego sektora na SEPA

19 Wyzwania SEPA Zrozumienie SEPA i PSD- istoty, skali, znaczenia
Dokładne i ostrożne planowanie, rewaluacja polityk i strategii Ocena wpływu na przychody Monitoring oferty konkurentów Analiza mocnych i słabych stron w perspektywie długoterminowej Wyzwania technologiczne Migracja na nowe standardy Dostosowanie modeli biznesowych

20 Wyzwania SEPA- Implikacje Prawne
Dla pomyślnego wdrożenia SEPA niezbędne jest zbudowanie odpowiednich ram prawnych: - PSD - Prawo Krajowe Problemy prawne jednymi z głównych barier rozwoju i harmonizacji! Podstawy prawne nowych SEPA- produktów Konieczność przemodelowania porozumień międzybankowych, umów z klientami, warunków, ofert

21 Wyzwania SEPA- Aspekty techniczne
Budowa i utrzymywanie równoległych infrastruktur dla instrumentów krajowych i transgranicznych Proces przekształcania systemów i interfejsów wewnętrznych i zewnętrznych Dostosowanie do nowych standardów XML UNIFI ISO 20022 Migracja na standard EMV Ogromne inwestycje i nakłady infrastrukturalne, nowe rozwiązania

22 WYGRAJMY SEPA DLA POLSKI!
Podsumowując... Współpraca wszystkich uczestników jest kluczem do SUKCESU! WYGRAJMY SEPA DLA POLSKI!

23 Sekretariat SEPA Polska
? Dominika Duziak Sekretarz SEPA Polska Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8 Warszawa T F


Pobierz ppt "SEPA POLSKA ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google