Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze - Stowarzyszenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze - Stowarzyszenie"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze - Stowarzyszenie

2 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze jest istniejącym od 1959 roku stowarzyszeniem oświatowym i naukowo – technicznym. 2/50

3 Misja: Pomagamy każdemu zdobyć wiedzę
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Misja: Pomagamy każdemu zdobyć wiedzę i umiejętności zgodnie z najwyższymi standardami jakości. 3/50

4 Cel: Udział w realizacji ogólnokrajowego programu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Cel: Udział w realizacji ogólnokrajowego programu edukacji w zakresie oświaty i wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników gospodarki narodowej, a także działalność w zakresie rozwoju nauki i techniki, nowatorstwa i innowacji. 4/50

5 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Certyfikaty: 5/50

6 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Certyfikat nr (1), potwierdzający Wprowadzenie i zastosowanie Systemu Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i realizacji procesu edukacji w formie teoretycznej i praktycznej, zgodnie z międzynarodową normą DIN EN ISO 9001:2000 6/50

7 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Certyfikat Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego dotyczący Akredytacji Instytucji Szkoleniowej w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. 7/50

8 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Certyfikat akredytacji w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług szkoleniowych i doradczych. 8/50

9 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów oraz wydawania zaświadczeń w zakresie "Wózki jezdniowe z napędem silnikowym". 9/50

10 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 10/50

11 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy wpisania do rejestru agencji zatrudnienia jako: agencja pośrednictwa pracy agencja doradztwa personalnego agencja pracy tymczasowej agencja poradnictwa zawodowego 11/50

12 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Struktura ZDZ: 12/50

13 Działalność ZDZ: Usługi szkoleniowe - szkolenia otwarte
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Działalność ZDZ: Usługi szkoleniowe - szkolenia otwarte i zamknięte, realizowane w formie: - kursów - seminariów 13/50

14 Dziedziny: bhp i ppoż.; Poradnictwo zawodowe;
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Dziedziny: bhp i ppoż.; Poradnictwo zawodowe; Ekonomika handlu, negocjacje handlowe; Finanse, księgowość, rachunkowość; Informatyka (obsługa komputera); Ubezpieczenia społeczne; Zarządzanie. 14/50

15 Usługi doradcze – doradztwo proste i złożone realizowane w formie:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Usługi doradcze – doradztwo proste i złożone realizowane w formie: Indywidualnych porad Sesji informacyjnych 15/50

16 Dziedziny: Administracyjno – prawne aspekty
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Dziedziny: Administracyjno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej; Zarządzanie; Biznesplan; Możliwości i zasady korzystania z instrumentów wsparcia dla MSP dostępne w PARP oraz RIF. 16/50

17 Dyżury ekspertów: Dyżury ekspertów rozpoczną się z dniem
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Dyżury ekspertów: Dyżury ekspertów rozpoczną się z dniem r. we wszystkich Punktach Przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną na stronie internetowej ZDZ. 17/50

18 Usługi informacyjne: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
18/50

19 Dziedziny: Informacje teleadresowe;
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Dziedziny: Informacje teleadresowe; Aktualne informacje prawne i ekonomiczne; Informacje dla starterów; Przepisy celne; Przepisy podatkowe; Przepisy prawa pracy; Dostępne źródła finansowania. 19/50

20 Projekty zrealizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Projekty zrealizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze: 20/50

21 ROZWÓJ I MODERNIZACJA TRANSPORTU
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze ROZWÓJ I MODERNIZACJA TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE 21/50

22 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: styczeń - kwiecień 2005 Cel projektu: rozwój i modernizacja systemu transportu wewnątrzzakładowego w Warsztacie Szkoleniowo – Produkcyjnym w Lubsku. Rezultat projektu: poprawa stanu bhp w halach Warsztatu i dostosowanie do krajowych norm bhp i prawa unijnego. Finansowanie: projekt sfinansowany był w blisko 50 % z Programu Phare. 22/50

23 MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI STAŁYCH STANOWISK SPAWALNICZYCH 23/50

24 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: styczeń - kwiecień 2005 Cel projektu: rozwój i modernizacja systemu wentylacji stałych stanowisk spawalniczych w Warsztacie Szkoleniowo – Produkcyjnym w Lubsku. Rezultat projektu: podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w prowadzonej działalności Warsztatu i dostosowanie do polskich norm BHP oraz wymogów Unii Europejskiej. Finansowanie: projekt sfinansowany był w blisko 50 % z Programu Phare. 24/50

25 SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW OSÓB I RZECZY W TRANSPORCIE DROGOWYM 25/50

26 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: wrzesień – listopad 2003 Cel projektu: usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem transportowym oraz dostosowanie działalności do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. Rezultat projektu: przeszkolenie 107 właścicieli i osób zarządzających małymi firmami transportowymi. Finansowanie: projekt sfinansowany był w 60 % ze środków PARP. 26/50

27 SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z ZAKRESU PRAWNYCH
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z ZAKRESU PRAWNYCH I ADMINISTRACYJNYCH ASPEKTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 27/50

28 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: listopad – grudzień 2003 Cel projektu: pobudzenie działających na rynku Lubuskim małych przedsiębiorców do większej aktywności gospodarczej, poprzez poprawę ich konkurencyjności i zdolności funkcjonowania na rynku europejskim, a także spowodowanie wzrostu zatrudnienia. 28/50

29 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Rezultat projektu: przeszkolenie właścicieli i kadry zarządzającej małych przedsiębiorstw. Finansowanie: projekt sfinansowany był w 60 % ze środków PARP. 29/50

30 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Podwykonawstwo: 30/50

31 Zakład Doskonalenia Zawodowego był wykonawcą
w Zielonej Górze Zakład Doskonalenia Zawodowego był wykonawcą projektów realizowanych w ramach: programu Phare 2001 SSG (Phare 2001) programu SPO RZL (działania 1.2, 1.3 i 1.5) 31/50

32 Projekty realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Projekty realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze: 32/50

33 WIEDZA TO PRZYSZŁOŚĆ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
33/50

34 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: styczeń 2005 – grudzień 2006 Cel projektu: doskonalenie umiejętności informatycznych poprzez uczestnictwo w szkoleniu pozwalającym uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL), nauka języków (angielskiego i niemieckiego) w zakresie pozwalającym na swobodne komunikowanie się zarówno w mowie, jak i przy wykorzystaniu technologii informatycznych (internet, poczta elektroniczna) oraz, dla osób mających bezpośredni kontakt z interesantami, doskonalenie profesjonalnej obsługi klienta. 34/50

35 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Rezultat projektu: przeszkolenie 1000 osób – samodzielnie zgłaszający się pracownicy, w szczególności administracji samorządowej, służby zdrowia, oświaty i kultury. Finansowanie: EFS – 75 % i budżet państwa 25 %. 35/50

36 SZKOLENIA I DORADZTWO NA ODLEGŁOŚĆ SZANSĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze SZKOLENIA I DORADZTWO NA ODLEGŁOŚĆ SZANSĄ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 36/50

37 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: kwiecień – grudzień 2005 Cel projektu: poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług, świadczonych przez Ośrodek KSU dzięki unowocześnieniu i wzbogaceniu sposobu świadczenia usług (na odległość w czasie rzeczywistym). 37/50

38 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Rezultat projektu: poprawa dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez Ośrodek KSU, unowocześnienie i wzbogacenie sposobu świadczenia usług, podniesienie standardu świadczonych usług, rozszerzenie zasięgu i zakresu działalności Ośrodka . Finansowanie: 77,1 % - środki publiczne. 38/50

39 MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze OŚRODEK KSU KUŹNIĄ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 39/50

40 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: październik 2005 – marzec 2007 Cel projektu: pobudzenie aktywności gospodarczej regionu, poprzez kompleksowe wsparcie (szkolenie, doradztwo i finansowanie) uczestników projektu oraz stworzenie im możliwości niezbędnych do uruchomienia działalności gospodarczej i jej prowadzenia na Jednolitym Rynku Europejskim. Rezultat projektu: utworzenie 12 mikroprzedsiębiorstw Finansowanie: 85,48 % - środki publiczne 40/50

41 SPÓJRZ INACZEJ – ZMIANA WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze SPÓJRZ INACZEJ – ZMIANA WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 41/50

42 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Termin realizacji projektu: październik 2005 – wrzesień 2006 Cel projektu: zwiększenie na terenie woj. lubuskiego zainteresowania pracodawców zatrudnieniem niepełnosprawnych pracowników, zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych, kształtowanie dobrego klimatu społecznego i pozytywnego nastawienia środowisk pracowniczych do współpracy z osobami niepełnosprawnymi. 42/50

43 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze Rezultat projektu: wzmocnienie więzi społecznych, uwrażliwienie na potrzeby jednostki, pobudzenie aktywności, zwiększenie udziału w budowie społeczeństwa obywatelskiego, podniesienie odpowiedzialności za członków społeczności lokalnych, wzrost kultury pracy, zwiększenie świadomości praw i obowiązków członków społeczności lokalnych. Finansowanie: 96,89 % - środki publiczne. 43/50

44 Nasza strona w internecie:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Nasza strona w internecie: 44/50

45 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze 45/50

46 Podstrony internetowe
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Podstrony internetowe projektów: 46/50

47 Projekty obecnie realizowane:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Projekty obecnie realizowane: 47/50

48 Projekty zrealizowane:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Projekty zrealizowane: 48/50

49 Zapraszam do korzystania z usług Zakładu Doskonalenia Zawodowego
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Zapraszam do korzystania z usług Zakładu Doskonalenia Zawodowego 49/50

50 Dziękuję za uwagę Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
50/50


Pobierz ppt "Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze - Stowarzyszenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google