Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kredyty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kredyty."— Zapis prezentacji:

1 Kredyty

2 Kredyt Kredyt to pożyczka, odstąpienie przez wierzyciela dłużnikowi określonej wartości w pieniądzu lub w towarach na warunkach zwrotu równowartości w ustalonym terminie.

3 Wyróżniamy następujące rodzaje kredytów:
gotówkowy bezgotówkowy konsumpcyjny samochodowy mieszkaniowy studencki inwestycyjny przeznaczony dla rolników lombardowy leasing

4 Kredyt konsumpcyjny służy finansowaniu konsumpcji, dóbr i usług, bezpośrednio zaspokajających potrzeby osobiste, przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych.

5 Kredyt na zakup samochodu umożliwia zakup nowego lub używanego samochodu osobowego, dostawczego lub motocykla. Górna granica wynosi 90% wartości samochodu, czas kredytowania przeważnie 4 lata, oprocentowanie zmienne, zabezpieczenie to najczęściej: weksel, in blanco, zastaw rejestrowy na samochodzie.

6 Kredyt hipoteczny (mieszkaniowy) możesz przeznaczyć m.in. na:
zakup domu lub mieszkania zakup działki budowlanej budowę, rozbudowę, wykończenie, modernizację, remont, wyposażenie domu lub mieszkania zakup garażu lub miejsca postojowego spłatę kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w innych bankach (tzw. refinansowanie) spłatę kredytów konsumpcyjnych, samochodowych, kart kredytowych i innych

7 Kredyt studencki udzielany jest studentom, którzy nie ukończyli jeszcze 25 lat. Pierwszeństwo w jego uzyskaniu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie oraz preferowanych kierunków studiów, określanych przez MENiS

8 Kredyt ten przeznaczony jest na inwestycje związane z produkcją rolną
Kredyt ten przeznaczony jest na inwestycje związane z produkcją rolną. Oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi połowę oprocentowania kredytu, resztę dopłaca bankowi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

9 Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na:
inwestycje materialne inwestycje niematerialne inwestycje finansowe

10 Kredyt lombardowy jest kredytem krótkoterminowym, a jego charakterystyczną cechą jest posiadanie przez bank przedmiotu zastawu. Kredyt lombardowy udzielany jest pod zastaw ruchomości, najczęściej papierów wartościowych, metali szlachetnych, a także towarów. Bank, przyjmując zastaw nabywa prawo jego sprzedaży w przypadku niespłacenia kredytu.

11 Transakcje leasingowe polegają na dostarczeniu przez leasingodawcę leasingu ustalonego w umowie leasingu. Właścicielem przedmiotu umowy leasingowej pozostaje leasingodawca co nadaje leasingowi charakter zbliżony do dzierżawy. Leasingobiorca zobowiązuje się do płacenia ustalonej w umowie opłaty leasingowej rozłożonej na raty. Rozróżnia się dwie formy leasingu:

12 Rozróżnia się dwie formy leasingu:
leasing bezpośredni- gdy producent bezpośrednio oddaje swoje wyroby w użytkowanie innym przedsiębiorstwom leasing pośredni- gdy pomiędzy producentem, a użytkownikiem występuje pośrednik

13 Wyróżniamy następujące rodzaje kredytów:
gotówkowy bezgotówkowy konsumpcyjny samochodowy mieszkaniowy studencki inwestycyjny przeznaczony dla rolników lombardowy leasing

14 Podstawą udzielenia przez bank kredytu jest ocena wiarygodności i ustalenie zdolności kredytowej klienta, czyli zbadaniu: dochodu netto wnioskodawcy lub dochodu całej rodziny liczby osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy stałych wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania (czynsz, energia, gaz, telefon) zobowiązania finansowe (inne kredyty, obciążenia z tytułu alimentów) Polega to na określeniu czy dochód klienta po odliczeniu wszystkich bieżących wydatków pozwoli na spłatę kredytu.

15 Ogólna zasada udzielania kredytu:
klient musi mieć zdolność kredytową klient przedstawia zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach w przypadku mężczyzn w wieku poborowym książeczka wojskowa bank robi symulację komputerową jeżeli klient ma zdolność kredytową, może złożyć wniosek o udzielenie kredytu jeżeli to kredyt hipoteczny rzeczoznawca dokonuje wyceny nieruchomości klienta Analityk podejmuje decyzję: pozytywną lub negatywną

16 przy decyzji pozytywnej bank przygotowuje umowę kredytową
klient dostaje harmonogram spłat: do którego dnia każdego miesiąca musi uiścić należności za raty+odsteki kredyt konsumpcyjny jest spłacany maksymalnie do 10 lat kredyt hipoteczny spłacany jest od 6 do 35 lat. Ponadto istnieje ograniczenie wiekowe na całkowitą spłatę kredytu- do 65 roku życia małżeństwo zawsze bierze jeden kredyt razem, nigdy osobno za nieterminowe spłaty rat bank nalicza odsetki karne

17 Wcześniejsza spłata kredytu może być częściowa lub całkowita
kredyty udzielane są też w obcych walutach, lecz nie wszystkich. Należą do nich: USD, EUR, CHF. Ponadto spłata obcej w walucie odbywa się według kursu na dany dzień spłaty.

18 Maksymalna wysokość kredytu nie może przekraczać określonej przez bank określonej przez bank krotności udokumentowanych dochodów osoby ubiegającej się o kredyt. W PKO 12- krotność dochodów netto. Oprocentowanie kredytu: kredyt może być oprocentowany według stałej lub zmiennej stopy procentowej. W większości banków oprocentowanie jest stałe, gdy zaciągamy kredyt na rok.

19 Podział kredytów ze względu na czas spłaty:
krótkoterminowe do 1 roku średnioterminowe do 5 lat długoterminowe powyżej 5 lat

20 Cechy kredytu: charakter pieniężny (tzn. przedmiotem kredytowania są zawsze pieniądze) zwrotność (kredyt musi być zwrócony w ściśle określonym terminie zgodni z umową ) celowość (bank udziela kredytu zawsze z określonym przeznaczeniem, zmiana celu wykorzystania kredytu wiąże się wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank ) odpłatność ( kredyt jest opłatny w dwóch aspektach : prowizja do kredytu przyznanego odsetki od kredytu wykorzystanego) zabezpieczenie ( kredyt musi zabezpieczony od jego utraty z punktu widzenia banku jest to nie do osiągnięcie zysku operacji, z punktu widzenia klientów to jest utrata części wkładów, które zostały zainwestowane w operacje kredytowe)

21 Umowa kredytowa określa :
strony umowy kwotę i walutę kredytu cel kredytu zasady i termin spłaty kredytu wysokość oprocentowania sposób zabezpieczenia kredytu zakres uprawnień banku termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej wysokość prowizji warunki zmiany i rozwiązania umowy

22 Prezentację przygotował:
Marcin Lemańczyk kl. IIILM


Pobierz ppt "Kredyty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google