Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Marek Zimnak Warszawa, listopad 2007

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Marek Zimnak Warszawa, listopad 2007"— Zapis prezentacji:

1 dr Marek Zimnak Warszawa, listopad 2007
Nowe narzędzia w promocji polskich uniwersytetów za granicą Nadzieje na kształcenie obcokrajowców czyli niezamierzona zgodność treści i formy… dr Marek Zimnak Warszawa, listopad 2007

2 Zawartość ankiety I o wyborze twojego kierunku studiów i tej właśnie
Bliskość miejsca zamieszkania Dostęp do laboratoriów komputerowych Koszty studiowania Łatwość dostania się na studia Łatwość studiowania Moje zainteresowania Nadzieja na uzyskanie dobrych zarobków Oczekiwania co do przyszłej pracy Opinie o kadrze naukowej Opinie rodziców Opinie znajomych Popularność tego kierunku i uczelni Prestiż uczelni, jej miejsce w rankingach Przypadek Wysoka jakość kształcenia na tej uczelni Pytanie 1: Co zadecydowało o wyborze twojego kierunku studiów i tej właśnie uczelni? (oceń każdy z czynników na skali od 1 (zupełnie bez znaczenia) do 5 (miało zasadnicze znaczenie)

3 Zawartość ankiety II Pytanie 2: Skąd czerpałeś informacje o studiowaniu na tej właśnie uczelni? (zaznacz wszystkie opcje, które ciebie dotyczą) Ze stron WWW uczelni Z informatora uczelnianego Z informatora wydziałowego Z ogólnopolskiego informatora dla maturzystów Z targów edukacyjnych Od ludzi podczas dni otwartych Z informacji/reklam w prasie codziennej Z informacji/reklam w kolorowych czasopismach Od znajomych i rodziny Z opinii ludzi na forach internetowych

4 Zawartość ankiety III Pytanie 3: Jak oceniasz przydatność poniższych źródeł informacji jeśli chodzi o wybór kierunku studiów i uczelni? (oceń każdy z czynników na skali 1(zupełnie nieprzydatne) do 5 (bardzo przydatne) Strony WWW uczelni Informator uczelniany Informator wydziałowy Ogólnopolski informator dla maturzystów Targi edukacyjne Ludzie podczas dni otwartych Informacje/reklamy w prasie codziennej Informacje/reklamy w kolorowych czasopismach Znajomi i rodzina Opinie ludzi na forach internetowych

5 Zawartość ankiety IV Metryczka, a w niej: Wybrany wydział Wiek Płeć
Miejsce stałego zamieszkania (podział na: Wrocław – Dolny Śląsk – reszta kraju) Średnia ocen na świadectwie

6 Wyniki badania V Wykorzystanie poszczególnych źródeł informacji

7 Wyniki badania VI Wykorzystanie poszczególnych źródeł informacji w zależności od płci

8 Wyniki badania II Waga kryteriów podejmowania decyzji w zależności od płci

9 Wyniki badania IV Waga kryteriów podejmowania decyzji w zależności od średniej ze świadectwa maturalnego

10 Wyniki badania III Waga kryteriów podejmowania decyzji w zależności od miejsca zamieszkania

11 Wyniki VII Wykorzystanie poszczególnych źródeł informacji w zależności od miejsca zamieszkania

12 Nieoczekiwany profit z ankiety
Punkt w metryczce ankiety: „Miejsce stałego zamieszkania (podział na: Wrocław – Dolny Śląsk – reszta kraju)” przyniósł nieoczekiwane rezultaty 25% + 25% + 50% Pojawić się powinno pytanie o wybór strategii informacyjnej…

13 Niektóre wnioski I Kierowanie działań marketingowych nie tylko do przyszłych, ale i obecnych i byłych studentów, tworzących naturalną sieć agentów czy liderów opinii Weryfikacja budżetów – które media zajmują w nich pozycje centralne i porównanie tych danych z potencjalnymi zyskami, przynoszonymi przez wydatki w tych mediach

14 Niektóre wnioski II Intensywne wykorzystanie mediów elektronicznych (kształt i zawartość strony, aktualność i atrkacyjność podania info o rekrutracji, reklama szeptana na forach internetowych) Stopniowe obniżanie wagi materiałów drukowanych, jak informatory i reklamy w prasie Identyfikacja tytułów prasowych i programów rtv faktycznie docierających do segmentu docelowego Weryfikacja kosztów ponoszonych w związku z uczestnictwem w targach i organizacją dni otwartych Wychowywanie sobie kandydata: - Akcje ogólnopolskie („Gram o indeks” itp.) - Bliższy kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi - Programy dla maturzystów typu „Studium Talent”

15 Plusy i minusy tych sposobów
Niektóre wnioski III Trzy – nie wykluczające się – sposoby wprzęgnięcia narzędzi internetowych do rekrutacji na studia przez uczelnię: Własne rozwiązania Rozwiązania zewnętrzne Ingerencja w społeczności internetowe Plusy i minusy tych sposobów

16 Niektóre wnioski III

17 Wnioski sobie, realia sobie
Ile uczelni publicznych dysponuje budżetowaną roczną kwotą na działania promocyjne? Ile uczelni ma aktywnie działające stowarzyszenia absolwentów i prowadzi wobec tej grupy celowe działania? Na ilu uczelniach rzecznik prasowy/szef promocji jest obecny przy podejmowaniu najważniejszych decyzji mających wpływ na wizerunek i rekrutację uczelni? Los przedstawionego badania: zostało przekazane rektorom, dziekanom, dziekanatom i szefom jednostek organizacyjnych uczelni nie wywołało żadnej refleksji w postaci choćby wzmianki na posiedzeniu senatu czy rady któregoś z wydziałów Dział Nauczania, odpowiedzialny za organizację targów edukacyjnych i budżety prasowe w okresie rekrutacyjnym nie zmienił nic w swoich działaniach („Tak robimy od 30. lat”) Autorka badania skonsumowała umowę o dzieło na kilka tysięcy złotych, zamawiający badanie zmienił miejsce pracy

18 Elementy koordynowania akcji promocji uczelni polskich za granicą:
Koncepcja (kierunki geograficznie, kierunki nauczania, stosunki bilateralne?) Koordynacja (państwo, ciało niezależne, organizacja komercyjna) Środki (system zachęt dla uczelni, regulacje prawne - prawo do pracy plus wiza plus ubezpieczenie, pieniądze, kontakty) Kanały komunikacji (jednak głównie internet) Oferta – czyli najważniejsze…

19 Zainteresowane podmioty :
Uczelnie polskie reprezentowane przez konferencje rektorów; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; MSZ; Inne organizacje działające w obszarze promocji edukacji (stowarzyszenia, fundacje, biznes); Czy ktoś jeszcze?

20 Dodatkowe uwagi Przyszłoroczne wybory rektorów (KRASP – obecnie brak w składzie Konferencji stałej Komisji zajmującej się tematyką promocji nauki, uczelni itp.); Jest „How to study in Poland in English” (baner ze strony KRASP) (warto zajrzeć); Jest „East European University Network” (baner ze strony KRASP) (proszę nie zaglądać); Jest agenda PAN-u – w Brukseli pod nazwą Polish Science Contact Agency jako Biuro Promocji Nauki Polskiej. Sekcje Passed events i Upcoming events wskazują na organizowane spotkania (głównie prezentacje naukowców poszczególnych dyscyplin). Czteroosobowy zespół (adresy mailowe belgijskie typu Onet.pl).

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Meandry sieciowych poszukiwań czyli uczucie bez wzajemności…

30 Ocena stanu Opinia profesora Włodzimierza M. Kaczyńskiego z University of Washington (wizytujący profesor w ramach stypendium Fulbrighta w Szkole Głównej Handlowej 2007): Niewielu stypendystów polskich na uniwersytetach amerykańskich; Udział naszych naukowców w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych fundowanych przez organizacje międzynarodowe sporadyczny; Nagrody, wyróżnienia lub cytowanie polskich autorów – nieliczne; Skromnie wyglądają zaproszenia fundowane ze źródeł polskich do wykładów lub udziału w konferencjach międzynarodowych organizowanych w Polsce dla naukowców zza Atlantyku; Praktycznie nie daje się zauważyć takich akcji, jak wystawy czy inne formy popularyzacyjne polskich uczelni w USA; Nabór studentów amerykańskich z pomocą materialną na polskie uczelnie jest nikły; Promocja polskich uczelni wśród Polonii USA i Kanady nie istnieje ; Ochrona własności intelektualnej i patentów polskich w USA słabo zorganizowana.

31 Propozycje Sugestie profesora Włodzimierza M. Kaczyńskiego z University of Washington (wizytujący profesor w ramach stypendium Fulbrighta w Szkole Głównej Handlowej 2007): popularyzacja programu akademickich polskich uczelni na uniwersytetach, w ośrodkach naukowych a także centrach polonijnych; organizowanie wizyt pracowników akademickich; zamieszczanie artykułów n.t. polskiego szkolnictwa wyższego w lokalnej prasie uniwersyteckiej w Kanadzie i USA; utrzymywanie kontaktów z polskimi konsulatami i innymi polskimi placówkami mających na celu promocje działalności polskich uczelni i instytucji naukowo-badawczych na kontynencie północno-amerykańskim; pomoc w stopniowym integrowaniu absolwentów i sympatyków polskich uczelni żyjących i pracujących w Kanadzie i USA i promowaniu utworzenia „Klubu Absolwentów i Sympatyków polskich uczelni”; nawiązać kontakt z konsulatami RP w USA i Kanadzie, a także z izbami handlowymi polonijno-amerykańskimi w celu mobilizowania środków finansowych na promocję współpracy z uczelniami polskimi; stworzenie list absolwentów, a także sympatyków polskich uczelni i świata naukowo-badawczego w Kanadzie i USA, do których należałoby skierować pismo sygnowane przez osoby kierujące polską nauką i zapraszające ich do współpracy

32

33

34 Wystawiają one jak najgorsze świadectwo polskiej nauce…
Gazeta Wyborcza, 26 listopada 2007, polemika Cezary Wójcik versus Przemysław Urbańczyk …Pierwszego października 2007 roku Europejska Rada Badań Naukowych (ERC - European Research Council) opublikowała w internecie wyniki pierwszego etapu konkursów badawczych (dostępne pod adresem Wystawiają one jak najgorsze świadectwo polskiej nauce…

35 Co można? Koordynacja działań w ramach rządu i organizacji rektorów (MSWiN, MSZ, KRASP); Utworzenie lub wybór podmiotu reprezentującego kraj (w oparciu o wzory zachodnie - Finlandia, Francja, Niemcy); Szeroki plan porządkujący sieciowy wizerunek możliwości studiowania w Polsce („sprzątanie” www, mocny portal); ale - przede wszystkim – debata publiczna, która pozwoli na opisanie ustawodawcy… …mechanizmów prawnych i finansowych, dzięki którym nasza uniwersytecka oferta edukacyjna stanie się konkurencyjna


Pobierz ppt "dr Marek Zimnak Warszawa, listopad 2007"

Podobne prezentacje


Reklamy Google