Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy Społeczeństwa Informacyjnego Społeczność wirtualna obok czy zamiast realu? S Z C Z E C I N 13 maja 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy Społeczeństwa Informacyjnego Społeczność wirtualna obok czy zamiast realu? S Z C Z E C I N 13 maja 2011."— Zapis prezentacji:

1 XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy Społeczeństwa Informacyjnego Społeczność wirtualna obok czy zamiast realu? S Z C Z E C I N 13 maja 2011

2 PROBLEMY ZASTOSOWANIA INTERNETU W WYBORACH Zbigniew FRĄCKIEWICZ & Franciszek MARECKI S Z C Z E C I N 13.05.2011

3 UCZELNIA PUBLICZNCZNA W Y B O R Y I N T E R N E T

4 ORGANY - FUNKCJE WYBIERALNE Organy ustawowe - jednoosobowe : Rektor, Dziekani … - kolegialne : Senat, Rady Wydziałów. Organy nieustawowe - komisje wyborcze - (UKW, WKW) - komisje inne - (nauki, dydaktyki, finansów,…) - reprezentanci zewnętrzni - (RGSW, CKSiTN, … ) - inspektorzy wewnętrzni - (BHP, związki zaw. …)

5 PODSTAWY PRAWNE Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym - 2005 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym - 2011 Ustawa o dostępie do informajci publicznej - 2001 Ustawa o ochronie danych osobowych - 1997 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 17/05 - 2006 Statut uczelni Regulamin wyborów

6 ZASADY ETYCZNE Dobre obyczaje w nauce - zasady i wytyczne – 1994 Dobre praktyki w szkołach wyższych - 2007

7 WYBORY - UCZLENIE PUBLICZNE Wewnętrzna sprawa uczelni – publicznie niejawna? Sprawa publiczna – publicznie jawna ?

8 PRZEKAZ INFORMACJI WYBORCZYCH K T O ? K O M U ? W J A K I S P O S Ó B ?

9 Komisje wyborcze – Uczelniana, Wydziałowa … Kandydaci – na wszystkie funkcje wybieralne. Wyborcy – nauczyciele, pracownicy, studenci, doktoranci. Nie wyborcy – obywatele miasta, regionu, kraju, europy, świata.

10 ROLA INTERNETU W WYBORACH ORGANÓW UCZELNI PUBLICZNEJ Formy przekazu informacji - Druk – czasopisma, ulotki… - Słowo – RTV, poczta pantoflowa - Internet - Intranet

11 KONTAKTY INTERNETOWE - Kandydaci - Wyborcy - Komisje wyborcze - Osoby z zewnątrz

12 KONTAKTY INTERNETOWE - Uczelniane - Wydziałowe - Indywidualne - Otwarte

13 PRZEPROWADZENIE WYBORÓW ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU - W przeszłości – W realu - Obecnie – Obok realu - W przyszłości – Zamiast realu

14 T E Z A Wykorzystanie Internetu zapewnieni : - pełną informację o wyborach - przeprowadzenie wyborów

15 T A J N O Ś Ć W I A R Y G O D N O Ś Ć T R A N S P A R E N T N O Ś Ć

16 I N T E R N E T Z A M I A S T R E A L U

17 D Z I Ę K U J E M Y Z A U W A G Ę Zbigniew FRĄCKIEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny & Franciszek MARECKI Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej


Pobierz ppt "XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy Społeczeństwa Informacyjnego Społeczność wirtualna obok czy zamiast realu? S Z C Z E C I N 13 maja 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google