Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „PODNIESIENIE POZIOMU I JAKOŚCI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLACH PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO jest finansowany przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „PODNIESIENIE POZIOMU I JAKOŚCI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLACH PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO jest finansowany przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „PODNIESIENIE POZIOMU I JAKOŚCI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLACH PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego FAMOUS PLACES IN LONDON WEBQUEST Dla klasy VI szkoły podstawowej zaprojektowane przez: Małgorzatę Lipińską Konkurs: „Teach to the future”

2 WSTĘP Zadaniem uczniów będzie przedstawić słynne miejsca w Londynie.
Klasa 12 osobowa zostanie podzielona na 3 grupy, każda po 4 osoby. GRUPA 1- wywiad z kasjerem GRUPA 2- prezentacja w programie Power Point GRUPA 3- interaktywny quiz\quiz w Microsoft Word

3 GRUPA 1 Przeprowadza wywiad z kasjerem o „London Eye”. GRUPA 2 Wygraliście 1 nagrodę w prestiżowym konkursie- pobyt jednodniowy w pałacu Buckingham. Prezentacja w programie Power Point. GRUPA 3 Z kim chciałbyś sobie zrobić zdjęcie? Wybierz 4 sławne osoby, które można spotkać w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds, a następnie ułóż o nich quiz w programie Microsoft Word lub interaktywny quiz.

4 ZADANIA Zadaniem każdej grupy jest przedstawienie swojego miejsca w Londynie tak, aby zachęcić i zaciekawić resztę z klasy, a co za tym idzie pogłębienia wiedzy o kraju anglojęzycznym o którym się uczą na lekcjach. Każda grupa: * postara się ukazać atrakcje danego miejsca * przedstawi podstawowe informacje o danym miejscu * sprawnie wykonuje swoją pracę (sprawiedliwie dzieląc zadania w grupie i współpracując ze sobą) * przedstawia wyniki działań w formie: - prezentacji multimedialnej w programie Power Point (grupa 2) - interaktywnego quizu lub quizu w programie Microsoft Word (grupa 3) - wywiadu (grupa 1) nagranie na dyktafonie\ kamerze. * korzysta ze stron WWW wskazanych przez nauczyciela

5 PROCES WYWIAD Z KASJEREM O „LONDON EYE”
Jesteście grupą przyjaciół ze szkoły, którzy przyjechali do Londynu aby zrobić wywiad o „Oku Londyńskim”, a następnie umieścić ten wywiad na stronie szkoły.

6 KROK 1 Zaznacz na mapie miejsce w którym znajduje się „Oko Londyńskie”.

7 MAP OF LONDON

8 KROK 2 Wyślijcie aktualne zdjęcie z „London Eye” wraz z wiadomością do nauczyciela. W wiadomości napiszcie jaka jest aktualnie pogoda.

9 KROK 3 uzupełnij tabelkę- wyszukaj i wpisz brakujące informacje.
TICKET PRIZE HEIGHT OPENING TIME IN WINTER (FROM OCTOBER TO APRIL) HOW BIG IS THE CAPSULE? HOW MANY PEOPLE CAN BE IN THE CAPSULE? HOW MANY CAPSULES ARE THERE? WHEN WAS IT BUILT? WHY? WHO WAS THE DESIGNER?

10 KROK 4 Na podstawie tabeli, uzupełnionych informacji ułóżcie pytania i odpowiedzi a następnie nagrajcie je na kamerze. LINKI DO WASZEJ DYSPOZYCJI

11 PROCES Prezentacja w Power Point „ŻYCIE W PAŁACU BUCKINGHAM”
Jesteście rodziną: mama, tata, syn i córka. Wygraliście pierwszą nagrodą w prestiżowym konkursie i w nagrodę spędzicie weekend w Pałacu Buckingham. Podczas pobytu macie się dowiedzieć jak najwięcej o rodzinie królewskiej, ponieważ po przyjeździe odbędzie się konferencja prasowa, na której przedstawicie uzyskane informacje w programie Power Point.

12 KROK 1 Zaznacz na mapie gdzie znajduje się Pałac Buckingham.

13 MAP OF LONDON

14 KROK 2 Uzupełnij drzewo genealogiczne.
Wyszukaj i uzupełnij informacje o brakujących członkach rodziny królewskiej.

15 The Royal Family Tree

16 KROK 3 Wyszukaj informacji o rodzinie królewskiej a następnie uzupełnij tabelkę.

17 What do you know about the Royal Family?
1. What does the Queen have for breakfast? 2. How many pets does the Queen have? 3. How many guards are there for Buckingham Palace? 4. When will Prince William be crowned King of Britain? 5. Does Prince William have a pet? 6. How many children does the Queen have?

18 KROK4 www.dailymail.co.uk/news/atricle-1055602/white-toast
Teraz zróbcie prezentację w programie Power Point. LINKI DO WASZEJ DYSPOZYCJI

19 PROCES Z kim chciałbyś sobie zrobić zdjęcie?
Jesteście grupą przyjaciół, która przyjechała do Londyńskiego muzeum figur woskowych.

20 KROK 1 Zaznacz na mapie Londynu gdzie znajduje się muzeum Madame Tussauds.

21 KROK 2 Uzupełnij tabelę wpisując ogólne informacje o muzeum.

22 MUSEUM MADAME TUSSAUDS
How much are the tickets? What are the opening hours? How many wax figures are there? What’s the address? What’s the telephone number?

23 KROK 3 O kogo chodzi? Wyszukaj osobę którą można spotkać muzeum kierując się podanymi wskazówkami, a następnie uzupełnij tabelę.

24 Who is it? 18-20 21-30 31-40 50-70 √ SINGER, ACTRESS THE U.S.A. 2
YEARS MAN WOMAN OCCUPATION COUNTRY 18-20 SINGER, ACTRESS THE U.S.A. 21-30 2 VERY IMPORTANT TEENAGERS BRITAIN 31-40 RACING DRIVER ENGLAND 50-70 POLITICIAN POLAND

25 www.madametussauds.com www.images.google.pl www.London-Attractions-Map
LINKI DO WASZEJ DYSPOZYCJI

26 EWALUACJA PREZENTACJA W POWER POINT
WRAŻENIE ESTETYCZNE NIEESTETYCZNA MAŁO ESTETYCZNA ESTETYCZNA BARDZO ESTETYCZNA STYLISTYKA/ GRAMATYKA ZAWIERA WIELE BŁĘDÓW GRAMATYCZ -NYCH I ESTETYCZNYCH ZAWIERA PARĘ BŁĘDÓW GR. I STYL. ZAWIERA NIEWIELĘ BŁĘDÓW GR. I STYL. JEST PRAKTYCZNIE BEZBŁĘDNA PRZEJRZYSTOŚĆ CHAOTYCZNA, ŻLE ZORGANIZOWA- NA WIĘKSZA CZĘŚĆ JEST NIEPRZEJRZYSTA WIĘKSZA CZĘŚĆ JEST PRZEJRZYSTA W PEŁNI PRZEJRZYSTA

27 EWALUACJA WYWIAD GRAMATYKA I POPRAWNA WYMOWA ORGANIZACJA PYTAŃ
ŹLE ZORGANIZOWANE PYTANIA WIELE PYTAŃ ŹLE ZORGANIZOWANYCH WIĘKSZOŚĆ PYTAŃ DOBRZE ZORGANIZOWANA DOBRZE ZORGANIZOWANE GRAMATYKA I POPRAWNA WYMOWA ZAWIERA WIELE BŁĘDÓW GRAMATYCZ -NYCH I ESTETYCZNYCH ZAWIERA PARĘ BŁĘDÓW GR. I STYL. ZAWIERA NIEWIELĘ BŁĘDÓW GR. I STYL. JEST PRAKTYCZNIE BEZBŁĘDNA KOMUNIKACJA NIEWERBALNA BRAK KOMUNIKACJI NIEWERBAL- NEJ NIEWIELE ELEMENTÓW KOM. NIEWRB. WIELE ELEMENTÓW KOM. NIEWRB. W PEŁNI KOMUNIKUJE SIĘ UŻYWAJĄC ELEMENTÓW NIEWRBAL- NYCH

28 EWALUACJA QUIZ GRAMATYKA ZAWIERA WIELE BŁĘDÓW GRAMATYCZ -NYCH
ZAWIERA PARĘ BŁĘDÓW GRAMATYCZ-NYCH ZAWIERA NIEWIELĘ BŁĘDÓW GRAMATYCZ-NYCH JEST PRAKTYCZ-NIE BEZBŁĘDNA STYLISTYKA ZAWIERA WIELE BŁĘDÓW STYLISTYCZ-NYCH ZAWIERA PARĘ BŁĘDÓW STYLISTYCZ-NYCH ZAWIERA NIEWIELĘ BŁĘDÓW STYLISTYCZ-NYCH ORGANIZAC JA TEKSTU ŹLE ZORGANIZOWANY TEKST WIĘKSZA CZĘŚĆ TEKSTU ŹLE ZORGANIZOWANA WIĘKSZA CZĘŚĆ TEKSTU DOBRZE ZORGANIZOWANA DOBRZE ZORGANIZOWANY TEKST

29 EWALUACJA OGÓLNA TREŚĆ GROMADZENIE INFORMACJI
NIE UDAJE SIĘ PRZEDSTAWIĆ TEMATU INFORMACJA JEST DOBRA ALE SĄ ISTOTNE BRAKI W ORGANIZACJI PRZEKAZ ZAWIERA GŁÓWNE INFORMACJE PRZEKAZ JASNY I SPÓJNY GROMADZENIE INFORMACJI NIE GROMADZI INFORMACJI (NIE UZUPEŁNIA TABEL) GROMADZI NIEWIELE INFORMACJI (W TABELACH WIELE MIEJSC JEST PUSTYCH) GROMADZI WIĘKSZOŚĆ INFORMACJI (W TABELACH WIĘKSZA CZĘŚĆ LUK JEST ZAPEŁNIONA GROMADZI WSZYSTKIE INFORMACJE UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UCZEŃ JEST SFRUSTROWANY PROJEKTEM, ŁATWO SIĘ PODDAJE UCZEŃ JEST SFRUSTROWANY ALE PRÓBUJE PRACOWAĆ GRUPA MU POMAGA UCZEŃ DOBRZE PRACUJE W GRUPIE UCZEŃ NIGDY SIĘ NIE FRUSTRUJE, A WYMYŚLA RÓŻNE ROZWIĄZANIA PROBLEMU PRACA W GRUPIE/ DZIELENIE SIĘ INFORMACJAMI NIE DZIELI SIĘ INFORMACJAMI Z INNYMI CZŁONKAMI GRUPY, NIE WSPÓŁPRACUJE WYKONUJE NIEWIELE OBOWIĄZKÓW, CZASAMI NIE ZGADZA SIĘ Z GRUPĄ WYKONUJE PRAWIE WSZYSTKIE OBOWIĄZKI, RZADKO SIĘ NIEZGADZA WYKONUJE WSZYSTKIE OBOWIĄZKI, ZAWSZE ZGODNIE WSPÓŁPRACUJE INNE

30 ZAKOŃCZENIE Gratulacje! Wykonaliście wszystkie powierzone Wam
zadania projektu. Wykonane działania pogłębiły Wasze wiadomości i wzbudziły zainteresowania. Mam nadzieję że w przyszłości wybierzecie się w kolejną wirtualną podróż po Londynie.

31 ŹRÓDŁA www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/geolondon.htm


Pobierz ppt "Projekt „PODNIESIENIE POZIOMU I JAKOŚCI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLACH PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO jest finansowany przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google