Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydawnictwo Naukowe UMK na tle wydawnictw innych uczelni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydawnictwo Naukowe UMK na tle wydawnictw innych uczelni."— Zapis prezentacji:

1

2 Wydawnictwo Naukowe UMK na tle wydawnictw innych uczelni

3 Historia Dział Wydawnictw Uniwersytetu Mikołaja Kopernika funkcjonuje od 13 lutego 1967 roku jako jednostka ogólnouczelniana.

4 Historia 2 listopada 2007 roku decyzją JM Rektora (Zarządzenie nr 99 z dn. 26.10.2007 r.) nastąpiło przekształcenie Działu Wydawnictw UMK, Samodzielnej Sekcji Wydawnictw przy Collegium Medicum, Biura Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK oraz Zakładu Poligrafii w jednolite Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jako jednostkę usługową Uniwersytetu.

5 Struktura W następstwie reorganizacji Wydawnictwa zmieniła się jego struktura i sposób funkcjonowania. Wydawnictwo podlega Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (w zakresie merytorycznym) oraz Kanclerzowi UMK (w zakresie służbowym).

6 Struktura Zespół pracowników w Toruniu i Bydgoszczy składa się z 26 osób dyrektor i jego zastępca (redaktor naczelny) sekretariat: 3 osoby pracownicy merytoryczni: redaktorzy (8 osób) korektorzy (2 osoby), operatorzy składu komputerowego (3 osoby) pracownicy dystrybucji i promocji: 4 osoby pracownicy drukarni i introligatorni: 4 osoby

7 Główne zadania 1.Prezentacja wyników badań naukowych prowadzonych przez uczonych z UMK. 2.Wykonywanie usług na potrzeby Uczelni (np. administracji). 3.Wykonywanie usług dla zleceniodawców zewnętrznych (charakter komercyjny).

8 Finanse (źródła) 1.Uniwersytet 2.Dotacje na poszczególne tytuły (m.in. dotacje ministerialne, granty, fundacje) 3.Sprzedaż Obniżenie kosztów działalności w roku 2009 o 12,95% w stosunku do roku 2007. RENTOWNOŚĆ 45%

9 OFERTA WYDAWNICZA

10 KSIĄŻKI Wydawnictwo publikuje prace o różnorodnej tematyce, z zakresu wszystkich uprawianych na Uczelni nauk, tj.: nauk humanistycznych, nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk społeczno-ekonomicznych.

11 CZASOPISMA Wydawnictwo publikuje blisko 60 tytułów czasopism

12 CZASOPISMA Czasopisma z tzw. listy filadelfijskiej 1.,,Eastern European Countryside 2.,,Open Systems & Information Dynamics 3.,,Reports on Mathematical Physics 4.,,Topological Methods in Nonlinear Analysis

13 CZASOPISMA Pozostałe czasopisma punktowane 1.,,Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia 2.,,Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prace Limnologiczne 3.,,Archiwum Emigracji 4.Bulletin of Geography. Socio-economic Series

14 CZASOPISMA Pozostałe czasopisma punktowane 5.,,Dynamic Econometric Models 6.Ecological Questions 7.Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 8.Limnological Papers 9.Limnological Review

15 CZASOPISMA Pozostałe czasopisma punktowane 10.Logic and Logical Philosophy 11.Medical and Biological Sciences 12.Paedagogia Christiana 12.Ruch Filozoficzny

16 CZASOPISMA Czasopisma dostępne w wersjach elektronicznych (www.wydawnictwoumk.pl)www.wydawnictwoumk.pl 18 tytułów, m.in. Bulletin of Geography. Socio-economic Series,,Chaotic and Regular Dynamics,,Comparative Law Review Logic and Logical Philosophy

17 CZASOPISMA Czasopisma dostępne w wersjach elektronicznych 18 tytułów, m.in. Historia i Polityka,,Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym,,Medical and Biological Sciences

18 CZASOPISMA Czasopisma dostępne w wersjach elektronicznych 18 tytułów, m.in.,,Open Systems & Information Dynamics,,Reports on Mathematical Physics,,Toruńskie Studia Bibliologiczne

19 SERIE WYDAWNICZE (WYBÓR) 1.Archiwum Emigracji: Źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku 2.Atlas Historyczny Miast Polskich 3.Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 4.Monografie z historii filozofii

20 SERIE WYDAWNICZE (WYBÓR) 5.Obozy jeńców i internowanych na ziemiach polskich 1914-1924 6.Paralele. Folklor – Literatura – Kultura 7.Polityka w kulturze 8.Prace Archeologiczne

21 SERIE WYDAWNICZE (WYBÓR) 9.Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich 10.Studia Copernicana 11.Studia Graeco-Latina 12.Studia z architektury nowoczesnej 13.Toruńskie studia o sztuce orientu

22 PROGRESJA W TYTUŁACH I ARKUSZACH WYDAWNICZYCH

23 Liczba tytułów wydanych w latach 2007-2009

24 Liczba arkuszy wydawniczych wydanych w latach 2007-2009

25 DYSTRYBUCJA i PROMOCJA

26 DYSTRYBUCJA I PROMOCJA Nowocześnie zaprojektowana strona internetowa: www.wydawnictwoumk.pl

27 DYSTRYBUCJA I PROMOCJA

28 Ogólnoświatowa dystrybucja publikacji poprzez Księgarnię Naukową UMK i jej stronę internetową: www.kopernikanska.pl

29 DYSTRYBUCJA I PROMOCJA

30 Udział w ogólnopolskich, regionalnych i uniwersyteckich przedsięwzięciach promocyjnych, takich jak np.: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie

31 DYSTRYBUCJA I PROMOCJA Udział w ogólnopolskich, regionalnych i uniwersyteckich przedsięwzięciach promocyjnych, takich jak np.: Targi Książki w Krakowie

32 DYSTRYBUCJA I PROMOCJA Udział w ogólnopolskich, regionalnych i uniwersyteckich przedsięwzięciach promocyjnych, takich jak np.:

33 DYSTRYBUCJA I PROMOCJA Udział w ogólnopolskich, regionalnych i uniwersyteckich przedsięwzięciach promocyjnych, takich jak np.: Targi Książki Naukowej we Wrocławiu,

34 DYSTRYBUCJA I PROMOCJA Udział w ogólnopolskich, regionalnych i uniwersyteckich przedsięwzięciach promocyjnych, takich jak np.: Spotkania naukowe i kulturalne w Toruniu (konferencje, seminaria, prezentacje).

35 KIERUNKI/ PERSPEKTYWY ROZWOJU/ PROBLEMY

36 KIERUNKI / PERSPEKTYWY ROZWOJU / PROBLEMY 1.Profesjonalizacja w wykonywaniu działań. 2.Jakość wydawanych prac. 3.Szeroka oferta wydawnicza. 4.Zakup licencji (czego dobrym przykładem było pierwsze polskie wydanie książki Richarda Rorty'ego Spełnianie obietnicy naszego kraju).

37 KIERUNKI / PERSPEKTYWY ROZWOJU / PROBLEMY 5. Podręczniki akademickie o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym (np. W. Demtroeder, Experimentalphysik). 6. Wznowienia (np. K. Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego). 7. Książki pisane na zlecenie (np. seria Studia nad dziejami zakonu krzyżackiego, red. R. Czaja i A. Radzimiński).

38 KIERUNKI / PERSPEKTYWY ROZWOJU / PROBLEMY 8. Zwiększanie obrotu w handlu: a)publikacje w formie elektronicznej (versita.pl; www.ibuk.plversita.pl www.ibuk.pl b)sprzedaż własna poprzez stronę internetową c)nowe formy sprzedaży.

39 KIERUNKI / PERSPEKTYWY ROZWOJU / PROBLEMY 9. Komercjalizacja: a)druk na zlecenie b)pozyskiwanie środków (m.in. dopłaty, koprodukcje, samofinansowanie).

40 KIERUNKI / PERSPEKTYWY ROZWOJU / PROBLEMY 10. Uniezależnienie od podmiotów zewnętrznych: rozwój własnego parku maszynowego

41 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

42 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Książki Wydawnictwa Naukowego UMK były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane, m.in.:

43 ROK 2007 Jerzy Serczyk, Andrzej Zientara, Kurzer Abriss der deutschen Geschichte bis 1945 für Germanistik-Studenten Wyróżnienie w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki (XI Poznańskie Dni Książki Naukowej).

44 ROK 2008 Janusz Tondel, Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie Nagroda Klio II stopnia w kategorii edytorskiej (XVII Targi Książki Historycznej).

45 ROK 2008 Janusz Tondel, Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie Wyróżnienie w konkursie na najlepszą książkę akademicką (XII Poznańskie Dni Książki Naukowej).

46 ROK 2008 Anna Drążkowska, Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku Nagroda Dziennikarzy w konkursie na najlepszą książkę akademicką (XII Poznańskie Dni Książki Naukowej).

47 ROK 2008 Bernard Ziętek, Lasery Wyróżnienie w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki (XII Poznańskie Dni Książki Naukowej).

48 ROK 2009 Karol Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego Nagroda główna w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki (Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych im. Księdza Edwarda Pudełki).

49 ROK 2009 Lesław Huppenthal, Roztwory polimerów Wyróżnienie w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki (Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych im. Księdza Edwarda Pudełki).

50 ROK 2009 Flawiusz Filostrates, Listy miłosne Książka nominowana w 49. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na Najpiękniejszą Książkę Roku 2008.


Pobierz ppt "Wydawnictwo Naukowe UMK na tle wydawnictw innych uczelni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google