Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Własność intelektualna w teorii i praktyce bibliotek cyfrowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Własność intelektualna w teorii i praktyce bibliotek cyfrowych"— Zapis prezentacji:

1 Własność intelektualna w teorii i praktyce bibliotek cyfrowych
Katarzyna Ślaska Biblioteka Narodowa Konferencja „Przeciwdziałanie piractwu intelektualnemu”,

2 The European Digital Libraries Initiative High Level Expert Group/Copyright Subgroup
Grupa robocza powołana w 2006 roku w ramach inicjatywy „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” Raport z , określający podstawy działania grupy ds. praw autorskich i identyfikujący problemy do rozwiązania Raport końcowy z , podsumowujący prace i określający dalsze postępowanie Raporty z – “Recommended key principles for rights clearance centres and databases for out-of-print works” oraz “Recommended key principles for rights clearance centres and databases for orphan works”

3 Ustalenia grupy roboczej ds. praw autorskich
Kategoria: dzieła osierocone Są to dzieła bez ustalonego autorstwa Grupa robocza zaleciła staranne poszukiwania twórców dzieła oraz utworzenie bazy danych, zawierających dzieła osierocone Kategoria: dzieła „out-of-print” Są to dzieła niedostępne w handlu księgarskim Grupa robocza opracowała wzorcową licencję na wykorzystanie utworu. Zdecydowała, że utwór jest dostępny do publikacji cyfrowej, jeżeli którakolwiek z instytucji kultury uzyskała prawo do jego elektronicznej publikacji. Zaleciła utworzenie bazy danych, zawierającej dzieła „out-of-print” Grupa postuluje utworzenie centrów clearingowych (Right Clearance Centers), funkcjonujących jako portale i wspólne punkty dostępu w celu ustalania praw własności intelektualnej, zawierających wykazy dzieł osieroconych oraz z kategorii out-of-print, zaliczanych do domeny publicznej.

4 Działania w 2008 roku Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie kreatywnych treści online na jednolitym rynku z dn postulujący powołanie „platformy ds. treści online”, zajmującej się dostępnością treści, poprawą mechanizmu wyjaśniania zagadnień prawnych, rozwojem wieloterytorialnych zezwoleń, zarządzaniem prawami autorskimi online, mechanizmami współpracy w celu poprawy przestrzegania praw autorskich w środowisku online. Konsultacje społeczne dotyczące kreatywnych treści online, , zawierające pytania o zarządzanie cyfrowymi prawami autorskimi (DRM), wieloterytorialne zezwolenia w zakresie praw autorskich oraz metody zapobiegania piractwu. Wyniki opublikowane na stronie:

5 Działania w bibliotekach polskich
Pozyskiwanie przez polskie biblioteki cyfrowe licencji niewyłącznych na publikację wersji cyfrowych dzieł pozostających pod ochroną prawa autorskiego (prace naukowe w bibliotekach akademickich, dzieła literackie i twórczość artystyczna) Publikowanie dzieł osieroconych, po dokładnych badaniach zmierzających do ustalenia autorstwa Dokumenty pozostające pod ochroną praw autorskich i pokrewnych są publikowane w bibliotekach cyfrowych i udostępniane wyłącznie na serwerach lokalnych (Intranet) Zachęcanie autorów do korzystania z licencji Creative Commons

6 Śląska Biblioteka Cyfrowa

7 Akademicka Biblioteka Cyfrowa (AGH, Kraków)

8 Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

9 Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

10 Akademicka Biblioteka Internetowa

11 Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

12 Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

13 Katarzyna Ślaska k.slaska@bn.org.pl
Dziękuję za uwagę Katarzyna Ślaska Konferencja „Przeciwdziałanie piractwu intelektualnemu”,


Pobierz ppt "Własność intelektualna w teorii i praktyce bibliotek cyfrowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google