Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. UW dr hab. Dariusz Kuźmina

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. UW dr hab. Dariusz Kuźmina"— Zapis prezentacji:

1 Prof. UW dr hab. Dariusz Kuźmina
Kształcenie w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce - nowe kierunki. Prof. UW dr hab. Dariusz Kuźmina

2 Umiejscowienie Instytutów kształcących w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Uczelnia Wydział Instytut Samodzielni pracownicy, dr hab. i prof. Uniwersytet Jagielloński Zarządzania i Komunikacji Społecznej Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 12 Uniwersytet Toruński Nauk Historycznych Informacji Naukowej i Bibliologii 6 Uniwersytet Śląski Filologiczny Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 10 Uniwersytet Warszawski Historyczny Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 17 Uniwersytet Wrocławski Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 9

3 Studia licencjackie uzupełniające magisterskie doktoranckie
podyplomowe

4 Licencjackie godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie: 360 45 1. Komunikacji społecznej i medialnej 60 2. Systemów komunikowania w nauce 3. Metod zarządzania 30 4. Historii i Kultury 5. Nauki o książce, bibliotece i informacji 90 6. Czytelnictwa B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 240 32 1. Analizy i opracowania dokumentów 2. Bibliotekarstwa 3. Historii książki i bibliotek 4. Społecznych kontekstów działalności biblioteczno-informacyjnej i problematyki użytkowników informacji 5. Projektowania i oceny systemów i usług informacyjnych i bibliotecznych Zagadnień wydawniczych i księgarskich Źródeł i wyszukiwania informacji

5 Uzupełniające magisterskie
godziny ECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 150 20 1. Społeczeństwa informacji i wiedzy 60 2. Terminologii specjalistycznej z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 30 3. Kierunków badawczych w informacji naukowej, bibliotekoznawstwie i bibliologii B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH 120 16 1. Zarządzania i marketingu w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej 2. Problematyki prawnej w działalności informacyjnej i bibliotecznej 3. Etyki w działalności informacyjnej i bibliotecznej

6 Specjalizacje magisterskie:
Uniwersytet Jagielloński Elektroniczne publikowanie Broker informacji Zasoby cyfrowe Archiwizacja i digitalizacja dokumentów Uniwersytet Śląski Bibliotekarstwo współczesne Bibliografia i informacja naukowa Książka, prasa, biblioteki oraz czytelnictwo dla dzieci i młodzieży Biblioteczno-edytorska Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych Uniwersytet Toruński Informacja naukowa Prasoznawstwo Bibliotekarstwo i czytelnictwo dziecięce Biblioterapia Wiedza o dawnej książce i księgarstwie

7 Uniwersytet Warszawski
Edytorstwo Systemy Informacji Informacja biznesowa Zarządzanie informacją i wiedzą Internet Biblioteki w systemie edukacji i kultury Informacja i komunikacja w europejskich instytucjach kultury Organizacja i zarządzanie bibliotekami Uniwersytet Wrocławski Biblioteki cyfrowe Biblioteki naukowe Prasa w systemie informacji Sztuka książki

8 Seminarzyści Promotorzy - tutorzy
Tematy prac magisterskich: ustalenia pod koniec pierwszego semestru Przedmioty uzupełniające dla problematyki pracy magisterskiej

9 Studia doktoranckie Uczelnia Doktoranci Uniwersytet Jagielloński 3
Uniwersytet Toruński 4 Uniwersytet Śląski 14 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Wrocławski 8

10 Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, niestacjonarne, trzeciego stopnia
Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Historyczny Wydział Polonistyki

11 Kierunki i specjalności
filozofia socjologia nauka o poznaniu i komunikacji społecznej archeologia bibliologia etnologia i antropologia kulturowa historia historia sztuki nauki o sztuce językoznawstwo kulturoznawstwo literaturoznawstwo

12 Studia podyplomowe Uniwersytet Jagielloński Informacji Naukowej
Broker Informacji Bibliotekoznawstwa Bibliotekarz dziedzinowy, nauczyciel bibliotekarz Uniwersytet Śląski Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Zarządzanie i marketing w bibliotekach Ochrona i profilaktyka współczesnych zbiorów bibliotecznych Biblioteki i systemy informacyjne w Unii Europejskiej Uniwersytet Toruński Infobrokerstwa i zarządzania informacją

13 Uniwersytet Warszawski
Bibliotekoznawstwa Informacji Naukowej Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej Uniwersytet Wrocławski Kwalifikacyjne dla bibliotekarzy Kwalifikacyjne dla nauczycieli – bibliotekarzy Technik Informacyjnych i multimedialnych

14 Nowe kierunki Zarządzanie centrum informacji
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Media Kultura Archiwistyka Broker informacji


Pobierz ppt "Prof. UW dr hab. Dariusz Kuźmina"

Podobne prezentacje


Reklamy Google