Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie za rok szkolny 2007/2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie za rok szkolny 2007/2008"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie za rok szkolny 2007/2008
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Sprawozdanie za rok szkolny 2007/2008

2 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Organizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Stan na wrzesień 2007 Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące 4 oddziały 18 oddziałów 102 uczniów 452 uczniów 554 uczniów

3 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Zatrudnienie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Stan na wrzesień 2007 44 nauczycieli 14 kontraktowych 6 mianowanych 24 dyplomowanych 9 nauczycieli na niepełnych etatach 11 pracowników administracji i obsługi na 10 etatach

4 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym ( od 8.00 do ) W szkole są 24 pracownie lekcyjne w tym 2 pracownie komputerowe Biblioteka z czytelnią - z 10 stanowiskami komputerowymi w ramach otrzymanych centrów multimedialnych Świetlica Gabinet pedagoga Gabinet pielęgniarki Pomieszczenie samorządu uczniowskiego Obiekt sportowy – sala gimnastyczna ; mała sala ćwiczeniowa ; siłownia Boiska do gry w piłkę nożną , siatkową i koszykową System monitoringu ( 13 kamer z rejestratorem zapisującym wydarzenia z miesięcy) Szafki dla każdego ucznia Identyfikatory Dziennik elektroniczny

5 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Pracowni komputerowe Biblioteka z czytelnią i centrami multimedialnymi

6 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Gabinet pedagoga Pomieszczenie Samorządu Uczniowskiego Gabinet pielęgniarki

7 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Sala gimnastyczna Siłownia Salka ćwiczeniowa

8 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
System monitoringu Szafki uczniowskie Identyfikatory

9 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Rodzic może analizować postępy w nauce swojego dziecka

10 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Rodzic może na bieżąco kontrolować frekwencję dziecka

11 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Rodzic może na bieżąco odbierać od wychowawcy informacje

12 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

13 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 DO EZGAMINU GIMNAZJALNEGO PRZYSTĄPIŁO 26 UCZNIÓW Z części humanistycznej uzyskali średnią 35,8 pkt. Z części matematyczno – przyrodniczej uzyskali średnią 35,7 pkt. Uzyskane wyniki zarówno w części humanistycznej jak i matematyczno – przyrodniczej mieszczą się w 8 staninie na dziewięciostopniowej skali staninowej

14 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Wyniki uczniów w zakresie badanych umiejętności w części humanistycznej Umiejętność (obszar standardów wymagań egzaminacyjnych) Szkoła Kraj Wynik w procentach 1. Czytanie i odbiór tekstów kultury 82,3 76,4 2. Tworzenie własnego tekstu 60,8 46,6

15 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Wyniki uczniów w zakresie badanych umiejętności z części matematyczno – przyrodniczej Umiejętność (obszar standardów wymagań egzaminacyjnych) Szkoła Kraj Wynik w procentach 1. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu 70,7 49,4 2. Wyszukiwanie i stosowanie informacji 80,8 71,0 3. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 68,9 54,4 4. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów 62,5 37,2

16 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Dotychczas egzamin gimnazjalny w Gimnazjum przy ZSO w Nidzicy , w ciągu 4 lat zdawało 121 uczniów 2005 2006 2007 2008 Ilość uczniów 18 31 46 26

17 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Wyniki części humanistycznej szkoły na tle wyników powiatu, województwa i kraju w latach Rok Szkoła Powiat Województwo Kraj 2008 35,8 28,7 29,4 30,8 2007 36,2 29,7 31,5 2006 34 28,4 30,3 31,4 2005 36,1 30,1 33,2

18 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Średnie wyniki szkoły z części humanistycznej na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju w latach Stanin Przedział punktowy 2005 2006 2007 2008 9. najwyższy 40,5 - 46,8 38,3 - 45,7 40,0 - 48,0 39,3 - 46,8 8. bardzo wysoki 37,3 - 40,4 35,4 - 38,2 36,0 - 39,9 35,4 - 39,2 7. wysoki 35,2 - 37,2 33,4 - 35,3 33,8 - 35,9 33,2 - 35,3 6. wyżej średni 33,6 - 35,1 31,8 - 33,3 32,0 - 33,7 31,4 - 33,1 5. średni 32,1 - 33,5 30,3 - 31,7 30,2 - 31,9 29,6 - 31,3 4. niżej średni 30,6 - 32,0 28,8 - 30,2 28,5 - 30,1 27,7 - 29,5 3. niski 28,8 - 30,5 26,9 - 28,7 26,5 - 28,4 25,3 - 27,6 2. bardzo niski 24,5 - 28,7 22,1 - 26,8 19,5 - 26,4 18,5 - 25,2 1. najniższy 11,1 - 24,4 0,0 - 22,0 6,0 - 19,4 4,0 - 18,4

19 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Wyniki części matematyczno -przyrodniczej szkoły na tle wyników powiatu, województwa i kraju w latach Rok Szkoła Powiat Województwo Kraj 2008 35,7 25,3 26 27,1 2007 33,4 22,9 24,5 2006 29,1 22,1 22,6 23,9 2005 30,3 21,5 24,2

20 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Średnie wyniki szkoły z części matematyczno – przyrodniczej na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju w latach Stanin Przedział punktowy 2005 2006 2007 2008 9. najwyższy 34,4 - 45,9 33,8 - 46,9 35,0 - 48,0 38,0 - 47,9 8. bardzo wysoki 29,1 - 34,3 28,5 - 33,7 30,1 - 34,9 32,1 - 37,9 7. wysoki 26,4 - 29,0 25,9 - 28,4 27,3 - 30,0 29,3 - 32,0 6. wyżej średni 24,5 - 26,3 24,0 - 25,8 25,4 - 27,2 27,4 - 29,2 5. średni 22,9 - 24,4 22,3 - 23,9 23,9 - 25,3 25,6 - 27,3 4. niżej średni 21,3 - 22,8 20,8 - 22,2 22,2 - 23,8 23,9 - 25,5 3. niski 19,4 - 21,2 19,0 - 20,7 20,3 - 22,1 21,9 - 23,8 2. bardzo niski 14,6 - 19,3 13,7 - 18,9 15,2 - 20,2 15,3 - 21,8 1. najniższy 5,0 - 14,5 0,0 - 13,6 9,3 - 15,1 7,0 - 15,2

21 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008 przystąpiło 130 absolwentów wszyscy którzy ukończyli szkołę Matury nie zdała jedna osoba nie uzyskując wymaganych 30% z dwóch przedmiotów. 5 osób pisało w sierpniu 2008r egzamin poprawkowy w wyniku którego 2 osoby zdały maturę. Ostatecznie maturę zdało 126 absolwentów co daje blisko 97% wskaźnik zdawalności

22 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
W ciągu 4 lat od kiedy funkcjonuje matura w nowej formule do egzaminu przystąpiło 549 absolwentów 2005 2006 2007 2008 Ilość zdających 133 125 161 130 Zdało maturę 160 126 W ciągu 4 lat maturę zdało 544 absolwentów na 549 co daję zdawalność na poziomie 99 %

23 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Z badań prowadzonych przez szkołę wynika iż rokrocznie 70 % - 75% absolwentów dostaje się na wymarzone kierunki studiów na wybranych wcześniej uczelniach. Są to uczelnie państwowe a absolwenci kształcą się na kierunkach stacjonarnych Najpopularniejsze ośrodki wybierane przez absolwentów to Warszawa Gdańsk Olsztyn Toruń w mniejszym stopniu Poznań Lublin Kraków

24 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Rozdanie świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego z udziałem Wiceministra Edukacji Narodowej - Zbigniewa Włodkowskiego – 2 czerwca 2008r Wiceminister wręczył świadectwo ukończenia szkoły najlepszej uczennicy Liceum Ogólnokształcącego - Natalii Ojrzyńskiej

25 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Dwóch laureatów w konkursach gimnazjalnych (biologia i historia) Dwóch finalistów II etapu Olimpiady Języka Francuskiego w Gdańsku ( liceum) Finalista II etapu Olimpiady Języka Angielskiego (liceum) Wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Prozy Frankofońskiej w Bydgoszczy ( liceum) Trzy wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR Czołowe miejsca ( 4 i 6 ) w Konkursie Matematycznym organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski (liceum) I miejsce w Internetowym Konkursie na Esej Wyróżnienie w Polsko 0-Ukraińskim Konkursie z Fizyki „Lwiątko” (gimnazjum)

26 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Trzy czołowe miejsca w XXIV Festiwalu Prozy Francuskiej w Nidzicy ( Liceum) II i III miejsce (gimnazjum) II i III miejsce XXIV Festiwalu Piosenki Francuskiej w Nidzicy I miejsce w Pierwszym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Nidzicy I i II miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o pontyfikacie Jana Pawła II I i II miejsce w Konkursie Wiedzy o Twórczości Norwida ( liceum) I miejsce ( gimnazjum) I i III miejsce w Powiatowym Konkursie „Zjawiska fizyczne w fotografii” ( gimnazjum) Dwa IV miejsca w XXXVI Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym ( liceum)

27 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
I i II miejsce w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia ( gimnazjum ) I i III (liceum) I i III miejsce w Powiatowym Konkursie wiedzy o AIDS (liceum) I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej ( gimnazjum) Dwa II miejsca w Powiatowych Zawodach z Zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej ( gimnazjum i liceum) I miejsce w Powiatowym etapie Olimpiady Wiedzy O Obronie Cywilnej

28 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Aktywność młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

29 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Działalność Samorządu Uczniowskiego Projekt Miasto Młodych

30 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

31 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Projekt KLUB - NET

32 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Festiwal Prozy Poezji i Piosenki Francuskiej

33 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Wymiany międzynarodowe Wymiana polsko francuska

34 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Wymiana polsko niemiecka

35 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Działalność charytatywna we współpracy z Caritasem

36 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Sytuacja finansowa Zespołu Szkól Ogólnokształcących Na rok budżetowy 2007 szkole przyznano środki w wysokości zł i dzięki gospodarnemu i oszczędnemu działaniu został wykonany w 99,96% Szkoła uzyskała przychody własne z tytułu wynajmu pomieszczeń rzędu blisko 29 tys. w tym: z wynajmu pomieszczeń szkolnych zł z wynajmu sali gimnastycznej zł z wynajmu pomieszczeń dla WSSE – zł

37 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Główne inwestycje w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy Renowacja elewacji budynku szkoły

38 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Koszt ok. 45 tys. zł

39 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Wymiana instalacji elektrycznej Koszt ok. 175 tys. zł

40 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Nabór do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy na rok szkolny 2008/2009 Do gimnazjum przyjęto 63 osoby Do liceum do 6 klas I przyjęto 160 osób Stan uczniów na 1 września 2008r Gimnazjum 137 uczniów w 5 oddziałach Liceum 458 uczniów w 18 oddziałach Łącznie do szkoły uczęszcza 595 uczniów

41 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Profile klas w Liceum Ogólnokształcącym klasa przedmioty wiodące języki obce A,C matematyka, fizyka, (ew. informatyka) angielski, francuski, niemiecki, rosyjski - w zależności od potrzeb uczniów i możliwości szkoły B biologia, chemia, fizyka D, E Język polski, historia, języki obce F Matematyka, geografia, historia

42 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
System nauczania języków obcych w ZSO w Nidzicy W szkole od 4 lat obowiązuje blokowy system nauczania języków obcych K.Obrocka D.Jakubowska H.Schuetz A.Czarzasta W.Garncarek M.Trojanowska H.Tyszka A.Dutkowska W.Nowiński G.Wial D.Ściślewska A.Słomkowska K.Jagielska S.Wylengowska M.Mendrina poniedziałek 1 3C 3F 1E 2AF 2 1F 1A 2AG 2ED 1G 3 3E 3A 2G 1AFn 4 2A 2E 1BFk 5 3D 2D 2F 1AC 3G 6 2C 1B 1C 1DE 7 3BF 3B 8 Fragment planu lekcji

43 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
System nauczania języków obcych w ZSO w Nidzicy System ten daje nie tylko możliwość elastycznego doboru języka obcego przez ucznia, ale też umożliwia mu wybór poziomu nauczania języka obcego zarówno nowego jak i kontynuowanego Taki sposób nauczania języków obcych to także oszczędności finansowe : np. w liceum przy 18 oddziałach, gdzie w każdym muszą być nauczane 2 języki obce, a ze względu na liczebność klas w każdej klasie też podział na grupy – łącznie powinny być 72 grupy językowe, a dzięki systemowi blokowemu nauczania języków jest 60 grup językowych


Pobierz ppt "Sprawozdanie za rok szkolny 2007/2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google