Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K SS Kultura Informacja SukceS. $ $ ULTURA NICJUJE ATYSFAKCJĘ POŁECZEŃSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K SS Kultura Informacja SukceS. $ $ ULTURA NICJUJE ATYSFAKCJĘ POŁECZEŃSTWA."— Zapis prezentacji:

1 K SS Kultura Informacja SukceS

2 $ $ ULTURA NICJUJE ATYSFAKCJĘ POŁECZEŃSTWA

3 K siążki, zabytki, archiwa, media I nformatyczna technologia S tworzenie S połeczeństwa informacyjnego

4 Wnioskodawca Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Województwo warmińsko-mazurskie

5 Warmia i Mazury A w tych borach olsztyńskich dobrze z psami wędrować. A w tych jarach olsztyńskich sośnina i dąbrowa. Konstanty Ildefons Gałczyński woda, pola lasy; trudno żyć codziennie, wspaniałe na wczasy.

6 Warmia i Mazury A kiedy powrócimy tu znów, od początku zaczniemy odkrywać surowe, bogate i wzruszające piękno tej natury, leczącej – jak zawsze – wszystkie cywilizacyjne niedomagania. I stanie się tak, jak powiedział Poeta, że każdy z nas na serce kładzie mech jak opatrunek… Kira Gałczyńska woda, bieda w lasach; trudno żyć codziennie, wspaniale na wczasach.

7 Województwo warmińsko-mazurskie 117 bibliotecznych jednostek administracyjnych

8 Województwo warmińsko-mazurskie 358 bibliotek i filii

9 Województwo warmińsko-mazurskie dla K ażdego I nformacyjna S ieć S zkoleniowa KISS of Culture and Information

10 Cel strategiczny Zwiększenie roli kultury i dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju województwa i kraju

11 Cele szczegółowe Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Budowa systemu informacyjno-szkoleniowego w województwie i o regionie. Udostępnianie mieszkańcom lokalnych środowisk (gmin i wsi) możliwości korzystania z nowoczesnych technologii oraz informacji gospodarczej. Upowszechnianie informacji o krajobrazie kulturowym i gospodarczym Unii Europejskiej.

12 Zgodność projektu ze strategią województwa Budowa systemu informacji lokalnej w oparciu o sieć bibliotek publicznych Projekt jest zgodny ze Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego - punkt 6.8 (Dziedzictwo i kultura, Szeroka oferta usług kulturalnych):

13 Opis działań Modernizacja lokali biblioteczno – informacyjnych (w tym obiektów zabytkowych). Wyposażenie bibliotek publicznych wraz z punktami informacyjnymi w oprzyrządowanie informatyczne (w tym komputery). Szkolenia zawodowe i fakultatywne pracowników bibliotek. Szkolenia dla użytkowników punktów biblioteczno-informacyjnych w gminach i wsiach. Uruchomienie sieci nowoczesnych punktów biblioteczno- informacyjnych w gminach i wsiach wraz z serwisami gospodarczymi. Budowa internetowej Bazy Informacji Lokalnej. Promowanie działań i celów projektu.

14 Biblioteki w lokalach zabytkowych (wybór)

15 Wyposażenie bibliotek publicznych wraz z punktami informacyjnymi w oprzyrządowanie informatyczne (w tym komputery).

16 Szkolenia zawodowe i fakultatywne pracowników bibliotek.

17 Szkolenia dla użytkowników punktów biblioteczno-informacyjnych w gminach i wsiach.

18 Uruchomienie sieci nowoczesnych punktów biblioteczno-informacyjnych w gminach i wsiach wraz z serwisami gospodarczymi. KISS of Information

19 Promowanie działań i celów projektu. Serwisy internetowe bibliotek Szkolenia dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek Konferencje krajowe i międzynarodowe Media lokalne i krajowe Władze lokalne Współpraca międzysektorowa

20 Budowa internetowej Bazy Informacji Lokalnej

21 Serwisy gmin w Bazie Informacji Lokalnej (wybór)

22 Uzasadnienie projektu Problem: Brak środków na modernizację i rozwój infrastruktury kulturalnej w gminach i na wsi. Brak dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych w biednych środowiskach. Apatia i zagrożenie wykluczeniem społecznym najbiedniejszych mieszkańców małych miejscowości. Rozwiązanie problemu: Projekt KISS – środki na modernizację i rozbudowę gminnych i wiejskich bibliotek oraz punktów informacyjnych Powstanie nowoczesnej sieci bibliotek i punktów informacyjnych z nieodpłatnym dostępem do internetu przy fachowej pomocy bibliotekarzy i informatyków Aktywizacja środowisk lokalnych – budowa społeczeństwa informacyjnego

23 Beneficjenci projektu Pracownicy bibliotek i punktów informacyjnych Mieszkańcy gmin i wsi (wszystkie grupy społeczne) Mali i średni przedsiębiorcy działający w gminach i wsiach Turyści Internauci

24 Beneficjenci projektu biblioteki pracownicy bibliotek mieszkańcy gmin i wsi przedsiębiorcy turyści internauci obcokrajowcy każdy komu potrzebna jest informacja poszukujący pracy

25 Efekty Powstanie sieci nowoczesnych punktów biblioteczno-informacyjnych w gminach i wsiach. Modernizacja zabytkowych lokali bibliotecznych i nadanie im wielofunkcyjnego charakteru. Przemiana bibliotek w nowoczesne centra informacji i aktywizacji społeczności lokalnych. Zwiększenie kompetencji zawodowych kadry bibliotecznej. Wykształcenie umiejętności wykorzystania sprzętu komputerowego oraz Internetu i programów użytkowych wśród społeczności gmin i wsi. Utrzymanie miejsc pracy. Wsparcie informacyjne MŚP. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Promocja regionu w kraju i zagranicą. Rezultaty i produkty Zwiększenie o 270 liczby punktów biblioteczno-informacyjnych korzystających z nowoczesnych technologii. Powierzchnia (ponad 8 tysięcy m 2 ) zmodernizowanych zabytkowych obiektów. Zwiększenie o 230 liczby punktów dostępu do internetu. Przeszkolenie 500 pracowników bibliotek. Przeszkolenie 1500 mieszkańców gmin i wsi w punktach biblioteczno-informacyjnych. Utrzymanie 270 miejsc pracy. Liczba użytkowników sieci biblioteczno-informacyjnej (wzrost o 5%). Liczba użytkowników serwisu internetowego Bazy Informacji Lokalnej (wzrost o 20%). KISS for Society

26 Harmonogram działań 2 lata (8 kwartałów) Lp.DziałanieTermin realizacji – kwartały 12345678 1Modernizacja lokali biblioteczno – informacyjnych (w tym obiektów zabytkowych). 2Wyposażenie bibliotek publicznych wraz z punktami informacyjnymi w oprzyrządowanie informatyczne (w tym komputery). 3Szkolenia zawodowe i fakultatywne pracowników bibliotek. 4Szkolenia dla użytkowników punktów biblioteczno- informacyjnych w gminach i wsiach. 5Uruchomienie sieci nowoczesnych bibliotek i punktów informacyjnych w gminach i wsiach. 6Budowa internetowej Bazy Informacji Lokalnej. 7Promowanie działań i celów projektu.

27 Budżet PLNEURO Wartość całego projektu3000000698000 Wkład własny Wnioskodawcy5000012000 Partnerzy790000184000 Potencjalny wkład z UE2160000502000 KISS for Warmia and Mazury

28 Obecny stan przygotowania Projekty inwestycyjne – trwa kompletowanie dokumentacji inwestycyjnej związanej. z modernizacją poszczególnych obiektów (część dokumentów już gromadzono). Projekty nie inwestycyjne – trwa przygotowanie planów szkoleń oraz programowania systemu zarządzania projektem. Trwają rozmowy z lokalnymi samorządami dotyczące współrealizacji projektu. Doświadczenia wnioskodawcy: wykonane i realizowane projekty: lokalne, regionalne i międzynarodowe.

29 Doświadczenia wnioskodawcy Programy i projekty realizowane przez WBP w Olsztynie

30 Partnerzy projektu Samorządy wszystkich (116) gmin województwa warmińsko-mazurskiego Instytucje kultury województwa warmińsko- mazurskiego Centrum Edukacji Bibliotecznej Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Filia w Olsztynie Placówki oświatowe województwa warmińsko- mazurskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Polskie Towarzystwo Czytelnicze. Oddział w Olsztynie Sponsorzy prywatni

31 Partnerzy projektu i ich rola RealizatorzyRola w projekcie WBP w OlsztynieWBPWnioskodawca Koordynator Udostępnianie Szkolenia Promocja Samorządy lokalne Lokalna administracja Współfinansowanie Promocja Instytucje kulturalno-oświatoweUdostępnianie Szkolenia Promocja Organizacje pozarządowe: SBP, PTCz, inne.NGOPromocja Sponsorzy prywatniTechniczne i finansowe wspomaganie gmin

32 WBP Instytucje kulturalno-oświatowe NGO Społeczności lokalne Sponsorzy prywatni Samorządy lokalne Administracja KISS: Wykonawcy i beneficjenci

33 K U L T U R A INFORMACJAINFORMACJA GOSPODARKA KISS for economy SUKCES

34 K SS Kultura Informacja SukceS Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy wbp@wbp.olsztyn.pl


Pobierz ppt "K SS Kultura Informacja SukceS. $ $ ULTURA NICJUJE ATYSFAKCJĘ POŁECZEŃSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google