Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo państwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo państwa"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo państwa
Ćwiczenia 1 LBZ mgr Ewa Wolska

2 Warunki zaliczenia - tzw. OKA
Obecność Kolokwium Aktywność

3 Warunki zaliczenia przedmiotu: [7 C + zal. – 11.02.2012]
Obecność (max 10 punktów): brak lub jedna nieobecność => 10 punktów dwie nieobecności => 5 punktów trzy i więcej nieobecności => 0 punktów W przypadku nieusprawiedliwienia 3 nieobecności według regulaminu student jest skreślany z listy studentów.

4 2. Kolokwium Do zdobycia maksymalnie 60 punktów
Pytania testowe i otwarte TYLKO z zakresu ćwiczeń (nie obejmują wykładów) 12 pytań testowych po 3 punkty = 36 punktów 6 pytań otwartych po 4 punktów = 24 punktów Poprawka – 2 tygodnie po I terminie – forma ustna

5 2. Aktywność - maksymalnie 30 punktów
Aktywny udział w zajęciach – komentarz do wydarzeń z kraju i ze świata (max 18 – po 3 punkty na zajęcia od C2) Wygłoszenie referatu (max 12)

6 0 – 49 => 2,0 50 – 60 => 3,0 61 – 70 => 3,5 71 – 80 => 4,0
4. Ocena końcowa: Przedziały punktowe: 0 – 49 => 2,0 50 – 60 => 3,0 61 – 70 => 3,5 71 – 80 => 4,0 81 – 90 => 4,5 91 – 100 => 5,0 Przykład: Obecność: Aktywność: Kolokwium: 35 = Obecność: Aktywność: 18 Kolokwium: 22 =

7 Literatura Obowiązkowa: Jakubczak R, Flis J., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006 Jakubczak R., Skrabacz A., Gąsiorek K. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, podręcznik dla studentów, Bellona, Warszawa 2008 Kitler W., Skrabacz A., Bezpieczeństwo ludności cywilnej, Warszawa 2010 Prasa codzienna, tygodniki

8 Uzupełniająca: Administracja rządowa wobec wyzwań bezpieczeństwa państwa / red. nauk. Sławomir Zalewski ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko- Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2007. Analiza bezpieczeństwa państwa na płaszczyźnie przedmiotowej / Marek Zbigniew Kulisz, Stanisław Dworecki, Radom 2008. Bezpieczeństwo narodowe i współpraca sojusznicza w kontekście działań Sił Zbrojnych RP : (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczurka, Wojskowa Akademia Techniczna, 2010.

9 Tematyka Zajęć C1 – Bezpieczeństwo państwa. Analiza pojęciowo- organizacyjna C2 – Cywilna i wojskowa organizacja obrony narodowej C3 – Kompetencje i zadania organów administracji rządowej w bezpieczeństwie państwa C4 - Kompetencje i zadania organów administracji samorządowej w bezpieczeństwie państwa C5 – Straże, służby i inspekcje w systemie bezpieczeństwa państwa C6 – Bezpieczeństwo publiczne i powszechne w systemie bezpieczeństwa państwa C7 - Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa referaty C8 – kolokwium zaliczeniowe

10 Inne: Lider ewolska@wsiz.rzeszow.pl Konsultacje RA220A
Wtorek Soboty zjazdowe– terminy: na osobistej stronie internetowej, na stronie KBW, wywieszone przed salą RA220A Telefon do KBW:

11 WYBÓR TEMATÓW

12 REFERATY (28.01.2012) max 12 punktów tylko 6 tematów!!!!
Definicje i rodzaje terroryzmu Najbardziej znane organizacje terrorystyczne (max 5) Sylwetki najbardziej znanych terrorystów (max 5) Terroryzm a religia – czym jest dżihad? Terroryzm samobójczy Kobiecy terroryzm ZASADY: Bibliografia Prezentacja ? 15 minut/zespół System „antyplagiat”

13 Pytania???


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo państwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google