Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca dyplomowa inżynierska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca dyplomowa inżynierska"— Zapis prezentacji:

1 Praca dyplomowa inżynierska
Temat: Witryna internetowa jako samouczek dla praktyk studenckich z IFS Applications Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne I Telekomunikacyjne Profil dyplomowania: Komputerowe Systemy Zarządzania Promotor: Dr inż. Mieczysław Jagodziński Autor: Mariusz Gliński Bielsko-BIała 2001

2 1. OPIS PROBLEMU: 2. TEZA PRACY:
Opracowanie bazy wiedzy dotyczącej niezbędnej wiedzy potrzebnej do odbycia praktyki w WSIiZ z wykorzystaniem IFS APPlications 2. TEZA PRACY: Udowodnić przydatność technologii internetowych w procesie dydaktycznym 3. KONCEPCJA ROZWIĄZANIA PROBLEMU: W oparciu o dostępne technologie internetowe wykonać samouczek pozwalający studentom właściwie przygotować się do odbycia praktyk 4. MOŻLIWE ZASTOSOWANIA: PRAKTYCZNE – Przygotowanie studentów w WSIiZ do zaliczenia DYDAKTYCZNE – Możliwość sprawdzenia wiedzy studentów, dzięki wbudowanym testom przygotowawczym

3 Podział pracy: 1. Baza wiedzy 2. Testy sprawdzające wiedzę
- BLOK I – IFS Planowanie - BLOK II – IFS Finanse - BLOK III – IFS Obsługa hurtowni 2. Testy sprawdzające wiedzę - Wbudowana baza 100 tymczasowych pytań z zakresu praktyk

4 NAWIGACJA STRONY 5. MENU „LINKI” 6. MENU „PYTANIA”
W menu tym zostały dołączone strony związane z IFS Applications” oraz link do WSIiZ w Bielsku-Białej 6. MENU „PYTANIA” Menu to pozwala przejść do ekranu logowania do testów sprawdzających 4. MENU „BLOK III - OBSŁUGA HURTOWNI” W menu tym zostały poruszone zagadnienia z dziedziny „IFS Obsługa Hurtowni” 3. MENU „BLOK II - FINANSE” W menu tym zostały poruszone zagadnienia z dziedziny „IFS Finanse” 1. MENU „WSTĘP” Menu „Wstęp” zawiera link do strony głównej oraz „Kontakt”, który daje możliwość wysłania wiadomości do autora serwisu. 2. MENU „BLOK I – PLANOWANIE „ W menu tym zostały poruszone zagadnienia z dziedziny „IFS Planowanie”

5 Test składa się z zestawu 15 pytań testowych losowanych z bazy:
Są cztery możliwe odpowiedzi, prawidłowa może być tylko jedna, na końcu pokazywana jest statystyka. Statystyka mówi, na ile pytań student odpowiedział dobrze oraz wskazane są pytania zaznaczone oraz poprawne.

6 Narzędzia informatyczne wykorzystane do tworzenia serwisu:
HTML – wykonanie struktury strony (HomeSite) PHP – skrypty, używane przy tworzeniu testów JavaScript – menu główne oraz test MYSQL,SQL – baza pytań i odpowiedzi SSH – służące do zdalnego połączenia z serwerem WSIiZ Programy graficzne do obróbki grafiki tj. Photoshop, Micrografx Picture Publisher Dodatkowo jako programy pomocnicze: MsWord, MsExcel oraz MsPowerPoint

7 WNIOSKI: Serwis internetowy został wykonany z myślą o studentach odbywających praktykę z IFS Applications. Materiał został opracowany bardzo starannie po wcześniejszych konsultacjach z osobą prowadzącą Praktyki Studenckie. Test wiedzy zamieszczony w serwisie ma na celu oswojenie studentów z pytaniami zaliczeniowymi jak również sprawdzenie stanu swojej wiedzy. Myślę, że serwis ten będzie bardzo użyteczny, ponieważ dostępny będzie z każdego miejsca, przez co studenci będą mieli większą możliwość przestudiowana i sprawdzenia swojej wiedzy. Dzięki bardzo dobrze prowadzonym zajęciom w WSIiZ poznałem techniki, które pozwoliły mi na stworzenie tego serwisu. Dziękuję.


Pobierz ppt "Praca dyplomowa inżynierska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google