Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia 5 MODEL KEYNESOWSKI cz. 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia 5 MODEL KEYNESOWSKI cz. 2"— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia 5 MODEL KEYNESOWSKI cz. 2
Makroekonomia I Ćwiczenia 5 MODEL KEYNESOWSKI cz. 2 Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

2 Model Keynesowski: Dodajemy sektor rządowy.
Model Keynesowski: Dodajemy sektor rządowy. Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

3 Katedra Makroekonomii WNE UW
Wydatki rządowe. AE Y Y’* Linia 45 ˚ AE’ = C+I+G AE=C+I Y* a+I a+I+G zwiększenie wydatków rządowych powoduje wzrost AE oraz b. duży wzrost produkcji. AE = C + I + G Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

4 Katedra Makroekonomii WNE UW
Podatki. NT – podatki netto = podatki – transfery (suma netto, którą musimy zapłacić rządowi ) UWAGA: rozważamy tylko podatki bezpośrednie podatki kwotowe /lump sum/ (T) stopa podatkowa (t) T = T + tY NT = T + tY - B Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

5 Katedra Makroekonomii WNE UW
Podatki cd. C = a + c YD YD = Y – NT = Y - tY - T + B = (1-t) Y – T +B C = a + c [(1-t) Y – T + B] AE = C + I + G = a + c YD + I + G = a+ c(1-t)Y – cT + cB + I + G MPC’ = c (1-t) krańcowa skłonność do konsumpcji z dochodu maleje w wyniku opodatkowania. Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

6 Katedra Makroekonomii WNE UW
Mnożnik Keynesowski Skorygowany mnożnik jest teraz równy: Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

7 Polityka Fiskalna a poziom dochodu
Polityka Fiskalna a poziom dochodu Wydatki rządowe – zmiana G przesuwa AE równolegle w górę lub w dół o ΔG jak na powyższym rysunku. Produkcja w punkcie równowagi zmienia się zgodnie z mechanizmem mnożnikowym. Transfery – podobnie jak wydatki rządowe. Tym razem zmiana B powoduje przesunięcie równoległe AE w tym samym kierunku o cΔB. Produkcja natomiast zmienia się o cΔB. Podatki kwotowe – analogicznie jak transfery, jednak w odwrotnym kierunku. Wzrost podatków kwotowych powoduje przesunięcie AE w dół o cΔT i spadek dochodu o cΔT. Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

8 Polityka Fiskalna a poziom dochodu
Polityka Fiskalna a poziom dochodu Stopa podatkowa – zmiana t wpływa na zmianę nachylania funkcji konsumpcji a przez to i AE. Gdy Δt>0 AE staje się bardziej płaska i poziom produkcji w równowadze spada. Gdy Δt<0 sytuacja jest odwrotna. Pod wpływem zmiany t Produkcja zmienia się o: AE Y Y* Linia 45 ˚ Y’* a+I+G AE’ Δt>0 Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

9 Mnożnik zrównoważonego budżetu
Mnożnik zrównoważonego budżetu Co się stanie gdy: ΔG = ΔT ? ΔY =  (ΔG – cΔT) =  (1-c) ΔG = ΔG = ΔT W rezultacie mnożnik zrównoważonego budżetu wynosi jeden. Jeśli więc ΔG = ΔT to całe AE rośnie i produkcja także się zwiększy dokładnie o wielkość zmiany G oraz T. Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

10 Katedra Makroekonomii WNE UW
ZADANIE - PRZYKŁAD Dana jest gospodarka bez sektora rządowego w której: I = 300; C = 0,7Y Gdy wprowadzimy wydatki rządowe G = 200 i podatek kwotowy = 200, ile wyniesie produkcja w punkcie równowagi? Y1 = ,7 Y = 1000 Y2 = C + I + G = ,7 ( Y – 200) = ,7 Y = 1200 Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

11 Katedra Makroekonomii WNE UW
Saldo Budżetu Saldo Budżetu = NT - G Saldo budżetu nie jest dobrym narzędziem oceniania kierunku polityki fiskalnej państwa, ponieważ zależy od Y. Saldo Budżetu NT=T+tY-B nadwyżka G deficyt T-B Y Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

12 Automatyczne Stabilizatory
Automatyczne Stabilizatory Zmniejszają szoki dla AE. Są to takie narzędzia jak: podatek dochodowy, podatek od wartości dodanej oraz zasiłki dla bezrobotnych. Linia 45 ˚ Y’2 Y’1 Y2 Y1 AE1 AE2 AE‘1 AE’2 Y AE Δt>0 ΔI<0 Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

13 Automatyczne Stabilizatory
Automatyczne Stabilizatory Sytuacja wyjściowa: AE1 = C + I + G; t1 – proporcjonalna stopa podatkowa. Wprowadzono nową stopę podatkową t2, t1<t2. Krzywa AE staje się bardziej płaska. W sytuacji wyjściowej produkcja w równowadze kształtowała się na poziomie Y1. Wzrost stopy podatkowej spowodował spadek dochodu do poziomu Y2. Jeśli teraz założymy, że spadł np. optymizm inwestorów co do przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, co przełożyło się na spadek inwestycji o ∆I, to krzywa zagregowanych wydatków przesunie się w dół. Dochód w równowadze spada do poziomu Y’2, przy czym, gdyby dalej obowiązywała poprzednia (niższa) stopa podatkowa, to produkcja spadłaby tylko do poziomu Y’1. Warto jednak zauważyć, że dla t1 spadek dochodu, wywołany ograniczeniem inwestycji, jest większy, niż dla t2, czyli ΔY1>ΔY2. Dlaczego? t1<t2 1>2  1* ΔI >2* ΔI  ΔY1>ΔY2 Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

14 Model Keynesowski: Dodajemy handel zagraniczny.
Model Keynesowski: Dodajemy handel zagraniczny. Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

15 a+ c(1-t)Y – cT + cB + I + G + X - M - mY
Eksport i Import. AE = C + I + G + X – M Założenie: Eksport (X) nie zależy od krajowej produkcji Import (M) zależy od produkcji krajowej M = M + mY Gdzie: m to MPI – krańcowa skłonność do importu (o ile wzrośnie import, jeśli dochód wzrośnie o jednostkę). Tak więc: Y = C + I + G + X – M = a+ c(1-t)Y – cT + cB + I + G + X - M - mY Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

16 Katedra Makroekonomii WNE UW
Mnożnik Keynesowski Skorygowany mnożnik jest teraz równy: Gdzie: Ā to suma wydatków autonomicznych Ā = a – cT +cB +I +G +X -M Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW


Pobierz ppt "Ćwiczenia 5 MODEL KEYNESOWSKI cz. 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google