Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia 1 WPROWADZENIE, PODSTAWOWE PROBLEMY MAKROEKONOMII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia 1 WPROWADZENIE, PODSTAWOWE PROBLEMY MAKROEKONOMII"— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia 1 WPROWADZENIE, PODSTAWOWE PROBLEMY MAKROEKONOMII
Makroekonomia I Ćwiczenia 1 WPROWADZENIE, PODSTAWOWE PROBLEMY MAKROEKONOMII Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

2 Katedra Makroekonomii WNE UW
Wstęp Barbara Bobrowicz Dyżur: środa 18:30 s.409 (po wcześniejszym kontakcie owym) Zasady Zaliczenia: -Przedmiotu: 90% oceny z egzaminu 10% oceny z ćwiczeń -Ćwiczeń : 40% 1sze kolokwium + 60% 2gie kolokwium Pozostałe: Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa – max 2 nb Zaliczenie ćwiczeń dopuszcza do egzaminu. 2 wykłady/egzaminy do wyboru: -Prof. Sztandar-Sztanderska -Dr Kondratowicz Katedra Makroekonomii WNE UW Barbara Bobrowicz Katedra Makroekonomii WNE UW

3 Katedra Makroekonomii WNE UW
Literatura Podręczniki podstawowe: R. Barro, Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, tom II [Makroekonomia], wyd. III zmienione (wyd. II z roku 1996 jest również dopuszczalne) PWE, Warszawa 2003. plus zbiór zadań, tom III, PWE, Warszawa 1999 lub wcześniejsze R. Hall, J. Taylor, Makroekonomia, wyd. III zmienione, PWN, Warszawa 2000 Uzupełniające: Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa1985, PWN, rozdz. 6, 18 Dornbusch, Fischer, Macroeconomics, ed lub późniejsze Snowdon b., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, rozdz. 1-3 Katedra Makroekonomii WNE UW

4 Wstęp do Makroekonomii
Produkt Krajowy Brutto (Gross Domestic Product - GDP) – jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. PKB jest podstawową miarą aktywności ekonomicznej. Należy rozróżnić: - nominalne i realne PKB poziom PKB (nominalny lub realny) oraz wzrost PKB PKB oraz PKB per capita Katedra Makroekonomii WNE UW

5 Katedra Makroekonomii WNE UW
Nominalne a realne PKB Katedra Makroekonomii WNE UW

6 Katedra Makroekonomii WNE UW
Nominalne a realne PKB Nominalne PKB mierzy wartość produkcji wytworzonej w cenach obowiązujących w okresie czasu, kiedy ta produkcja jest tworzona. Realne PKB mierzy wartość produkcji wytworzonej w cenach obowiązujących w okresie bazowym. Katedra Makroekonomii WNE UW

7 Nominalne a realne PKB PKB dla USA (miliardy dolarów) Rok
Nominalny PKB Realny PKB Deflator PKB Populacja Realny PKB per capita (miliardy dolarów) 109 (miliardy dolarów z 2000 roku) 109 (index 2000=100%) (tysiące) (dolary z 2000 roku) 1980 $ $ 54.06 $ 1990 $ $ 81.61 $ 2000 $ 100 $ 2008 $ $ 122.36 $ Średnia roczna stopa wzrostu w latach 6.03% 2.97% 1.04% 1.91% Katedra Makroekonomii WNE UW

8 Roczne stopy wzrostu PKB
Katedra Makroekonomii WNE UW

9 Roczne stopy wzrostu PKB per capita
Katedra Makroekonomii WNE UW

10 Katedra Makroekonomii WNE UW
Jak to policzyć? Stopa wzrostu PKB : W = Deflator PKB : D = Katedra Makroekonomii WNE UW

11 Katedra Makroekonomii WNE UW
Przykład Średnie ceny Ilość Sprzedana 1997 2007 % Zmiana Żywność $ 12 $ 14 17 % 4 5 Mieszkanie 9 10 11 % 3 Rozrywka 25 % Maszyny 20 0 % 2 Katedra Makroekonomii WNE UW

12 Katedra Makroekonomii WNE UW
Przykład 1997 nominalne PKB = 1997 Ilość x 1997 Ceny = wydatki w 1997 roku na: Żywność Mieszkanie Rozrywkę Maszyny =4 • $ • $ • $ • $20 = $48 + $27 + $12 + $40 =$127 2007 nominalne PKB = 2007 Ilość x 2007 Ceny 1997 realne PKB = 1997 Ilość x 1997 Ceny 2007 realne PKB= = 2007 Ilość x 1997 Ceny Wzrost PKB Wzrost nominalnego PKB = (nominalne PKB nominalne PKB 1997) • 100 = nominalne PKB 1997 Wzrost realnego PKB = (realne PKB realne PKB 1997) • 100 = realne PKB 1997 Katedra Makroekonomii WNE UW

13 Katedra Makroekonomii WNE UW
Metody liczenia PKB Wartość Dodana jest to przyrost wartości dóbr w wyniku danego procesu produkcji. Dobra Finalne to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Mogą to być dobra konsumpcyjne lub dobra kapitałowe – na przykład maszyny – nabywane przez przedsiębiorstwa. Dobra Pośrednie to dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji. Katedra Makroekonomii WNE UW

14 Katedra Makroekonomii WNE UW
Metody liczenia PKB ZADANIE 1: Rolnik produkuje jęczmień o wartości 3000 PLN. Z tego 1/3 trafia bezpośrednio do hodowców a 2/3 sprzedawane są Przemysłowi Spożywczemu. Przemysł spożywczy produkuje słód o wartości 3000 PLN, który odsprzedaje browarowi. Browar kupuje także Chmiel o wartości 1000 PLN i wodę o wartości 500 PLN oraz niezbędne do produkcji piwa kadzie za 1000 PLN i produkuje piwo warte 7000 PLN, które trafia do sprzedaży. Proszę policzyć PKB na 3 sposoby. Katedra Makroekonomii WNE UW

15 wydatki na dobra finalne dochody z czynników produkcji
Metody liczenia PKB dobro sprzedawca nabywca wartość transakcji wartość dodana wydatki na dobra finalne dochody z czynników produkcji Jęczmień Rolnik Hodowca Przemysł Spożywczy Słód Browar Chmiel Woda Producent i dystrybutor wody mineralnej Kadzie Producent Kadzi Piwo Konsumenci Suma Katedra Makroekonomii WNE UW

16 Ruch okrężny w małej gospodarce zamkniętej bez rządu.
Oszczędności Gospodarstwa Domowe Przedsiębiorstwa Zasoby Dochody czynników produkcji Dobra i usługi Wydatki gospodarstw domowych na dobra i usługi = PLN = PLN Inwestycje = PLN Katedra Makroekonomii WNE UW

17 Ruch okrężny w małej gospodarce zamkniętej bez rządu.
PKB = Y Oszczędności (Savings) = S Wydatki Konsumpcyjne (Consumption) = C Wydatki Inwestycyjne (Investment) = I Amortyzacja. Zużycie kapitału trwałego = A A = IG - IN [Inwestycje brutto – Inwestycje netto] S=Y-C Y=C+S Y=C+I Y=C+S=C+I S=I Katedra Makroekonomii WNE UW

18 Ruch okrężny w małej gospodarce zamkniętej z rządem.
Wprowadzamy rząd : T – Podatki (Taxes) B – Transfery Rządowe NT – Podatki netto (T-B) G – Wydatki Rządowe (Government Spending) Y = C + I + G Saldo budżetu = NT (Podatki netto) – G (Wydatki Rządowe) Gdy Saldo Budżetu < 0  Deficyt budżetowy Gdy Saldo Budżetu > 0  Nadwyżka budżetowa Y = C + I – Saldo budżetu +NT (Y-NT) – C = S = I – Saldo budżetu S = I – Saldo budżetu Katedra Makroekonomii WNE UW

19 Ruch okrężny w małej gospodarce otwartej z rządem.
Wprowadzamy ROW (Rest of the world) X – Eksport M – Import NX – Eksport netto (tzw. Bilans handlowy) NX = X – M Y = C + I + G + X –M = C + I + G + NX S = I – Saldo budżetu + NX S – I = NX - Saldo budżetu (po lewej nadwyżka finansowa sektora prywatnego, po prawej państwa i zagranicy) Katedra Makroekonomii WNE UW

20 Katedra Makroekonomii WNE UW
Wydatki Reszta Świata + M X System finansowy + C G + I S Te Gospodarstwa domowe Państwo (rząd) Przedsiębiorstwa Y + Td B Katedra Makroekonomii WNE UW Dochody

21 Ruch okrężny w małej gospodarce otwartej z rządem.
Po odpowiednim uporządkowaniu można wykazać równość odpływów i dopływów w ruchu okrężnym: (odpływy) S + Td + Te + M  I + G + B + X (dopływy) oraz zależności między oszczędnościami sektora prywatnego, państwa i zagranicy: (S – I)  (G + B – Td – Te) + (X – M) Katedra Makroekonomii WNE UW

22 Spis wprowadzonych skrótów:
Y - Suma wynagrodzeń czynników produkcji (dochody właścicieli pracy, kapitału, ziemi etc.)= PKB (GDP) S - Oszczędności (Savings) C - Wydatki konsumpcyjne (Consumption) I - Wydatki Inwestycyjne (Investment) IN – Inwestycje netto IB – Inwestycje brutto A – Amortyzacja (zużycie majątku trwałego) G – Wydatki rządowe Te – Podatki pośrednie (np. VAT) Td – Podatki bezpośrednie (od dochodu) NT – Podatki netto B – Transfery X – Eksport M – Import NX – Eksport netto Katedra Makroekonomii WNE UW


Pobierz ppt "Ćwiczenia 1 WPROWADZENIE, PODSTAWOWE PROBLEMY MAKROEKONOMII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google