Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obrót bezgotówkowy – obrót wekslowy (weksel własny).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obrót bezgotówkowy – obrót wekslowy (weksel własny)."— Zapis prezentacji:

1 Obrót bezgotówkowy – obrót wekslowy (weksel własny).
mapa Europy mapa Wysp Kanaryjskich płatność za transakcje w gospodarce polskiej formy obrotu bezgotówkowego pojęcie weksla funkcje weksla suma wekslowa zadanie rozwiązanie obieg weksla aneks test scenariusz

2 Jedziemy na wycieczkę !!!

3 Mapa Wysp Kanaryjskich
Biuro Podróży „Fantazja” dla pracowników firmy „Zorza” (6 osób), w ramach promocji organizuje wycieczkę na jedną z Wysp Kanaryjskich Cena wycieczki (atrakcyjna) zł od osoby za 7 dni pobytu.

4 Płatność za transakcje w gospodarce polskiej
GOTÓWKA Ograniczenie wartości transakcji do euro lub do euro gdy suma wartości transakcji w poprzednim miesiącu przekroczyła euro BEZGOTÓWKOWO obowiązkowo, gdy wartość transakcji przewyższa kwotę euro

5 FORMY OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO
Polecenie przelewu firma „Zorza” zleca bankowi, w którym ma swoje konto, aby przelał kwotę transakcji na konto biura podróży czek rozrachunkowy wystawca czeku (firma „Zorza”) poleca bankowi aby kwotę transakcji przelał z jego rachunku na rachunek odbiorcy czeku – biura podróży akredytywa na rachunku firmy „Zorza” zostaje wydzielona kwota transakcji do zapłaty dla biura podróży polecenie zapłaty biuro podróży zleca bankowi, aby pobrał kwotę transakcji z konta firmy „Zorza” i przelał na konto biura weksel

6 WEKSEL Jest on sporządzonym w przewidzianej przez prawo formie dokumentem, zawierającym bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie (biuru podróży), w ustalonym terminie i miejscu, przez wystawcę (firmę „Zorza”) lub osobę przez niego wskazaną, określonej sumy pieniężnej.

7 Funkcje weksli: Płatnicza (wręczany jest zamiast zapłaty przy zakupie towarów lub usług) Kredytowa (pozwala na odroczenie w czasie realizacji zobowiązania płatniczego) Gwarancyjna (zabezpiecza zapłatę kwoty podanej na wekslu przez wszystkie osoby w nim podpisane) Obiegowa (jest uproszczonym sposobem przenoszenia praw z weksla z jednego podmiotu na drugi).

8 OBLICZANIE SUMY WEKSLOWEJ
W – suma weksla N – należność wynikająca z transakcji p – stopa odsetkowa (dyskontowa) t – liczba dni do daty płatności weksla

9 ZADANIE Firma „Zorza” wybrała weksel jako formę płatności za transakcję dla Biura Podróży „Fantazja”. Weksel wystawiono 10 stycznia 2001 roku z terminem wykupu-realizacji weksla 26 lutego 2001roku. Stopa odsetek dyskontowych w 2001 roku wynosiła 21%. Ustal kwotę sumy wekslowej.Ile dodatkowo firma „Zorza” zapłaci w terminie wykupu weksla, czyli 26 lutego 2001 roku? odpowiedzi

10 Rozwiązanie Ustalenie kwoty sumy wekslowej:
Ponieważ zapłata za transakcję jest przesunięta w czasie, to płatność w określonym w wekslu dniu wymagać będzie od firmy „Zorza” uiszczenia kwoty określonej sumą wekslową w wysokości 7.399,99 zł. Firma „Zorza” zapłaci dodatkowo w terminie wykupu weksla, czyli lutego 2001 roku 199,79 zł.

11 OBIEG WEKSLA FIRMA „ZORZA’ FIRMA „GRACJA” BIURO PODRÓŻY „FANTAZJA”
Regulacja zobowiązań indos BIURO PODRÓŻY „FANTAZJA”

12 FIRMA „ZORZA” Wystawca weksla = trasant Główny dłużnik = trasat

13 BIURO PODRÓŻY „Fantazja”
Otrzymuje weksel jako płatność od firmy „Zorza” = remitent Przekazuje weksel „Gracji” – dokonuje indosu = indosant

14 FIRMA „GRACJA” Otrzymuje weksel jako płatność za transakcję od „Fantazji” = indosatariusz = nowy remitent

15 Zakończenie pokazu. Opracowała: Ewa Stejnborn

16 Wszystko o wekslach i obrocie nimi we wszystkich aspektach
Aneks Wszystko o wekslach i obrocie nimi we wszystkich aspektach działalności gospodarczej znajdziesz na stronie internetowej powrót


Pobierz ppt "Obrót bezgotówkowy – obrót wekslowy (weksel własny)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google